Ubezpieczyciele nadal opóźniają wypłaty odszkodowań z polis komunikacyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego nakłada na ubezpieczycieli coraz wyższe kary za niewypłacanie w ustawowym terminie odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego OC – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z 24.11.2014 r.). „Po tym, jak w zeszłym tygodniu ukarała Ergo Hestię, Compensę  i TUZ   łączną kwotą 177 tys. zł, wartość tegorocznych kar wzrosła do 785 tys. zł” - pisze gazeta. W opinii dziennika, jest to zdecydowany rekord, ponieważ  w całym 2013 r. decyzje KNF-u kosztowały ubezpieczycieli 480 tys. zł., podczas gdy w 2012 r. były jeszcze niższe i  wyniosły 283 tys. zł.   Kary Komisji Nadzoru Finansowego  nie działają, ponieważ są bardzo niskie. I chociaż  wartość sankcji nakładanych na towarzystwa rośnie, nie zmniejsza się liczba opóźnień wypłat odszkodowań – podkreśla dziennik. Zdaniem   Krystyny Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych, kary KNF-u wciąż są „zbyt niskie i symboliczne”, aby ubezpieczyciele zaprzestali niedozwolonych praktyk. W opinii dyr. Krawczyk,  jednym z czynników powstawania nieprawidłowości są również niskie ceny ubezpieczeń, które nie pokrywają faktycznych kosztów ponoszonych przez ubezpieczycieli. Gazeta przypomina, powołując się na  Macieja Krzysztoszka z biura prasowego KNF, że już w 2010 r. Komisja podkreślała, że nakładane kary będą coraz wyższe, bo ubezpieczyciele wciąż powielają swoje zachowania, a niższe sankcje nie przynoszą rezultatów. Z tego też powodu Komisja przygotowała Wytyczne ws. likwidacji szkód komunikacyjnych.

Odszkodowanie się należy za ratunek auta przed kolizją drogową

Wypadek samochodowy ma miejsce nawet wtedy, gdy do zderzenia nie doszło, ale auto zjechało na pobocze w celu jego uniknięcia – orzekł  w wyroku z 8 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt XIII Ga 199/14).  Tym samym -  donosi 'Dziennik Gazeta Prawna'(Nr z 24.11.2014 r.) „nakazał ubezpieczycielowi wypłatę poszkodowanemu przedsiębiorcy odszkodowania z tytułu ratowania towaru przed uszkodzeniem”. Według dziennika, SO w Łodzi rozpatrywał sprawę  kierowcy, zatrudnionego  przez firmę przewozową, który  podczas transportu gwałtownie skręcił i wpadł do przydrożnego rowu, aby uniknąć zderzenia czołowego z sarną. .Auto w wyniku zdarzenia nie zostało poważnie uszkodzone, więc mógł  kontynuować jazdę. „Jednak ciężarówka musiała zostać wyciągnięta z rowu przez specjalistyczny sprzęt” - zauważa gazeta. Według sądu  I instancji  do wypadku nie doszło i „nie zadziałał zapis w umowie ubezpieczenia rozszerzający odpowiedzialność ubezpieczyciela na obowiązek zwrotu kosztów podniesienia lub wyciągnięcia samochodu, który uległ wypadkowi”. Natomiast  zdaniem sądu II instancji, „stanowi to wypadek w świetle zawartej umowy pomiędzy stronami, jak i w warunkach logicznego rozumowania” - pisze dziennik. W opinii SO w Łodzi,  zjechanie do rowu oznaczało zagrożenie przewróceniem auta i zniszczeniem przewożonego towaru. Sąd nakazał wypłatę poszkodowanemu przedsiębiorcy = pisze „DGP”.

Kancelaria odszkodowawcza Votum o polityce odszkodowawczej PZU SA

W opinii kancelarii odszkodowawczej „Votum”,  PZU SA płaci najmniej na rynku za szkody osobowe – informuje „Puls Biznesu”(Nr z 25.11.2014 r.), powołując się na raport Votum.  Jednak ubezpieczyciel nie zgadza się z tą  opinią.  Michał Witkowski, rzecznik prasowy PZU twierdzi w gazecie,  iż rewelacje Votum   „to bzdury”. Jego  zdaniem,  raport Votum na temat wypłacanych przez ubezpieczyciela zadośćuczynień z art. 448 k.c.  opiera się o „niereprezentatywne  dane”. Witkowski zauważa – pisze „PB” - iż  analiza Votum firmy została dokonana na wybiórczo wybranych orzeczeniach i sprawach o zadośćuczynienie;  na przykład  w wielu sprawach sąd zasądził kwoty o wiele niższe od żądań  poszkodowanych. Zdaniem rzecznika PZU,  autorzy  opracowania Votum  pominęli liczne wyroki zasądzające zadośćuczynienia w kwotach od 5 do 15 tys. zł. Gazeta zauważa, iż opracowanie Votum jest narzędziem walki kancelarii odszkodowawczej o przychody.  Portfel spraw o odszkodowanie wart 900 mln zł mógłby przynieść firmie – według wyliczeń  DM BZ WBK  -  nawet 300 mln zł.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego: pozew zbiorowy przeciw Credit Agricole

Jak donosi 'Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z 27.11.2014 r.)  swoich praw postanowiły dochodzić osoby, które w latach 2004 - 2009 zaciągnęły w Credit Agricole, dawnym Lukas Banku, kredyt hipoteczny i były zobowiązane do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Skarżącym” chodzi między innymi o to, że zaciągający kredyt  nie mieli wpływu na wybór towarzystwa ubezpieczeniowego, bo bank  podpisał umowę tylko z jedną firmą. Poza tym zapłacona składka nie podlegała zwrotowi” - podaje 'DGP”. Zdaniem mec. Krzysztofa Jaworskiego, reprezentującego  kredytobiorców, „ powodem złożenia skargi nie jest samo ubezpieczenie, tylko niekorzystna dla konsumentów forma umowy, co zostało potwierdzone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Krzysztof Jaworski podkreśla w dzienniku, że skarżący bank klienci domagają się zwrotu niesłusznie pobranych od nich środków. Według gazety, na razie do pozwu przystąpiło kilkanaście osób, których roszczenia wynoszą kilkadziesiąt tysięcy zł.

Nowy projekt  dyrektywy  UE chce objąć  wszystkich dystrybutorów ubezpieczeń

Według najnowszej wersji projektu unijnej dyrektywy  o pośrednictwie ubezpieczeniowym, wszystkie podmioty zajmujące się sprzedażą polis będą więc miały dużo więcej obowiązków, w tym  obowiązków informacyjnych . W efekcie nastąpi   wzrost bezpieczeństwa ich klientów – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z 21.11.2014 r.). Na przykład  klient dowie się, ile sprzedawca polisy   zarobi na jego  ubezpieczeniu.   Przy tym, podaje gazeta, „ nowa wersja projektu dyrektywy o pośrednictwie obejmuje podmioty, które pobocznie zajmują się sprzedażą ubezpieczeń. Jej autorem jest Rada UE”, podczas gdy wcześniej Parlament Europejski i Komisja UE proponowały objęci  dyrektywa  tylko  pośredników ubezpieczeniowych. „Teraz komisja trójstronna zdecyduje, którą z trzech propozycji przekazać pod obrady europarlamentu” - podkreśla „DGP”.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT