Wyznacznikiem zmian w cenach OC komunikacyjnego jest konkurencja

Za komunikacyjną polisę OC w największych miastach wojewódzkich na początku października br. trzeba było zapłacić więcej niż na początku 2013 roku. Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 15.10.2013 r.), powołując się na Przemysława Grabowskiego z  multiagencji CUK Ubezpieczenia,  średni wzrost ceny za ubezpieczenie sięgnął 28 zł.  "Wynika to przede wszystkim z tego, że towarzystwa na bieżąco monitorują szkodowość w poszczególnych miastach. Im jest ona większa, tym wyższą składkę płacą właściciele na zarejestrowane w nich pojazdy" - podaje gazeta. Zdaniem  Macieja Poprawskiego, analityka rynku ubezpieczeń z firmy InCoFin, Wojna cenowa szkodzi ubezpieczycielom. Towarzystwa zaczęły wyżej cenić dobrego klienta, który zapłaci wyższą składkę i  nie stawiają już tylko na liczbę sprzedanych polis - twierdzi Poprawski w "DGP". I podkreśla,  że obecnie firmy ubezpieczeniowe   kładą nacisk na rentowność portfela, która - zauważa Poprawski - "w przypadku dużej liczby szkód może się nawet gwałtownie pogorszyć". 
Według dziennika,  nieznaczne spadki cen (średnio o 22 zł) odnotowano  w rejonach, gdzie bardzo agresywnie o klienta walczy  najmłodszy  na polskim rynku  ubezpieczyciel: Proama, oferując  tzw. bezszkodowym klientom najtańsze  polisy (m.in. dokłada do najwyższych dopuszczalnych zniżek 60 proc. dodatkowe 10 proc. w formie bonusu). Z kolei  w  ocenie Roberta Tkaczyka, zastępcy dyrektora Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer, podwyżki cen OC są nieuniknione," szczególnie w obliczu wzrastających roszczeń z tytułu użytkowania pojazdu zastępczego oraz zadośćuczynień za szkody osobowe" - pisze gazeta. Tkaczyk  zaznacza, iż  wyznacznikiem zmian w cenach OC komunikacyjnego jest konkurencja i przypomina,  że od początku 2014 r. ma nastąpić zmiana zasad wypłat odszkodowań z OC komunikacyjnego – bezpośrednia likwidacja szkód z OC.

Odszkodowanie za pożar ? Przyczyny pożaru mają być jednoznaczne

Przyczyny pożaru mają być jednoznaczne  orzekł Sąd Okręgowy w Białymstoku. Zdaniem białostockiego SO (sygn. II Ca 575/13) - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 15.10.2013 r.) - towarzystwo  ubezpieczeń  musi więc udowodnić przesłanki, na które się powołuje,  wyłączając swoją  odpowiedzialność za szkodę . Tym samym  Sąd Okręgowy utrzymał w mocy  wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku , który przyznał, że " poszkodowanemu należy się odszkodowanie, ponieważ powołany biegły stwierdził, że nie można ustalić jednoznacznej przyczyny pożaru". Natomiast  policja, jako prawdopodobną przyczynę wybuchu pożaru wskazała zwarcie instalacji elektrycznej, na skutek jej wadliwej eksploatacji, albowiem " przeglądu dokonywała osoba bez uprawnień" - informuje dziennik. Sprawa  dotyczyła lokalu gastronomicznego, w którym wybuchł pożar i uszkodzeniu uległo wnętrze budynku.  Właściciel lokalu, powołując się na polisę ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych, wystąpił do  ubezpieczyciela  o wypłatę z tytułu częściowego odszkodowania...Ten odmówił wypłaty i powołał się na zapisy OWU, według których "nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwej eksploatacji".

Kierowcy nadal mają problemy z komunikacyjnym OC

Komunikacyjne ubezpieczenie OC nadal sprawia kłopoty, więc kierowcy nadal skarżą się na ubezpieczycieli  - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 10.10.2013 r. Zdaniem gazety, poszkodowani kierowcy wciąż bowiem mają kłopoty z uzyskaniem zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego . Ponadto - pisze dziennik - skarżą się często  na  towarzystwa ubezpieczeń i za  m.in.  zaniżanie odszkodowań.  W opinii "Rzeczpospolitej", najwięcej zastrzeżeń budzą  takie  sprawy jak potrącenia amortyzacyjne, stosowanie zamienników oryginalnych części zamiennych, utrata wartości handlowej pojazdu, prawo do samochodu zastępczego. Jak zauważa gazeta, wprawdzie dla poszkodowanych istnieją  korzystne orzeczenia Sądu Najwyższego, jednak  ubezpieczyciele często inaczej  niż zawyrokował SN, interpretują przepisy.

Kiedy przysługuje zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ?


Straciłeś bliską osobę w wypadku komunikacyjnym? Należy Ci się odszkodowanie- stwierdza "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 11.10.2013 r.). Od 03 sierpnia  2008 r. art. 446 § 4 kodeksu cywilnego  przewiduje, iż "sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę." Jak przypomina portal,  powołując się na orzeczenie SA w Lublinie z dnia 7 lipca 2009 r., II AKa 44/09), że ". zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie krzywdy za naruszenie prawa do życia w rodzinie i ból spowodowany utratą najbliższej osoby". Albowiem " wieź rodzinna i uczuciowa stanowi dobro osobiste w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a utrata osoby bliskiej ma zawsze charakter nieodwracalny" - podaje "Bankier.pl". Jednak  zadośćuczynienia za  śmierć  osoby w wypadku komunikacyjnym  mogą dochodzić wyłącznie najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Zdaniem "www.bankier.pl", dopuszczalne jest również dochodzenie zadośćuczynienia przez osoby niepowiązane formalnymi stosunkami prawnorodzinnymi (na przykład  konkubent, konkubina), jeżeli zmarła osoba pozostawała z nimi faktycznie w szczególnej bliskości. Przy tym konieczne jest  wykazanie przez  osoby poszkodowane nie tylko więzi pokrewieństwa,  ale przede wszystkim faktu, że ze zmarłym łączyły ją silne więzy uczuciowe/rodzinne. Ponadto, w uzasadnieniu wniosku powinny znaleźć się "fakty, które mają wpływ na rozmiar krzywdy".  Na etapie postępowania sądowego koniecznym jest zaś " powołanie biegłego sądowego z zakresu psychologii i psychiatrii, który będzie w stanie określić relacje pomiędzy poszkodowanym, a osobą zmarłą, a także zakres cierpień doznanych przez poszkodowanego w wyniku śmierci najbliższej osoby".
Osoba poszkodowana można wystąpić o zadośćuczynienie nawet wtedy, gdy ubezpieczyciel już wcześniej wypłacił odszkodowanie z tytułu istotnego pogorszenia sytuacji majątkowej osoby najbliższej, a wypadek wydarzył się przed laty- pisze "Bankier.pl".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT