W direct stabilizacja

W 2013 r. zakłady ubezpieczeń wystawiły  w systemie direct  (przy użyciu internetu lub telefonu) łącznie 5,18 mln polis. Przy tym składka zebrana z tych umów po czterech kwartałach 2013 roku wyniosła 1,175 mld zł i była niższa rok do roku o 1,2 proc. - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 11.02,2014 r.).  Według gazety, w ub.r.  najwięcej umów zawartych przez telefon i Internet dotyczyło ubezpieczeń aut: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ( 55,9 proc. składki) oraz autocasco (20,5 proc.).  Widoczny jest także wzrost udziału w rynku innego rodzaju ubezpieczeń.
Rok 2013 to w pewien sposób ugruntowanie poziomu sprzedaży, chociaż w produktach niekomunikacyjnych widzimy dalszy wzrost składek. I tak, przypis składki z polis  assistance wzrósł o 9 proc. r./r., a z ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych o niemal 6 proc. – podaje dziennik, powołując się  na  Pawła Zylma, przewodniczącego  Zespołu ds. Ubezpieczeń Direct PIU. W jego opinii, "wraz z rozwojem smartfonów rosło będzie zainteresowanie klientów kupnem polis za pomocą najprostszych dostępnych narzędzi, które zawsze są pod ręką".
Sprzedaż polis w systemie direct  jest obecna  w Polsce od 2003 r. Przełomowe dla tego kanału dystrybucji ubezpieczeń okazały się zwłaszcza  lata 2006-2007, kiedy liczba towarzystw, mających w swojej ofercie polisy sprzedawane w systemie direct znacząco wzrosła - pisze "DGP" - a w.  2012 r. liczba polis poprzez direct po "raz pierwszy przekroczyła 5 mln". Z danych wynika, iż obecnie sytuacja się "ustabilizowała".

Ubezpieczenie należności tarczą  przed niesolidnym dłużnikiem


Ubezpieczenie należności  jest nie tylko zobowiązaniem ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy kontrahent ubezpieczonego  nie reguluje zobowiązań - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 11.02.2014 r.). Ubezpieczenie to służy także  pomocą  w indywidualnej ocenie kontrahenta oraz w procesie  windykacji - dodaje gazeta . „Rz” podkreśla jednak, że w kontraktach z firmami, którym grozi upadłość, może się okazać, że przedsiębiorstwo nie będzie mogło kupić  polisy, a jeżeli już,  to będzie ona kosztować dużo,  odpowiednio do ponoszonego przez ubezpieczyciela  ryzyka. Zdaniem  Pawła Szczepankowskiego, dyrektora  zarządzającego  w Atradiusie, posiadanie polisy chroniącej należności oznacza dla tej firmy dodatkowe źródło informacji na temat wiarygodności jej  kooperantów.  Z kolei w opinii Rafała Hiszpańskiego, prezesa  Euler Hermes,   większa popularność tego typu ubezpieczeń wiąże się także z wzrostem obrotów przedsiębiorstw, bowiem wyższym saldom wymiany towarzyszy większe ryzyko - zauważa dziennik.  "Rzeczpospolita" prognozuje, iż  w bieżącym roku przyrost składki będzie rósł w dwucyfrowym tempie w porównaniu z ub.r.

KUKE  prognozuje w 2014 r. powrót gospodarczej koniunktury


W ciągu ostatniego roku (luty 2013 r. – styczeń 2014 r.) działalność gospodarczą  na skutek niewypłacalności  zakończyło 861 przedsiębiorstw - donosi "Puls Biznesu"(Nr  z 07.02.2014 r.). Z kolei suma upadłości z ostatnich dwunastu miesięcy po styczniu okazała się o 2,8 proc.  niższa od zanotowanej na koniec grudnia (886) - podaje gazeta i przypomina, iż  przed  rokiem w styczniu 2013 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 897. "Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o 4,0 proc." - twierdzi dziennik, powołując się na komunikat  Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).  I tak,  najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w grudniu 2013 r. (52 firmy), zaś  największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w lipcu 2013 r. (94 firmy).
"KUKE prognozuje, że w całym 2014 roku liczba upadłości wyniesie około 839 przedsiębiorstw, czyli 5,3 proc. mniej niż w 2013 roku (...) KUKE wskazuje, że dotychczas opublikowane wskaźniki ekonomiczne wskazują na zakończenie spowolnienia i powrót koniunktury" - podkreśla "PB". Po długim okresie zastoju ruszają inwestycje przedsiębiorstw.

Poczta Polska uruchamia wkrótce  dystrybucję ubezpieczeń

W marcu 2014 r. ma ruszyć  ubezpieczeniowa ofensywa Poczty Polskiej – zapowiada "Puls Biznesu" (Nr z 05.02.2014 r.). Według gazety, przygotowania Poczty do uruchomienia   tego przedsięwzięcia trwały dwa lata.  Do sprzedaży  polis mieszkaniowych i komunikacyjnych przygotowanych ma być  ponad 8 tysięcy placówek i tysiące pracowników. Jak zauważa dziennik, powołując się na informacje od Janusza Wojtasa, członka zarządu Poczty Polskiej,   partnerem PP  w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych będzie MTU, spółka z grupy Ergo Hestii.  Operator zamierza powalczyć także o rynek ubezpieczeń na życie, jednak nadal jeszcze  szuka partnera do tego biznesu.
Jak podaje "PB", Poczta Polska chce dołączyć do "największych sprzedawców ubezpieczeń na polskim rynku".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT