Usługa assistance na silne mrozy

Ostra zima  wywołała lawinę zgłoszeń do centrów assistance z prośbą o interwencję. Jednak  nie każda polisa gwarantuje pomoc w uruchomieniu auta pod domem. Dlatego warto mieć polisę AC czy OC,  wzbogaconą o opcję assistance - radzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 29.01.2010 r.). Gdy np. zamarznie olej napędowy, trzeba wzywać pomoc, która zaholuje auto do warsztatu. W takiej sytuacji ubezpieczyciele oferują różne podejście. I jeżeli zdaniem Krzysztofa Kiperta z PZU SA, w PZU SA zamarznięcie paliwa "nie mieści się w pojęciu awarii i nie jest objęte zakresem ubezpieczenia", to  Grzegorz Blachowski z Ergo Hestii twierdzi  w gazecie, iż "zamarznięcie uznajemy za awarię i udzielamy pomocy w ramach polisy". 
Ważne jest także miejsce zamieszkania. Nie wszystkie warianty assistance dają bowiem  prawo do uzyskania pomocy w razie awarii pod domem. Na przykład w pakiecie assistance Warty wariant standardowy zadziała dopiero w odległości większej niż 25 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego, a tylko w tzw. wariancie złotym, czyli najszerszym, pomoc zadziała również pod domem - pisze dziennik. Podobnie jest też w Aviva Direct, gdzie są trzy warianty assistance, a tylko w maksymalnym pomoc jest udzielana w miejscu zamieszkania. "W wariancie rozszerzonym usługa jest świadczona tylko w razie awarii w odległości większej niż 40 km od miejscowości wskazanej we wniosku jako miejsce parkowania pojazdu w nocy".
Według "DGP", częste jest także  assistance dodane np. do konta innej polisy, w tym do pakietów niezależnych pod polis OC i AC komunikacyjnego.

Floty pojazdów ciężarowych można ubezpieczyć w szerszym zakresie

Czynnikami  ryzyka w usługach transportowych dla operatorów flot ciężarowych są przede wszystkim fatalny stan nawierzchni i niski poziom bezpieczeństwa polskich dróg to. Jeżeli więc przedsiębiorca chce rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej swojej floty, to posiadając podstawowy pakiet komunikacyjny (OC, AC, NNW, assistance) może jeszcze skorzystać z tzw. nadwyżkowego (ponadlimitowego) OC - radzi  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com z  27.01.2010 r.). Według "GU", dodatkowe ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Limit odpowiedzialności ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb floty (np. 1.000.000 euro ponad limity wynikające z ustawy). Poza „zmodyfikowanymi” pakietami ubezpieczeniowymi, innym sposobem na uzyskanie szerszej ochrony przez operatorów flot ciężarowych jest zawarcie umów ubezpieczenia ograniczających następstwa dodatkowych ryzyk związanych z użytkowaniem pojazdów. Takie rozwiązanie zapewniają np. produkty typu GAP (guaranteed asset protection),. obejmujące  gwarancją ryzyko z tytułu straty finansowej w następstwie szkody całkowitej (kradzieży, kasacji). Wysokość odszkodowania ustalana jest indywidualnie pomiędzy stronami umowy, proporcjonalnie do bieżącej rynkowej wartości samochodu. Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy może być również wzbogacony o przedłużoną gwarancję.  Według Romana Czarnowskiego, prezesa firmy brokerskiej BIK Brokers, standardowo obejmuje on uszkodzenia silnika i skrzyni biegów. Okres świadczenia usług przeważnie wynosi 6 lub 12 miesięcy. Limity ubezpieczenia ustalane są w zależności od wieku i przebiegu pojazdu

Agent ubezpieczeniowy potrzebny

Towarzystwa ubezpieczeniowe  w Polsce wciąż zgłaszają zapotrzebowanie na agentów ubezpieczeniowych, pomimo,  iż cały czas rośnie popularność polis,  sprzedawanych w systemie direct . Czy rola pośrednika ubezpieczeniowego traci na znaczeniu ? Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 29.01.2010 r.), ubezpieczenia są produktami finansowymi,  których nie da się " zakomunikować krótką reklamówką czy przekazem. One wymagają rozmowy". Dziennik podkreśla,  że  nie tyle chodzi tu o samą sprzedaż  produktu, "ile o zrozumienie sytuacji klienta". Gazeta twierdzi, że to na agentach i  doradcach  ubezpieczeniowych ciąży ważne zadanie edukacji   finansowej klientów. W opinii "Rzeczpospolitej", chociaż  nie zmniejsza się rola bezpośrednich agentów - którzy często kilkakrotnie spotykają się z klientem  przed wyborem przez niego  polisy i  podpowiadają mu,  jaki produkt będzie adekwatny do jego potrzeb -   zmian wymaga jednak podejście do tego problemu samych ubezpieczycieli.
W Polsce mamy  około 160 tys. agentów ubezpieczeniowych - informuje dziennik. . 
 
KUKE zapowiada ofensywę

Znaczące zwiększenie  udziału Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)  w rynku ubezpieczeń krajowych transakcji handlowych, m.in. poprzez  rozszerzenie oferty o gwarancje kontraktowe, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw – deklaruje  w "Parkiecie"(Nr z 29.01.2010 r.) Zygmunt Kostkiewicz, nowy prezes ubezpieczyciela.
Zarys strategii KUKE zakłada - pisze gazeta -  że już w tym roku spółka, która miała około 20 mln zł straty w 2009 . ma wyjść na plus, a w 2012 r. mieć 10 proc. rynku ubezpieczeń finansowych (po wyłączeniu ubezpieczeń kredytów hipotecznych).  W tym celu zarząd zamierza usprawnić i uprościć obsługę klienta oraz zacieśnić współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (ma 12,15 proc. akcji KUKE), m.in. poprzez  wykorzystanie sieci placówek tej instytucji  do pozyskania nowych klientów. W opinii Kostkiewicza,  nie oznacza to, że KUKE zrezygnuje z ubezpieczania kredytów eksportowych. Firma ma  teraz około 50 proc. tego rynku, a może ubezpieczać na własny rachunek tylko ryzyko do 2 mln zł (wyższe z reasekuracją).
Kostkiewicz tłumaczy  ujemny wynik finansowy 2009 r. koniecznością  pokrycia kosztów obsługi ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz  potrzebą zawiązania rezerw na ryzyka niewygasłe w działalności komercyjnej.

UE : zielone światło dla ubezpieczeń od terroryzmu

UE przychylna wprowadzaniu polis od terroryzmu. I chociaż ubezpieczyciele nie oferują  ochrony na wypadek ataku terrorystycznego (porwanie lub stanie się ofiarą ataku terrorystycznego należą do najczęstszych wyłączeń, stosowanych w standardowych ogólnych warunkach ubezpieczenia), rządy państw europejskich zaczynają dostrzegać ten problem. Jak podaje  "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 28.01.2010 r.), niedawno Komisja Europejska wydała zgodę dla Danii  na wprowadzenie gwarancji dla ubezpieczeń od terroryzmu. Według dziennika,  program gwarancji "obejmuje terrorystyczne ataki nuklearne, biologiczne, chemiczne i radioaktywne. Zwykła bomba podłożona na przykład pod redakcją publikującego karykatury Mahometa pisma już nie zmieści się w zakresie tego programu". Tymczasem zainteresowanie ochroną na wypadek terroryzmu jest. Przy tym - twierdzi  Piotr Sochacki z HDI Gerling Polska -  90 proc. zapytań o polisy pokrywające ryzyko terroryzmu spływa od firm, w których główny udziałowiec pochodzi z zagranicy, głównie z krajów Unii Europejskiej i USA.  Natomiast " w przypadku firm z kapitałem amerykańskim wręcz każdy wniosek zawiera pytanie o pokrycie ryzyka terroryzmu."

Opóźnienia w drogowym assistance
 
Kierowcy oczekują  na pomoc na drodze  w kilkunastostopniowym mrozie   nawet po kilka godzin. Zamiecie śnieżne, duże mrozy i silny wiatr sparaliżowały służby drogowe zakładów ubezpieczeniowych - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 29.01.2010 r.). W opinii dziennika, problemy mają nawet Ci kierowcy, którzy wykupili u ubezpieczycieli najdroższe pakiety z assistance. I chociaż ubezpieczyciele obiecują przybycie  pomocy drogowej  najpóźniej w ciągu 30 minut, to  obecnie  kierowcy, którzy potrzebują pomocy, muszą czekać nawet i  kilka godzin. O problemie z szybkim dotarciem z pomocą mówią gazecie także same towarzystwa. "Są opóźnienia, ale robimy wszystko, żeby nasi klienci otrzymali pomoc na czas" - twierdzi  Anna Skusiewicz, rzecznik Uniqa. "Wyborcza" pisze, powołując sie na  szefa likwidacji szkód  jednego z dużych ubezpieczycieli, że   opóźnienia sięgające nawet kilku godzin dotyczą wszystkich towarzystw, bo ubezpieczyciele korzystają z tych samych firm asystenckich. To one zapewniają lawetę, samochód zastępczy czy wynajęcie hotelu- wyjaśnia "GW". I tak, PZU SA w ostatnich dniach ponaddwukrotnie zwiększył obsadę centrum alarmowego, a średni czas  dotarcia z pomocą  w ostatnich trzech dniach wynosi godzinę i 19 minut. Z kolei Ergo Hestia oferuje wszystkim  niezadowolonym  osobom, że  dostaną dodatkową 10-proc. zniżkę na kupno pakietów obejmujących ubezpieczenie komunikacyjne, mieszkania czy od nieszczęśliwych wypadków.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT