Wytyczne KNF czyli koniec samowoli ubezpieczycieli przy wypłacie odszkodowań?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń w sprawie  likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych - informuje „Rzeczpospolita”(Nr z 17.12.2014 r.). Dokument KNF zawiera 21 wytycznych podzielonych według sektorów: organizacja, zarządzanie, kontrola i nadzór nad procesem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, sposób prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz sposób ustalania wysokości świadczenia.  Wytyczne KNF – zauważa dziennik - mają  na celu  „wskazanie oczekiwań nadzorczych w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarem likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym związanym z tym ryzykiem”. Zdaniem „Rz”, jest to  efektem stwierdzenia  nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód, takich jak  nieterminowe wypłacanie świadczeń, brak kompletnego uznania szkody i pełnego odszkodowania, uchybienia w wypełnianiu obowiązków informacyjnych w toku likwidacji szkód. Nadzór miał też zastrzeżenia co do  „niedostatecznej transparentności, niejasnych, niepełnych, nieaktualnych procedur wewnętrznych zakładów ubezpieczeń regulujących postępowanie likwidacyjne oraz niedostatecznej kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji szkód”. Jak podaje gazeta, wytyczne KNF mają też poprawić „jakość działania zewnętrznych warsztatów, które wykonują na rzecz ubezpieczycieli prace i poprawić nadzór nad procesem likwidacji szkód”. Komisja oczekuje, że standardy wskazane w wytycznych zostaną wprowadzone przez podmioty nadzorowane do dnia 31 marca 2015 r. Oznacza to stosowanie wytycznych do szkód zgłoszonych zakładom ubezpieczeń po dniu 31 marca 2015 r.

AXA Direct na czele rankingu najlepszych stron w sieci

Zespół porównywarki  internetowej „mfind”  we współpracy ze specjalistami od użyteczności oraz grafikami, ocenił serwisy internetowe 12 ubezpieczycieli direct pod względem użyteczności, szaty graficznej oraz wygody – informuje „Prnews.pl” (Nr z 17.12.2014 r.) . Według portalu, na  czele rankingu znalazła się AXA Direct, która wyprzedziła Liberty Ubezpieczenia oraz Link4. Serwis internetowy AXA Direct „ dobrze prowadzi na produkt, a także oferuje pomocne objaśnienia.”, zaś  strona jest graficznie wiarygodna i  nowoczesna. Najgorzej wypadł serwis Benefia24, ze względu na „ niezrozumiały i nieprzyjazny formularz oraz amatorski wygląd serwisu”.  Zdaniem Bartłomieja Roszkowskiego, współzałożyciela porównywarki ubezpieczeń mfind, „dla współczesnych klientów wygoda zakupu online i poruszania się po serwisie internetowym to kluczowa kwestia, która w znacznym stopniu wpływa na to, czy klient dokona zakupu online. Ta wygoda powinna zwłaszcza dotyczyć takich produktów, jakimi są ubezpieczenia”.”Prnews,pl” informuje, iż  tylko w pierwszej połowie 2014 r. polscy kierowcy zapłacili za OC zakupione przez internet i telefon ponad 300 mln zł. (prognoza wartości rynku sprzedaży wszystkich ubezpieczeń online (direct) w Polsce na  2014 rok to ponad 1 mld zł.).

Gothaer  i Link4 ukarane przez KNF  za niewłaściwe praktyki  likwidacji szkód  komunikacyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  nałożyła  na Gothaer TU SA karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł  za „niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu” - donosi „Rzeczpospolita”(Nr z 17.12.2014 r.). Nadzór ukarał także z tego tytułu  Link4 TU SA. Firma  ma zapłacić 25 tys. zł z

Poradnik Europ Assistance Polska  czyli jak kupować  polisę przed  wyjazdem za granicę na uprawianie sportów zimowych
 
Zakup ubezpieczenia na czas podróży to rozsądne rozwiązanie – radzi Europ Assistance Polska (EAP)  w przygotowanym  przed świętami  poradniku. Polisa gwarantuje bowiem nie tylko pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku i ewentualne odszkodowanie – podaje „Rzeczpospolita'(Nr z 19.12.2014 r.), ale gwarantuje także pomoc w razie wyrządzenia szkody na mieniu lub osobach trzecich przez samych ubezpieczonych lub ich dzieci.  Ponadto,  chroni  także sprzęt sportowy.   Wybierając polisę, przede wszystkim potrzeba zwrócić uwagę na zakres terytorialny i sumy ubezpieczenia – podkreśla dziennika. Albowiem  od  tego zależy,  czy zostanie wypłacone odszkodowanie czy  udzielona pomoc na polskich lub zagranicznych stokach. Warto zadbać r by suma ubezpieczenia była wysoka – radzi gazeta. Jeśli wybieramy się na narty czy snowboard,  „warto podkreślić ten fakt podczas zakupu polisy, by upewnić się, że pomoc będzie nam udzielona w sytuacji, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie wskutek uprawianego sportu” - podpowiada „Rz”.  Jeśli ktoś leczy się na stałe, powinien  wykupić rozszerzenie polisy dotyczące chorób przewlekłych, gwarantujące   pomoc w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Ważny jest też zakres świadczeń określony  w  Ogólnych  Warunkami Ubezpieczenia (OWU).  Dobre polisy „gwarantują pomoc w razie zamknięcia wyciągów z uwagi na złe warunki pogodowe. Turyści mogą liczyć wówczas na zwrot kosztów karnetów i ewentualnie kosztów wypożyczenia sprzętu. (...) ubezpieczeni mogą również liczyć między innymi na: sprowadzenie i zakwaterowanie osoby bliskiej na czas rekonwalescencji ubezpieczonego, transport powrotny dzieci do domu, ochronę sprzętu narciarskiego i odpowiedzialność ubezpieczyciela za jego zniszczenie czy utratę oraz pomoc specjalisty w razie jakiegoś zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania podczas nieobecności (np. w razie włamania, zalania itp.)”  Eksperci przekonują, że warto zapoznać się z wyłączeniami w OWU, czyli kiedy, w jakiej sytuacji  ubezpieczyciel ma prawo odmówić nam pomocy.

W 2015 r.  mocna  zwyżka  cen   komunikacyjnego  OC

Ceny komunikacyjnych  polis OC w 2015 r.  Polsce najprawdopodobniej wzrosną  - prognozuje  „Gazeta Wyborcza”(Nr  z 19.12.2014 r.). Dziennik pisze, powołując się na informacje uzyskane od przedstawicieli  towarzystw ubezpieczeniowych,  iż  w przyszłym  roku właściciele aut  mogą zapłacić  za obowiązkowe  ubezpieczenia  OC  pojazdu  nawet 50-proc. więcej niż obecnie.  W opinii GW”,  nie będą to  podwyżki  skokowe. „Wyborcza” tłumaczy, że  do wzrostu cen  ubezpieczeń  komunikacyjnych  przyczyni się wprowadzenie w życie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego  w sprawie  likwidacji  szkód  komunikacyjnych. Dziennik podkreśla, iż  „nadzór ubezpieczeniowy w końcu zabroni zaniżania wypłacanych odszkodowań” .Gazeta przypomina, iż obecnie  za obowiązkowe ubezpieczenie OC polski kierowca płaci  średnio 427 zł, a więc  jedną  z najniższych stawek w Europie. Pod koniec 2015 r.   Polacy mogą zapłacić za komunikacyjną polisę już nawet ponad 600 zł – pisze „GW”.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT