Wyższe odszkodowania dla rodzin ofiar wypadków - droższe polisy OC

Kolejna ustawa zmieniająca kodeks cywilny zwiększy wypłaty polskich ubezpieczycieli – pisze „Gazeta Prawna" (Nr z 16.06.2008 r.). Nowa regulacja ma dać rodzinom osób zmarłych, np. w wypadkach komunikacyjnych, prawo do zadośćuczynienia za cierpienia po wypadku, podczas gdy do tej pory art. 446 kodeksu cywilnego dawał takie uprawnienia tylko samemu poszkodowanemu i nie były one dziedziczone. Janusz Popiel prezes Alter Ego, Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach twierdzi, że odtąd sądy będą orzekały wypłaty w podobnej wysokości jak przy najwyższym rozmiarze krzywdy samych poszkodowanych, co oznaczałoby wypłaty rzędu 200-300 tys. zł w razie śmierci najbliższego członka rodziny w wypadku. Zdaniem Pawła Sukiennika z firmy Adversum, kwoty te nie wydają się być realne, bo nie wiadomo, jakie będą orzeczenia sądów. Pewnym odniesieniem może być tylko przedwojenne orzecznictwo i wysokość obecnych wypłat odszkodowań dla rodzin poszkodowanych. Z kolei cytowany przez dziennik Bartłomiej Krupa z kancelarii odszkodowawczej Votum uważa, że nowe prawo spowoduje co najwyżej przesunięcie podstawy prawnej orzekania wypłat dla rodziny poszkodowanego. Zmniejszy się wysokość wypłat z tytułu odszkodowania, a w to miejsce pojawią się wypłaty zadośćuczynień.
Na wypłaty będą mogły liczyć tylko rodziny poszkodowanych w wypadkach po tej dacie.
Zdaniem dziennika, Polacy jak na razie płacili stosunkowo najmniej za szkody osobowe. To się jednak zmienia. Według Hanny M. Hechtl z firmy reasekuracyjnej Swiss Re, obecnie Polska jest już w czołówce wzrostu wypłat odszkodowań za duże szkody osobowe. W latach 1990-2003 wprawdzie najbardziej rosły one w Wielkiej Brytanii (o 490 proc.), ale nasz kraj był na drugiej pozycji z 300-proc. wzrostem. Mimo to, spośród szesnastu przebadanych przez jej firmę krajów UE, Polska ma wciąż najniższą wartość wypłat za szkody osobowe. Według ostatnich dostępnych danych za 2006 r. było to około 450 mln euro. Jednocześnie płacimy przeciętnie 100 euro składki za OC komunikacyjne, a średnia w UE to 200 euro. Zdaniem „GP”, jest to jasny sygnał, że ceny za polisy OC będą rosły. Ubezpieczycieli niepokoją zmiany prawne, które poprawiają pozycję poszkodowanych. Rok temu wydłużono np. okresy przedawnienia roszczeń – pisze dziennik.

Kiedy odsetki od wywalczonego w sądzie odszkodowania wolne są od podatku ?

Ustawodawca podatkowy nierówno traktuje poszkodowanych, którzy na mocy wyroku sądu w sprawach cywilnych uzyskali rekompensatę za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia – twierdzi „Gazeta Prawna" (Nr z 17.06.2008 r.). Według gazety, w przypadku zasądzenia renty odszkodowawczej zarówno samo świadczenie, jak i kwota odsetek korzystają z podatkowego zwolnienia. Podatku nie trzeba także płacić od otrzymanego na mocy wyroku sądu jednorazowego odszkodowania. Jednak już odsetki ustawowe wypłacone z tytułu nieterminowej wypłaty zasądzonego odszkodowania stanowią przychód, z którego trzeba się rozliczyć z fiskusem. W świetle obowiązującej regulacji art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie trzeba płacić podatku od odszkodowania zasądzonego na rzecz poszkodowanego w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Ustawodawca zwolnił z opodatkowania także rentę otrzymaną przez poszkodowanego, który w wyniku doznanej szkody utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Zasądzenie na rzecz poszkodowanego odpowiedniej kwoty tytułem odszkodowania lub renty dokonywane jest zwykle wraz z ustawowymi odsetkami od daty wymagalności roszczenia – pisze „Prawna”. Tymczasem w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawodawca nie wymienił odsetek od powyższych świadczeń wypłaconych tytułem rekompensaty. Jak wynika z wyjaśnień MF w odpowiedzi na interpelację poselską podatku nie trzeba jednak płacić od kwoty odsetek, które zostały zasądzone wraz z rentą. Według Grzegorza Grochowiny, specjalisty w dziale doradztwa podatkowego KPMG, MF resort stwierdza, że definicja renty dla potrzeb podatku dochodowego nie ogranicza pojęcia renty wyłącznie do świadczeń rentowych wypłacanych z FUS, ale obejmuje również renty mające charakter odszkodowawczy, otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Około 150 mln zł składki ze sprzedaży w systemie direct

Sprzedaż polis przez internet i telefon po I kwartale br. mogła wynieść przynajmniej 150 mln zł – szacuje „Gazeta Prawna" (Nr z 16.06.2008 r.). Pięć firm, które udostępniły dziennikowi swoje dane finansowe, zebrało w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. ponad 110 mln zł składki ( rok temu było to niecałe 60 mln zł), co oznacza wzrost o ponad 50 mln zł w stosunku do I kw.2007 r.. Natomiast jeśliby uwzględnić wszystkich graczy, to – w opinii „Prawnej” - można bez większego błędu oszacować, że po I kwartale ubezpieczyciele sprzedający polisy w systemie direct zebrali przynajmniej 150 mln zł składek. Dla porównania w całym 2006 roku było to 185 mln zł, a na koniec 2007 r. - 347 mln zł. W tym roku może to być przynajmniej 700-800 mln zł – szacuje gazeta. Zdaniem dziennika, na wyniki w całym roku wpłynie natomiast zainteresowanie klientów PZU możliwością zakupu polis w systemie direct. Zdaniem Sławy Cwalińskiej-Weychert, członka zarządu Link4, w bieżącym roku wszystko zależy od tego, w jakim stopniu klienci zaczną korzystać z telefonu i internetu do zawarcia umów, kosztem agentów i placówek towarzystw.
Obecnie w systemie dierct ubezpieczenia sprzedają Link4, Liberty Direct, BRE Ubezpieczenia, Allianz, Benefia, Commercial Union i Generali. Specjaliści prognozują, że w ciągu pięciu lat nawet 15 proc. polis będzie kupowanych przez kanały elektroniczne. Najprawdopodobniej już wkrótce w ten segment wejdą także banki.

Warta pokonana

Ergo Hestia z przypisem składki 245 mln zł w pierwszym kwartale 2008 r. wyprzedziła Wartę (239,7 mln zł przypisu) na rynku polis komunikacyjnych. – donosi „Puls Biznesu”(Nr z 17.06.2008 r.) . Do tej pory w komunikacji królowały niezmiennie dwie firmy – przypomina gazeta. Dziennik pisze, powołując się na Małgorzatę Makulską, wiceprezes zarządu Ergo Hestii, że osiągnięcie przez to towarzystwo drugiej pozycji w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych jest elementem realizacji planu, zgodnie z którym do 2010 r. sopocki ubezpieczyciel ma mieć 10 proc. udział w rynku polis komunikacyjnych. Według „Pulsu Biznesu”, czwarty na rynku Allianz zebrał w I kwartale br. 204,5 mln zł i rośnie w tempie dwa razy szybszym niż Warta. Dziennik przypomina, że jeszcze kilka tygodni temu Krzysztof Kudelski, prezes zarządu Warty, mówił, że celem na ten rok jest zahamowanie spadku w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Na razie nie wiadomo jednak, jak TUiR Warta SA zamierza walczyć z konkurencją.

Skarżymy reklamy w sądzie

Polacy skarżą się na reklamy towarzystw ubezpieczeniowych. Czas fantastycznych obietnic z telewizyjnych spotów reklamowych się skończył – twierdzi "Gazeta Wyborcza" (Nr z 17.06.2008 r.). Jeszcze do niedawna klienci ubezpieczycieli, którzy dali się nabrać na reklamowe triki mogli poskarżyć się co najwyżej do Rzecznika Ubezpieczonych, a ten mógł jedynie prosić ubezpieczyciela o wyjaśnienia. Teraz - pisze „Wyborcza” - klienci ubezpieczycieli mogą się zwrócić do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Na odsiecz klientom idzie też ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która weszła w życie pod koniec ub.r.. Dziś każdy, kto czuje się wprowadzony w błąd przez reklamę, może iść do sądu, a ubezpieczyciel musi udowodnić, że jego reklama nie wprowadziła w błąd. Dziennik przypomina, że pierwszy pod lupą KNF znalazł się Liberty Direct. „W telewizyjnych spotach i na billboardach kusił, że decyzja o wypłacie odszkodowania z autocasco nastąpi w 10 dni. Przemilczał, że nie dotyczy to wszystkich i jest możliwe pod pewnymi warunkami " – pisze „GW”.

Link4 inwestuje na Śląsku

Link4 otworzył nowe call center i otworzył punkt obsługi klientów w Katowicach. Wybór Katowic był nieprzypadkowy – podaje „Puls Biznesu”(Nr z 17.06.2008 r.) Śląsk to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów naszego kraju, z potencjałem wysoko wykwalifikowanych kadr oraz coraz nowocześniejszą infrastrukturą i to właśnie klienci ze Śląska stanowią liczną grupę w portfelu klientów Link4. Według Arkadiusza Lew-Kiedrowskiego, prezesa zarządu Link4 , ponad 300 tys. klientów ze Śląska stanowi drugą, po warszawskiej najliczniejszą liczną grupę osób ubezpieczonych w Link4.
Nowe call center w Katowicach, w którym docelowo przeszkolonych i zatrudnionych będzie 100 konsultantów, zostało wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt teleinformatyczny umożliwiający organizację pracy w systemie online call center warszawskiego i katowickiego.
Otwarcie nowego call center stało się okazją do utworzenia punktu obsługi klienta w Katowicach. Klienci, którzy będą zainteresowani osobistym kontaktem z katowickimi pracownikami Link4, będą tu mogli uzyskać wszelkie informacje na temat ubezpieczeń, wykupić, opłacić i odebrać polisę, dokonać w niej zmian, a także dowiedzieć się szczegółów dotyczących likwidacji szkody.
Z okazji uruchomienia call center i otwarcia punktu obsługi klientów w Katowicach Link4 przygotował dla mieszkańców województwa śląskiego specjalne zniżki i promocje.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT