Właściciel domu dotkniętego przez pożar nie zawsze dostanie odszkodowanie z polisy

Od lat wykupujesz  polisę chroniącą Twój dom od  ognia, nawalnego deszczu,  huraganu i innych klęsk i czujesz się bezpiecznie. Tymczasem w  Twoim domu wybuchł pożar i dowiadujesz się od ubezpieczyciela, że nie  dostaniesz  odszkodowania - pisze  „Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 16.10.2014 r.). Czy towarzystwo ubezpieczeń może odmówić Ci wypłaty odszkodowania . Zdaniem dziennika, może. „DGP"   ostrzega, iż „ niedopełnienie obowiązków przeciwpożarowych właściciela budynku może być przyczyną niewypłacenia odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Prawo zobowiązuje bowiem właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych".  Jeżeli nie masz dokumentu zaświadczającego, iż taka kontrola została przeprowadzona, możesz pożegnać się z odszkodowaniem z polisy - informuje   gazeta.

Czy ubezpieczyciel może rozwiązać polisę grupową z powodu ujawnienia nowych „okoliczności" ?

Okazuje się, że tak...Z dnia na dzień Expander i Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Europa" zabrali swoim klientom - pracownikom SKOK-ów -  ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Sprawę bada już   Komisja Nadzoru Finansowego oraz  Rzecznik Ubezpieczonych - donosi „Gazeta Wyborcza"(Nr z 16.10.2014 r.). Według dziennika, ubezpieczenie  to  „zostało nagle... unieważnione wbrew woli klientów".  Dostali  oni „od Expandera pismo z informacją, że umowa ubezpieczenia z dniem 1 października wygasa. I że dostaną zwrot składki za okres ochrony, z którego w zaistniałych okolicznościach nie skorzystają" - wyjaśnia „GW". Jak podaje gazeta, ubezpieczyciel  powołał się tu na art. 816 Kodeksu cywilnego, który mówi, że "w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku" jedna strona może przeliczyć wysokość składki (tak, żeby odzwierciedliła wzrost ryzyka ubezpieczeniowego), zaś druga może wypowiedzieć umowę. Ta więc  „klienci, którzy w dobrej wierze wykupili polisę i zapłacili składki, zostali potraktowani jak worek kartofli. Była polisa - nie ma polisy. Bo im się już nie opłaca nas ubezpieczać" - podkreśla w  „Wyborczej" Maciej Samcik (samcik.blox.pl.) I dodaje, iż „ takie numery podważają zaufanie do ubezpieczeń i do konkretnych firm".

Polisa OC dla kierownictwa TVP za 100 mln zł

Kierownictwo Telewizji Polskiej (TVP) zostanie na kolejny rok ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej na sumę 100 mln zł - podaje „Onet.pl"(www.onet.pl z 17.10.2014 r.). Ubezpieczenie ma  obowiązywać przez rok, od 17 listopada 2014 r. do 16 listopada 2015 r.   Polisa  obejmie zarząd TVP, radę nadzorczą, dyrektorów, wicedyrektorów, pełnomocników i prokurentów TVP oraz ich małżonków i spadkobierców. Jak podaje portal, ubezpieczenia ma pokryć m.in. koszty „porad prawnych i ewentualnych odszkodowań zasądzonych przez sąd lub wynikających z ugody, a także koszty obrony dobrego imienia (w tym usługi konsultantów PR)". Według „Onet.pl", Telewizja Polska  szuka obecnie ubezpieczyciela, który zaproponuje najniższą cenę.  Obecnie władze TVP są ubezpieczone w Generali TU, też na 100 mln zł.

Nowe warunki  K&R  Crisis Solution , czyli  ubezpieczenia od  porwań, uprowadzeń i wymuszeń

Polski oddział AIG wprowadził nowe warunki ubezpieczeń od uprowadzenia oraz okupu/ wymuszenia - donosi „Rzeczpospolita"(Nr z 21.10.2014 r.). Według dziennika, polisa adresowana jest  do klientów korporacyjnych,  prowadzących  działalność na rynku międzynarodowym, zwłaszcza do tych o podwyższonym ryzyku  porwania lub wymuszenia, a więc do  spółek  z branży paliwowej i naftowej, wydobywczej, medialnej, zbrojeniowej i obronnej, a także organizacji rządowych  i pozarządowych .  Jak informuje  gazeta, „wprowadzone zmiany umożliwiają firmom skorzystanie z szerszej, bardziej przejrzystej i czytelnej ochrony ubezpieczeniowej". uproszczenia dokumentów oraz sposobu wystawiania polis. Ubezpieczenie chroni członków zarządu i rady nadzorczej, pracowników spółki lub danej organizacji, a także ich najbliższych (małżonkowie, rodzice, dzieci, krewni). Polisa dotyczy także np. gości przebywających w obiektach należących do danej firmy lub organizacji oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w negocjacje czy przekazanie okupu. Nowe OWU liczy 7 stron, jest bardziej przyjazne i czytelne w swoim układzie -pisze „Rz". Jak wyjaśnia w gazecie   Marta Paluszek, Finacial Institutions Practice Leader w Dziale Ubezpieczeń Financial Lines, ubezpieczyciel kładzie  „ duży nacisk przede wszystkim na indywidualny underwriting, dostosowany do profilu i potrzeb konkretnej spółki lub organizacji", a spółki spoza najbardziej zagrożonych branż, mogą zakupić polisę na uproszczonych zasadach, korzystając z 4-stronicowego wniosku, tzw. QuotePada..
  Polisa K&R Crisis Solution obejmuje cały świat, w tym wiele państw Dalekiego i Bliskiego Wschodu, Europy, Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT