Ubezpieczeni coraz bardziej świadomi

Rzecznik Ubezpieczonych rozpatrzył  w ubiegłym roku 7,63 tys. zażaleń, z czego największa liczba - ponad 3 tys. dotyczyła zaniżania odszkodowania, a 2 tys. odmowy jego wypłaty - podaje "Dziennik.WSJ Polska"(Nr z 12.03.2009 r.). Łącznie RzU rozpatrzył 8 tys. spraw dotyczących zaniżania, opóźniania bądź odmowy wypłaty odszkodowania, czyli o blisko 10 proc. spraw więcej niż rok wcześniej. Zdaniem  Krystyny Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych,  konsumenci coraz częściej analizują działanie poszczególnych firm ,  sprawdzają, czy te wywiązują się z umów. Gazeta omawia przypadki nieuznawania przez towarzystwa  roszczeń czy próby zaniżania przez nie odszkodowań. A  Polacy coraz chętniej przy dochodzeniu roszczeń korzystają z pomocy profesjonalnych firm odszkodowawczych. Coraz więcej można znaleźć np. w internecie ofert takich firm.

Mniejsze zyski towarzystw w 2008 r.

W ubiegłym roku zyski ubezpieczycieli  - 3,7 mld zł -  były o 30 proc. niższe niż w 2007 r., kiedy to wyniosły  5,3 mld zł. Zdaniem "Gazety Prawnej" (Nr z 11.03.2009 r.), największy wpływ na obraz rynku ma grupa PZU SA, która zarobiła w 2008 r. 2,34 mld zł, wobec 3,6 mld zł rok wcześniej. Jak twierdzi Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA, jest to głównie efekt spadku dochodów z lokat z około 2,6 mld zł, do 0,85 mld zł. Albowiem według Klasyka, przy obecnej sytuacji na rynku dodatni wynik z działalności lokacyjnej jest sukcesem. Prezes zarządu PZU SA nie chce prognozować zysków na ten rok, ponieważ  1 proc. większy zwrot na aktywach oznacza 0,5 mld zł wyższe zyski. W jego opinii, grupę PZU uratowało 3 mld zł zysku z podstawowej działalności. Gazeta pisze, że pozostali ubezpieczyciele majątkowi również tłumaczą niższe zyski stratami z inwestycji. I tak, 16 mln zł strata Allianz to głównie efekt założenia Allianz Banku,  a straty Commercial Union to efekt inwestycji w rozwój marki CU Direct.

Pieniądze z podatku Religi podzielone

Sejmowa Komisja Zdrowia zaakceptowała podział niewykorzystanych 847,5 mln zł odprowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach  podatku Religi - informuje "Parkiet"(Nr z 12.03.2009 r.). Dziennik przypomina, że z tytułu tego podatku do Narodowego Funduszu Zdrowia  trafiło ponad 881 mln zł, z czego na leczenie ofiar wypadków przeznaczono niecałe 4 proc. środków  odprowadzonych do NFZ. Według gazety, na podstawową opiekę medyczną zostanie przeznaczone około 449 mln zł z puli niewykorzystanych środków, natomiast na leczenie szpitalne  250 mln zł. Kolejne środki, m.in. niespełna 116 mln zł zostanie przeznaczone na refundację leków, a ponad 27,4 mln zł na lekowe programy terapeutyczne.

PZU planuje inwestycje

Grupa PZU opublikowała  wyniki finansowe za 2008 r. Firma w ub.r. zebrała  21,5 mld zł i zarobiła netto  2,34 mld zł -podaje "Puls Biznesu" (Nr z 11.03.2009 r.).
Ubezpieczyciel pochwalił się  posiadaną nadwyżką kapitałową w wysokości minimum 12 mld zł. Jak powiedział dziennikarzom Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA, towarzystwo jest bardzo zdeterminowane, aby przejąć działalność AIG w Europie Środkowo-Wschodniej. PZU chce też rozwijać biznes na Ukrainie i spodziewa się, że wkrótce będą tam firmy wystawione na sprzedaż - pisze gazeta. Ubezpieczyciel myśli także o inwestycjach krajowych. Zdaniem prezesa Klesyka  wkrótce PKO BP może potrzebować dokapitalizowania i towarzystwo będzie naturalnym partnerem banku, szczególnie jeśli będzie to się wiązało ze strategiczną współpracą.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela tylko do sumy gwarancyjnej

Ubezpieczyciel, który wypłacił odszkodowanie za utracony ładunek, może mieć roszczenie regresowe do przewoźnika zastępczego, a art. 828 § 2 k.c. nie ma tu zastosowania - orzekł Sąd Najwyższy( sygn. II CSK 566/08).Sprawa dotyczyła roszczeń Ergo Hestii do Warty i Tomasza Ś. - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 13.03.2009 r.). Pracownik Tomasza Ś., właściciela firmy przewozowej, ubezpieczanej przez Wartę, transportował towar, który podczas transportu został skradziony.  Właściciel ładunku otrzymał od Ergo Hestii odszkodowanie z OC przewoźnika,  równe wartości utraconego towaru. Następnie -  pisze dziennik -  Ergo Hestia na podstawie art. 828 § 1 k.c. wystąpiła z roszczeniem regresowym do Warty i Tomasza Ś. jako odpowiedzialnego za szkodę. Po skardze kasacyjnej Warty, SN potwierdził, że Ergo Hestii przysługuje regres wobec przewoźnika zastępczego, czyli Tadeusza Ś. oraz jego ubezpieczyciela - Warty. Zgodził się jednak z tym, że w wyroku naruszono art. 824 § 1 k.c., zgodnie z którym, jeśli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT