Wzrasta popularność wypłat w ramach zadośćuczynienia

Nadal niewielu Polaków ubiega się o wypłaty z polisy OC z tytułu zadośćuczynienia   za krzywdę (straty moralne)  z powodu  śmierci osoby najbliższej.
Tylko na drogach rocznie ginie blisko 5 tys. osób, co powoduje, że co roku powinno dochodzić do kilkunastu tysięcy takich spraw. Europejskie Centrum Odszkodowań w ciągu dwóch lat zgromadziło nieco ponad 1 tys. takich spraw - podaje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.08.2010 r.). Joanna Smereczyńska-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych Europejskiego Centrum Odszkodowań wyjaśnia  w gazecie, że  dochodzenie takiego roszczenia następuje na wniosek poszkodowanego, a nie z urzędu. A to powoduje, że jest rzadko wykorzystywany przez osoby poszkodowane, chociaż "może ono być wykorzystane wszędzie tam, gdzie doszło do śmierci, a sprawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej".  Tymczasem  z faktu, iż prawo nie nakłada na nikogo obowiązku poinformowania rodziny zmarłego o możliwości ubiegania się o zadośćuczynienie, korzystają  towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują minimalne stawki zadośćuczynienia. Jest to zazwyczaj kilka tys. zł  i dopiero walka w sądzie pozwala na wywalczenie większej kwoty. Mogą one sięgnąć w przypadku członków bliskiej rodziny nawet 100 tys. zł - pisze "DGP". I dodaje, że zauważalna jest tendencja sądów do orzekania coraz wyższych kwot dla pokrzywdzonych. Może to za "za jakiś czas doprowadzić do podwyżek cen komunikacyjnych polis OC".

Ubezpieczyciele odnotowują straty

Po wynikach ubezpieczycieli w I połowie br. widać już wpływ tegorocznych powodzi na kondycję całego sektora. A w opinii  ekspertów, wyniki wszystkich ubezpieczycieli za 2010 r. pogorszą się - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 06.08.2010 r.). Towarzystwa  tylko z tego tytułu  wypłacą ponad 1 mld zł. Do tego miało miejsce kilka poważnych szkód przemysłowych -podkreśla dziennik. Zdaniem Witolda Walkowiaka, wiceprezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, szkody na dużą skalę, które miały miejsce w ostatnim czasie będą widoczne w sprawozdaniach finansowych ubezpieczycieli po drugim kwartale br. A do tego dochodzi pierwszy kwartał br. i sroga zima, która spowodowała dużo szkód i wypłat odszkodowań.
"PB" pisze, iż wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem straty odnotowała zarówno Warta, jak i Aviva. Także  wynik PZU SA będzie znacznie obciążony przez powódź. Ubezpieczycielowi trudno  będzie  powtórzyć  zyski z I kwartału br., ponieważ spadły jego przychody z działalności lokacyjnej - twierdzi gazeta.

Warta zebrała  mniej składki i odnotowała straty

Grupa Warta za I półrocze 2010 r. odnotowała przypis składki brutto na poziomie 2,2 mld zł. W obu sektorach działalności - zarówno w ubezpieczeniach majątkowych jak i w ubezpieczeniach na życie -  spółki Warty zanotowały niższe wpływy ze składek, niż w pierwszej połowie 2009 r. - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www,gu.com.pl z 06.08.2010 r.). I tak, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. TUiR Warta SA zebrała  989,5 mln zł składki brutto, mniej o 31,57 mln zł  niż w analogicznym okresie ub.r. Spółka tłumaczy - podaje "GU" -  że spadek składki był w głównej mierze efektem znacznego spowolnienia sprzedaży realizowanej przez kanał Żagla, ponieważ w  pozostałych liniach biznesowych Warta odnotowała wzrost sprzedaży,  zarówno w ubezpieczeniach korporacyjnych - wzrost o 5,6 proc.  jak również w ubezpieczeniach indywidualnych( komunikacyjnych - o 5 proc.  oraz mieszkaniowych - o 6 proc.). Na koniec czerwca 2010 r. przypis składki z ubezpieczeń korporacyjnych wyniósł 238,9 mln zł, komunikacyjnych 537,4 mln zł, a majątkowych 79,9 mln zł.
W omawianym czasie Warta odnotowała ujemny wynik techniczny  w wysokości -189,6 mln zł ( - 109,56 mln zł rok wcześniej). Do końca czerwca 2010 r. towarzystwo wypłaciło 685 mln zł. odszkodowań ( 616,62 mln zł na koniec czerwca 2009 r., wzrost o 11,1 proc.). Natomiast  przychody z lokat wyniosły 128 mln zł (221,65 mln zł rok wcześniej), zaś koszty działalności lokacyjnej wyniosły 27 mln zł (179,81 mln zł w I półroczu 2009 r.). Zrealizowany zysk na działalności lokacyjnej w wysokości 101 mln zł był wyższy niż w roku ubiegłym o 59 mln zł.  Wynik finansowy netto TUiR Warta wyniósł na koniec czerwca 2010 r. - 52,8 mln zł (-18,38 mln zł przed rokiem).
Z kolei TUnŻ Warta w pierwszym półroczu 2010 roku wypracowało przypis składki brutto na koniec czerwca br. na poziomie  1,22 mld zł (1304,59 mln zł rok wcześniej) oraz 18,2 mln zł zysku netto (19,51 mln zł rok wcześniej). Wynik ten w całości został uzyskany z podstawowej działalności ubezpieczeniowej,. Wynik techniczny po drugim kwartale 2010 r. wyniósł 23,9 mln zł (24,6 mln zł przed rokiem). . Niższy poziom składki w odniesieniu do roku ubiegłego związany jest z niższym przypisem składki jednorazowej.

Będzie obowiązkowe OC sponsora i badacza klinicznego

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.08.2010 r.),   jest już gotowe rozporządzenie dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC sponsora i badacza klinicznego (  obowiązek ten  określa ustawa z 20 maja o wyrobach medycznych). Przygotowany przez  Ministerstwo Finansów  projekt rozporządzenia  określa szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia  i wysokość  minimalnej sumy gwarancyjnej,  szczególnie w przypadku szkód związanych z prowadzeniem badania - pisze gazeta. I tak,  według "DGP" minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową  w ramach polisy OC, wynosi (równowartość w złotych):  100 tys. euro 75 tys. euro lub 50 tys. euro w zależności od rodzaju wyrobu medycznego.

Obowiązkowa polisa dla właściciela psa

Psy i koty mają być lepiej chronione. Prawdopodobnie w najbliższym czasie trafi do Sejmu  projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt - donosi  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 05.08.2010 r.),   Nowa regulacja ma wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia dla właścicieli psów, reprezentantów  ras uznanych za niebezpieczne oraz ucywilizować działanie schronisk dla zwierząt. I tak, zgodnie z proponowanymi przepisami przy rejestracji  psów agresywnych trzeba będzie przedstawić dowód potwierdzający wykupienie ubezpieczenia.  Ponadto . nowa ustawa ma  wprowadzić  zakaz uśmiercania czworonogów poza jasno określonymi wyjątkami, jak na przykład ubój zwierząt gospodarskich czy połów ryb. Nowe prawo definitywnie ma także zakazać myśliwym strzelania do psów i kotów tylko dlatego, że biegają po lesie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT