Ważne - polisa OC przedsiębiorcy z dobrze skalkulowaną sumą gwarancyjną ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC pracodawcy jest ważnym elementem ubezpieczenia przedsiębiorstwa i chroni przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, nie tylko pracownikom firmy, np. zimą, kiedy ktoś poślizgnie się na chodniku przed budynkiem firmy. Polisa chroni   interes majątkowy przedsiębiorcy i umożliwi pokrycie  kosztów ewentualnej szkody. Jak  radzi "Prnews.pl"(www.prnews.pl  z 16.10.2012 r), .  dobre ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla każdego przedsiębiorcy powinno mieć tak  skalkulowaną  sumę gwarancyjną, aby w momencie powstania szkody mogło  pokryć jej skutki Najczęściej zakres ubezpieczenia takiej polisy obejmuje "odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z: posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, prowadzeniem działalności gospodarczej, czy  też wprowadzeniem rzeczy do obrotu" - informuje portal.
Zdaniem Jacka Chojnackiego  z  Concordia Ubezpieczenia, częstym błędem jest zawieranie umowy ubezpieczenia z najniższą sumą gwarancyjną. Tymczasem obecnie 100 tys. zł  jako suma gwarancyjna ubezpieczenia dla osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, to  "stanowczo za niska kalkulacja".  Chojnacki podkreśla, iż  ubezpieczenie OC działa w dwie strony, chroniąc osoby trzecie jak i interes kontrahentów danego przedsiębiorcy. Do każdego ubezpieczenia OC warto włączyć ochronę za szkody wyrządzone pracownikom wskutek wypadków w pracy - twierdzi "www.prnews.pl".
Według  Głównego Urzędu  Statystycznego,  tylko w I półroczu 2012 r.  wydarzyło się w Polsce aż 40 tys.171 wypadków w pracy, "od najdrobniejszych jak poślizgnięcia (...) po bardzo poważne wymagające długiej hospitalizacji i rehabilitacji. W dużej części tych przypadków winę za zdarzenie można przypisać przedsiębiorcy, który musi się liczyć z odpowiedzialnością za zdarzenie i poniesieniem kosztów" - pisze "Prnews.pl".
 
WSA: zwolnienie z VAT usług call center dla ubezpieczycieli w grupie

Grupy firm czy innych podmiotów, których działalność jest zwolniona z podatku VAT, mogą sobie wzajemnie świadczyć usługi i nadal korzystać ze zwolnienia, jeśli  taka „samopomoc" nie narusza konkurencji - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 15.10.2012 r.). Jak podaje dziennik,  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął spór grupy ubezpieczycieli i organów podatkowych ( wyrok z 25 lipca 2012 r.). WSA uznał, że czynności sporadyczne, opodatkowane, wykonywane przez podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową mogą być objęte zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT. W opinii sądu,  naruszenie warunków konkurencji musi być realne, a nie potencjalne - podkreśla gazeta.
"Rz" wyjaśnia, iż  organy podatkowe nie udzieliły pozwolenia na zwolnienie z VAT do usług , uzasadniając to niespełnieniem  wszystkich warunków pozwalających  na ulg, ta zaś mogłaby stawiać firmę obsługującą call center w sytuacji uprzywilejowanej wobec konkurencji.

Brak OC , brak możliwości prowadzenia praktyki lekarskiej


Wykonywanie niektórych rodzajów działalności zawodowej nie jest możliwe bez zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej. Jak podkreśla "Rzeczpospolita"(Nr z 11.10.2012 r.), obowiązuje tu podobna zasada jak w przypadku OC posiadacza pojazdu: "nie ma ubezpieczenia OC,  nie ma możliwości prowadzenia praktyki lekarskiej". Specjaliści przyznają - pisze dziennik -  iż  umowa o usługi medyczne zaczyna stopniowo stawać się "umową efektu". Dlaczego ? "Jej niedotrzymanie ma dodatkowe konsekwencje w sferze odpowiedzialności cywilnej" - twierdzi gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT