Ubezpieczyciele likwidują szkody korzystając z usług zewnętrznych firm

Najwięksi ubezpieczyciele do końca listopada 2010 r. zlikwidowali zdecydowaną większość szkód powodziowych, korzystając  z pomocy zewnętrznych firm - informuje "Parkiet"(Nr z 07.12.2010 r.). Według gazety, do  siedmiu spośród dziesięciu największych firm ubezpieczeniowych do końca listopada br. zostało zgłoszonych 218,4 tys. szkód powodziowych, czyli  81 proc. wszystkich wniosków o wypłatę, jakie trafiły w omawianym okresie do polskich towarzystw majątkowych. Tylko do samego PZU SA wpłynęło do końca października br. 108 tys. zgłoszeń od powodzian ( około 40 proc. wszystkich).  Według danych Komisji Nadzoru Finansowego do końca listopada br. ubezpieczyciele wypłacili 1,08 mld zł , czyli 66,9 proc. odszkodowań należnych powodzianom - podaje dziennik. Procesy  likwidacji wydłużyły się w przypadkach szkód korporacyjnych. Dziennik zauważa, ze PZU, Warta, Allianz przyznają, że pojawiły  się dodatkowe roszczenia, co wiąże sie z zapotrzebowaniem na  dodatkowe dokumenty, kosztorysy i wyceny.
Wszyscy ubezpieczyciele posiłkowali się też zewnętrznymi rzeczoznawcami. Na przykład Warta przekazała im do oględzin 100 proc. szkód,  Allianz TUiR około 40 proc. szkód. A Generali korzystało z pomocy zewnętrznych rzeczoznawców w ponad połowie przypadków zgłoszonych szkód powodziowych - twierdzi "Parkiet".

Kataklizmy zwiększyły szkody

Mróz i gwałtowne opady śniegu spowodowały, że średnio o 20 proc. skoczyła liczba zgłaszanych szkód komunikacyjnych -  wynika z danych zebranych przez „Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 06.12.2010 r.). W opinii dziennika, o największych wzrostach  - ponad 1,5 tys. zgłoszeń, czyli  o 35 proc. więcej niż w ostatnim tygodniu listopada br. - poinformowała  Ergo Hestia. "DGP" podaje, że  pozostali  ubezpieczyciele odnotowali  wzrost szkód  mniejszy, ale równie dotkliwy.  Według Agaty Wiśniewskiej-Zaleskiej  z Link4,  towarzystwa po pierwszych dniach opadów śniegu ma 20 proc. więcej zgłoszeń o kolizjach i wypadkach. Podobnie jest w Warcie  i w Allianz. Z kolei  w Generali jest to 10 proc., a w PZU "prawie niezauważalne".
Przedstawiciele branży twierdzą jednak - pisze gazeta - że nie wszystkie szkody spowodowane przez atak zimy zostały zgłoszone. Np. z dużym opóźnieniem firmy ubezpieczeniowe są informowane o kolizjach z udziałem samochodów służbowych. A zalegający śnieg spowoduje powstawanie szkód mieszkaniowych, o wiele bardziej kosztownych w likwidacji niż kolizje samochodowe. Ponadto, z  powodu kataklizmów zyski towarzystw gwałtownie spadły – PZU zarobiło po trzech kwartałach 1,8 mld zł, o prawie połowę mniej niż rok wcześniej.
W tym roku z powodu pogody ubezpieczyciele musieli wypłacić rekordowe odszkodowania. Łącznie na koniec pierwszego półrocza br. wypłacili ponad 6,8 mld zł odszkodowań, czyli o prawie 18 proc. więcej niż rok wcześniej.

Więcej składki  z majątku
 
Najwięksi  ubezpieczyciele  majątkowi  od początku roku zebrali blisko  13 mld zł, czyli o 6 proc.  więcej niż rok wcześniej - szacuje "Gazeta Wyborcza"( Nr z 04.12.2010 r.). I tak, najwięcej składek zebrało PZU - 5,9 mld zł, to jest o 2 proc. mniej niż w analogicznym  okresie ub.r. Następne miejsce na podium zajęła  Ergo Hestia z przypisem składki na poziomie 1,76 mld zł, o  10 proc. więcej niż przed rokiem. Następni to Warta - 1,48 mld zł, czyli 2 proc. mniej, Allianz - 1,29 mld zł oraz  Generali - spadek do 561 mln zł, czyli o 1 proc. mniej.
"Wyborcza" donosi, ze chociaż liczba zbieranych składek w większości towarzystw rośnie, to ubezpieczyciele zarabiają mniej. Spadek zysków odnotowały na przykład  spółki Grupy ViG. Ich   wynik finansowy netto zmniejszył się  z 54 mln zł rok wcześniej do 4 mln zł. Warta odnotowała 45 mln zł straty, a Hestia i Allianz po 48 mln zł - pisze gazeta.

Problem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w polskim prawie

Sąd  Najwyższy  wyrokiem z 14 stycznia 2010 r. orzekł, iż  śmierć osoby  bliskiej może stanowić naruszenie dóbr osobistych członków rodziny zmarłego i uzasadniać przyznanie im zadośćuczynienia - przypomina  w "Rzeczpospolitej"(Nr z 04.12.2010 r.) radca prawny  Tomasz Hryniewicz. Hryniewicz informuje,  iż  zagadnienie rekompensaty szkód poniesionych wskutek śmierci osoby bliskiej w polskim prawie   ewoluuje. W jego opinii, bardziej poprawne w świetle prawa, byłoby zasądzenie w odpowiednio wysokiej kwocie jednego zadośćuczynienia. Nie byłoby wtedy potrzeby mnożenia niepotrzebnych konstrukcji prawnych, które służą zawsze wynagrodzeniu szkody niemajątkowej - twierdzi  Hryniewicz w dzienniku.

AXA z większą stratą finansowa netto

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji po 3 kwartałach 2010 r. zebrała 66,25 mln zł  przypisu składki  oraz wykazała stratę finansową na poziomie minus (–) 22,38 mln zł. Jest to  niemal trzykrotnie więcej, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy to była ona na poziomie minus  (-) 8,83 mln zł - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 06.12.2010 r.). Natomiast wynik techniczny towarzystwa także uległ pogorszeniu i wyniósł  minus (–)  20,76 mln zł (- 14,12 mln zł po 3 kw. 2009 r.). "Ubezpieczeniowa" podaje, że ubezpieczyciel wypłacił 24,17 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, a wiec  o niemal 20 mln zł mniej, niż na koniec września ubiegłego roku (43,58 mln zł). Wzrosły z kolei koszty działalności ubezpieczeniowej spółki: z 15,43 mln zł na dzień 30 września 2009 r. do 19,32 mln zł rok później.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT