Ubezpieczyciele stracą na przedłużeniu czasu wyrejestrowania pojazdów transportowych

W 2009 r. blisko 13 tys. przedsiębiorców skorzystało z możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu ( w 2008 r. z 6,8 tys.  osób). W br. może ich być jeszcze więcej, bo w ciągu tylko  pierwszych tygodni 2009 r.  wyrejestrowano  już ponad 2600 samochodów transportowych (dane obejmują cały kraj i pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców).
Jak wyjaśnia "Rzeczpospolita"(Nr z 15.02.2010 r.) do tej pory czas “chwilowego” wyrejestrowania auta mógł wynosić od dwóch do sześciu miesięcy. Po nowelizacji  mogą to być nawet dwa lata, a w  wyjątkowych wypadkach nawet na  cztery lata. Zdaniem gazety, na uchwalonych zmianach z pewnością stracą ubezpieczyciele. Zakład ubezpieczeń na wniosek posiadacza pojazdu będzie musiał proporcjonalnie obniżyć składkę ubezpieczeniową na czas wycofania z ruchu, a ta obniżka  wynosić musi nie mniej niż 95 proc. Kiedy jednak przedsiębiorca wróci do transportowego biznesu - pisze dziennik -  musi o tym poinformować ubezpieczyciela. Inaczej ten będzie mógł podwyższyć mu pierwotną składkę.
W opinii Marcina Tarczyńskiego  z Polskiej Izby Ubezpieczeń,  rozwiązanie polegające na zwrocie składki za okres, w którym pojazd jest czasowo wycofany z ruchu, funkcjonuje już w kilku krajach w Europie.
"Rzeczpospolita" podkreśla, że ubezpieczyciele nie będą jedynymi, którzy stracą na korzystniejszych dla przedsiębiorców rozwiązaniach. Wycofanie pojazdu z ruchu może przynieść zmniejszenie dochodów  także samorządom, do których wpływa podatek od środków transportu.

Ergo Hestia proponuje You Can Drive -polisy direct dla młodych

Ergo Hestia uruchomiła  pierwszą w Polsce platformę ubezpieczeniową - You Can Drive - dedykowaną  klientom do trzydziestego roku życia. Dostępna w ramach You Can Drive oferta zawiera polisy komunikacyjne (OC, AC i opcje dodatkowe), podróżne (koszty leczenia, NNW, assistance i opcje dodatkowe) oraz mieszkaniowe (ubezpieczenie murów i wyposażenia i opcje dodatkowe). - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z  16.02.2010 r.). Głównym kanałem sprzedaży You Can Drive jest internetowa platforma youcandrive.pl. Serwis ten oprócz pełnej informacji o ofercie ubezpieczeniowej i taryfach, umożliwia także między innymi dokonywanie płatności za wykupywane polisy oraz generowanie dokumentów w formie elektronicznej.  Mechanizm nabycia ubezpieczenia przy wykorzystaniu platformy jest prosty - podkreśla "GU". Klient  po wypełnieniu formularza otrzymuje ofertę ubezpieczeniową wraz z ceną. Następnie, po założeniu konta, podaje pozostałe dane i kupuje polisę. Klient otrzymuje potwierdzenie zakupu e-mailem. Tą samą drogą dostaje też link do serwisu eKonta Ergo Hestii, gdzie znajduje się jego polisa i Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dzięki usłudze eKonta może w pełni obsługiwać swoje ubezpieczenie drogą elektroniczną. Zdaniem Katarzyny Śliwińskiej,  dyrektor Biura Marketingu i PR Ergo Hestii, "nowy projekt to jedynie uzupełnienie dotychczasowej oferty Ergo Hestii. Nie będzie konkurował z istniejącymi już produktami i stanowił zagrożenia dla naszej sieci doświadczonych pośredników-doradców". 

Jak odpowiedzialność lekarza na etacie ?

Pojawiają się też wątpliwości, czy wszystkich lekarzy dotyczy obowiązek zawarcia umowy OC, ponieważ nadal  nie ma ostatecznej wersji rozporządzenia ministra finansów w sprawie OC lekarzy - podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 16.02.2010 r.). Gazeta pisze, że z kolei z komunikatu  Ministerstwa Zdrowia wynika, iż  z   obowiązku posiadania polisy OC zwolnieni zostali  lekarze zatrudnieni  w zakładach opieki zdrowotnej, którzy wykonują pracę w ramach stosunku pracy. Jednak towarzystwa ubezpieczeniowe  podkreślają, że lekarza zatrudnionego  na etacie moze objąć tzw.  regres do trzykrotności wynagrodzenia,  jeśli wystąpi o to ZOZ (lub jego ubezpieczyciel), który wypłacił odszkodowanie pokrzywdzonemu przez niego pacjentowi. 
Agnieszka Rosa z Biura Prasowego PZU SA powiedziała  dziennikowi,  iż są również opinie, że "lekarz i ZOZ odpowiadają solidarnie do pełnej wysokości szkody".

Trzykrotny wzrost wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczonego kredytu kupieckiego

Terminowa spłata zobowiązań przez dłużników  nie jest już  obecnie tak oczywista, jak wcześniej. Liczba odszkodowań wypłaconych z tego tytułu przez ubezpieczycieli wyspecjalizowanych  w ubezpieczaniu transakcji handlowych przedsiębiorstw ( tzw. kredytu kupieckiego )w trakcie minionych dwóch lat wzrosła prawie trzykrotnie - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 15.02.2010 R.). Na przykład  ze statystyk Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wynika,   że spowolnienie gospodarcze przyniosło znaczny wzrost liczby i wartości  wypłaconych przez tę  firmę odszkodowań. W 2009 r. spółka wypłaciła o 75 proc. więcej odszkodowań niż rok wcześniej i aż o 184 proc. więcej niż w kończącym okres globalnego wzrostu gospodarczego roku 2007.  Jak podkreśla "Puls Biznesu", podobne wyniki w tym zakresie  odnotował   także Euler Hermes Towarzystwo Ubezpieczeń.
W opinii dziennika,  przyczyną nieotrzymania zapłaty za wykonane świadczenie mogą być "problemy kontrahenta z utrzymaniem płynności, a w skrajnych przypadkach jego bankructwo".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT