Wojna cenowa w komunikacji jeszcze potrwa

Polisy komunikacyjne  OC nadal tanieją, choć część branży uważa, że w przyszłym roku trend się odwróci - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 02.12.2013 r.). Według gazety, odnowienie  obowiązkowego ubezpieczenia OC  najbardziej  staniało w  Olsztynie,  gdzie cena najdroższych polis spadła o blisko 200 zł; następnie o 140 zł mniej w Szczecinie, zaś w Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim obniżka polis sięga blisko  70 zł. W przypadku  tańszych  polis  spadki sięgają średnio kilku, kilkunastu zł - informuje dziennik. Zdaniem Przemysława Grabowskiego, eksperta  multiagencji CUK Ubezpieczenia, "utrzymuje się wyraźny podział na tańsze i droższe miasta wynikający przede wszystkim ze statystyk szkód w danym regionie (...) w poszczególnych miastach rozpiętości cenowe pomiędzy najtańszymi a najdroższymi polisami sięgają kilkuset złotych".
Z kolei  Małgorzata Niemiec, dyrektor departamentu taryfikacji i indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych w Allianz twierdzi w "DGP", że "średni poziom składki spadł tylko w przypadku klientów o niższej szkodowości. W innych grupach, bardziej ryzykownych, średnia składka wzrosła'". Natomiast w opinii Piotra Łozy, zastępcy dyrektora departamentu ubezpieczeń komunikacyjnych w Generali, "ubezpieczyciele rywalizują ceną, zamiast konkurować kształtem produktu, jakością obsługi czy też zakresem świadczonej ochrony ubezpieczeniowej".  A taka  sytuacja zmusza wszystkich rynkowych graczy do stosowania podobnych praktyk -  Łoza podkreśla w gazecie.

Szpitale nadal bez dodatkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych


Szpitale zaoszczędzą w przyszłym roku setki milionów zł, ponieważ  nie muszą płacić dodatkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych - twierdzi "Rzeczpospolita"(nr z 30.11.2013 r.). Ubezpieczenie to miało obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.; resort odłożył zaś  wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń dla szpitali  do 1 stycznia 2016 roku - pisze  dziennik. Natomiast Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - wyjaśnia  w gazecie - iż  przemawiały za tym  „doświadczenia z okresu funkcjonowania ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (...) leczenia. przede wszystkim obiektywne problemy, z jakim borykają się podmioty lecznicze prowadzące szpitale, w związku z niedostateczną ofertą rynku usług ubezpieczeniowych." Chodzi jak zwykle o pieniądze. Samorządowcy ze wszystkich województw w Polsce napisali bowiem w specjalnym liście do ministerstwa zdrowia , że "obligatoryjność ubezpieczenia od zdarzeń medycznych dla szpitali oznacza: wzrost składki ubezpieczeniowej, czego konsekwencją będzie pogorszenie się sytuacji finansowej. Ustawodawca nałożył na szpitale obowiązek wykupienia polis, nie wskazał jednak źródła finansowania tego zakupu" - donosi "Rz".

SOKiK podtrzymał karę UOKiK dla PZU w wysokości 11,3 mln zł


Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) podtrzymał  2 grudnia  2013 r. w decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o nałożeniu na PZU kary w wysokości 11,29 mln zł - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 02.12 2013 r.), powołując się na komunikat UOKiK.
Jak przypomina gazeta,  UOKiK ukarał 2 lata temu ubezpieczyciela, "ponieważ nie zwracał on kosztów wynajmu auta zastępczego konsumentom, których samochód uległ uszkodzeniu podczas kolizji". Według "PB",  konsumenci mogli liczyć na zwrot poniesionych kosztów tylko wówczas, kiedy  wykazali, że samochód był im niezbędny do życia codziennego (np. dojazd do pracy, do szkoły) i nie mieli możliwości skorzystania z innych środków komunikacji, zaś  zwrot kosztów przysługiwał tylko osobom, które prowadzą działalność gospodarczą.
Jak pisze gazeta , UOKiK nałożył na  PZU karę w wysokości  ponad 11, 28 mln zł, uznając, że "każdemu właścicielowi uszkodzonego auta należy się zwrot pieniędzy za najem samochodu zastępczego, ponieważ utrata możliwości korzystania z pojazdu zawsze stanowi szkodę majątkową". SOKiK podzielił stanowisko UOKiK, uznając, że działanie PZU zmierzało do zmniejszenia wysokości wypłat poszkodowanym. Wyrok SOKiK  nie jest prawomocny.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT