Wytyczne KNF w sprawie komunikacyjnego OC wyznaczają standardy obsługi klienta

Towarzystwa ubezpieczeń  będą musiały  przestać zaniżać odszkodowania z tytułu komunikacyjnego OC. Jak informuje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 10.07.2014 r.).
Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała 21 wytycznych dla zakładów (dotyczą polis komunikacyjnych), które mają zapewnić m.in. większą przejrzystość i "uczciwsze wyliczenie szkód". Wyznaczają one standardy obsługi klienta, które w przypadku pozwów cywilnych mogą być wskazówką dla sędziów - pisze gazeta. I dodaje, że część przygotowywanych zaleceń nadzoru   dotyczy stabilności finansowej towarzystw.
Wytyczne KNF  mają  zacząć  obowiązywać od końca marca 2015 r.
Zdaniem  Andrzeja  Jakubiaka,  przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,  na przyjęciu wytycznych skorzystają zarówno ubezpieczyciele (nowe wytyczne mogą wpłynąć na podwyższenie składek tylko u najtańszych ubezpieczycieli) ,  jak i przeciętny Kowalski,  który "powinien otrzymać lepszą informację na etapie likwidacji szkód i większą pewność, że wypłata ubezpieczyciela pokryje wszystkie koszty związane ze szkodą" - pisze gazeta. Z kolei w opinii Krystiana Wierciocha,   wicedyrektora departamentu inspekcji ubezpieczeniowych i emerytalnych w KNF, "ubezpieczycielom trudniej będzie zaniżać cenę części wykorzystywanych do powypadkowych napraw" . Albowiem ubezpieczyciele  - zauważa "DGP" -  "powinni  uwzględniać w kalkulacjach ceny nowych części i nie powinny stosować amortyzacji zaniżającej wypłacane odszkodowanie. Klient natomiast powinien mieć możliwość nabycia części na rynku lokalnym (...). Zakład powinien wskazać dystrybutora lub producenta części, który oferuje je w cenach podanych przez ubezpieczyciela".
Dziennik podkreśla, iż "teoretycznie" ubezpieczyciele nie muszą się  stosować do wytycznych KNF, ale muszą wyjaśnić dlaczego tego nie robią. Natomiast nadzór  będzie zwracać uwagę na wypełnianie zaleceń.

Biuro rachunkowe z jedną sumą ubezpieczenia

Usługa  prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie niedługo możliwe bez licencji . Od 10 sierpnia br.  zacznie obowiązywać deregulacją biur rachunkowych. Jak wyjaśnia  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 15.07.2014 r.), wprawdzie do prowadzenia takiej działalności nie będą już potrzebne uprawnienia doradcy podatkowego czy  biegłego rewidenta, jak i  certyfikat księgowy, to jednak  nadal prowadzący księgi rachunkowe będą musieli się ubezpieczać od odpowiedzialności cywilnej. I chociaż - podaje  dziennik  - w  projekcie rządowego  rozporządzenia ws. prowadzenia ksiąg rachunkowych  nie ma dużych zmian w warunkach ubezpieczenia, to jednak z  zakresu ochrony mają być wyłączone  m.in. szkody  wyrządzone  przez księgowego, który utracił zdolność do czynności prawnych czy  został prawomocnie skazany za niektóre rodzaje przestępstw, np. przeciwko obrotowi gospodarczemu. Według gazety, będzie jedna suma ubezpieczeniowa dla biura rachunkowego. Jak informuje "DGP", powołując się na projekt rozporządzenia,  minimalna suma gwarancyjna dla przedsiębiorców prowadzących usługowo księgi rachunkowe będzie wynosić 10 tys. euro.

PKO BP będzie sprzedawać ubezpieczenia majątkowe


PKO BP tworzy firmę ubezpieczeń majątkowych - donosi "Parkiet"(Nr z 10.07.2014 r.), powołując się na komunikat banku. Według gazety,  PKO BP złożył już do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o utworzenie spółki ubezpieczeń majątkowych, która ma rozpocząć działalność w drugim kwartale 2015 r. Zdaniem  Pawła  Borysa, dyrektora  do spraw strategii i inwestycji w PKO BP,  "do końca 2015 roku niemal całość ubezpieczeń majątkowych będzie pochodziła z zakładu należącego do grupy PKO (...) "Podtrzymujemy też plany wyboru ubezpieczeniowego partnera strategicznego, jednak nastąpi to najwcześniej w 2015 roku, po analizie wpływu rekomendacji U na rynek". Dziennik przypomina,  iż  strategia PKO BP zakłada stworzenie dwóch firm ubezpieczeniowych - majątkowej oraz oferującej  ubezpieczenia na życie(spółka życiowa działa od maja br., zakupiona przez bank  w ramach przejęcia aktywów Nordei). Ponadto, strategia banku zakłada  również "możliwość stworzenia joint venture poprzez sprzedaż 50 procent udziałów w spółkach partnerowi strategicznemu".

Nie zawsze można ubezpieczyć domek letniskowy

Towarzystwa nie zawsze zgadzają się objąć dom ochroną ubezpieczeniową. Dlatego też  coraz więcej osób poszukuje  dla swojego  lokum  odpowiedniej polisy - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 10.07.2014 r.). Na przykład  dość drogie i obwarowane przez zakłady różnymi wymaganiami są   ubezpieczenia domków letniskowych, zwłaszcza zbudowanych z  drewna - twierdzi gazeta. Dlaczego ? Ponieważ zdarza się,  iż przeznaczone do przebywania w lecie   domy zostają  zdewastowane "bez jasnego celu",  uszkodzone czy zniszczone przez wichury lub pożary - wyjaśnia dziennik. Ponadto, do domków letniskowych znacznie częściej niż do całorocznych  włamują się złodzieje. Albowiem  domki letniskowe  przez większość roku stoją  puste," łatwo się do nich włamać, a wewnątrz zazwyczaj znajdują się przedmioty, które można sprzedać" - pisze "Rz".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT