Wzrost kwot odszkodowań wymusi podwyżkę komunikacyjnego OC

Firmy ubezpieczeniowe płacą coraz wyższe odszkodowania poszkodowanym w wypadkach, zwłaszcza  za usługi medyczne i rehabilitację po wypadku, świadczenia za inwalidztwo czy też zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby. Z przygotowanego przez stowarzyszenie ProMotor raportu na temat szkód osobowych w wypadkach komunikacyjnych wynika - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 21.01.2011 r.) -  że coraz mocniej obciążają one ubezpieczycieli. Podwyżka  cen stawek komunikacyjnego  OC jest  nieunikniona - prognozuje dziennik, powołując sie na  Ilonę  Kwiecień z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jedna z autorek raportu.  A " rosnąca wartość wypłacanych świadczeń będzie głównym czynnikiem podwyższającym ceny polis OC (...). Zdaniem Franza Fuchsa, prezesa grupy VIG Polska, w perspektywie kilku lat kierowcy będą musieli za to ubezpieczenie zapłacić nawet 800 – 1000 zł". Ubezpieczyciele  w 2009 r. wypłacili z tytułu szkód osobowych 18 proc. ogółu odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego(wzrost o 185 proc. w stosunku do  2006 r.). Zdaniem Bartłomieja Krupy  z Votum Centrum Odszkodowań - pisze gazeta - średnia rynkowa na poziomie 18 proc. plasuje Polskę na szarym końcu UE (w zachodnich krajach UE wypłaty za szkody osobowe dochodzą nawet do 50 proc. wartości szkód z polis OC).

TVM - kolejny ubezpieczyciel wchodzi na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Kolejny ubezpieczyciel rozpoczął  sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych na polskim rynku. Holenderskie towarzystwo TVM Verzekeringen otrzymał wprawdzie już w marcu 2007 r. notyfikację od  Komisji Nadzoru Finansowego, ale dopiero  od 1 stycznia br. firma jest członkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - podaje "Parkiet"(Nr z 21.06.2011 r.). 
TVM, który  będzie działać w Polsce na podstawie swobody świadczenia usług na terenie krajów będących członkami Unii Europejskiej,  jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych specjalizującym  się w ubezpieczeniach dla firm transportowych ( pozyskuje z tego tytułu blisko 90 proc. składek) Firma oferuje także ubezpieczenia od ryzyka finansowego czy ubezpieczenia osobowe (NNW) - informuje gazeta. W lipcu ub.r. od agencji Standard & Poor’s otrzymała rating BBBpi.
Gazeta przypomina, iż  na podobnych zasadach jak TVM działał w Polsce od 2005 r. niemiecki Kravag-Logistics ( oferował głównie polisy komunikacyjne dla firm), który na  przełomie lat 2009 i 2010 wycofał się z naszego kraju.

UOKiK ukarał Generali TU za klauzule w autocasco

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożyła 620 tys. 935 zł kary na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń za klauzule zawarte w umowach autocasco. Zdaniem UOKiK  ubezpieczyciel "bezprawnie różnicuje zasady obliczania wysokości odszkodowania" - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 20.01.2011 r.). Urząd twierdzi, iż " konsumentom, którzy do wyliczenia odszkodowania zdecydowali się na wycenę towarzystwa ubezpieczeń, Generali bezprawnie wypłacało odszkodowanie pomniejszone o równowartość VAT. Natomiast osoby, które zdecydowały się na zwrot kosztów na podstawie faktur dokonanej już naprawy, mogły liczyć na pełne odszkodowanie - czyli zawierające podatek". Generali TU złożyło odwołanie od tej decyzji -donosi dziennik. "Kwestionowany przez UOKiK zapis OWU AC dotyczy wypłaty odszkodowań w trybie tzw. wyceny kosztorysowej, w której klient nie przedstawia towarzystwu ubezpieczeń faktur będących podstawą uwzględnienia w odszkodowaniu podatku VAT"  - poinformował Grzegorz Kulik, dyrektor departamentu ubezpieczeń komunikacyjnych w Generali T.U. W jego opinii, nieuwzględnianie podatku VAT w tzw. wypłatach kosztorysowych jest "zgodne z praktyką rynkową i wynika z tego, iż klienci ubezpieczycieli w tego typu przypadkach nie ponoszą kosztów podatku, a także z faktu, iż kwota odszkodowania zgodnie z prawem nie może w tym wypadku przewyższać wartości faktycznej szkody" - pisze "DGP".

Ubezpieczyciele powinni zadbać o ulepszenie procesu rozpatrywania roszczeń
 
Jeden na pięciu klientów zmienia firmę ubezpieczeniową z powodu negatywnych  doświadczeń  związanych  ze sposobu  rozpatrywania roszczeń. Natomiast inwestycje "w ulepszenie rozpatrywania roszczeń klientów pozytywnie wpływają na rozwój firm ubezpieczeniowych" - pisze "Gazeta Wyborcza" (Nr z 21.01.2011 r.), powołując się na  raport Capgemini i Efma,  dotyczący  światowego rynku ubezpieczeń w 2011 r. Według "GW", twórcy raportu proponują kilka rozwiązań, w tym  stworzenie wiarygodnej platformy służącej do przetwarzania roszczeń  klientów, co powinno  zapewnić skrócenie czasu rozpatrywania roszczeń klientów. Ponadto - informuje gazeta - ubezpieczyciele powinni próbować zmniejszać koszty, które ponoszą podczas sprawdzania wiarygodności klienta  oraz większą wagę przykładać do realizacji celów długoterminowych, a nie tylko troszczyć się o bieżącą sytuację. Zdaniem  Jeana Lassignardie z Capgemini,   ubezpieczyciele nadal stoją  przed koniecznością poprawy wyników finansowych swojej głównej działalności ubezpieczeniowej.  Kryzys finansowy jest  brutalnym przypomnieniem, że nie mogą liczyć wyłącznie na dochody z inwestycji, aby osiągnąć zamierzone wyniki. Aby "osiągnąć zrównoważony wzrost, muszą skupić się na podstawowych elementach swojej działalności" - pisze "Wyborcza".

PZU wypłaci dywidendę z zysku za 2010 r.

Według Andrzeja Klesyka, prezesa PZU SA, zarząd ubezpieczyciela "nie widzi obecnie przeciwwskazań, aby rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za 2010 r. w górnych granicach przedziału 25–45 proc. zysku"  – informuje "Parkiet"(Nr z 21.01.2011 r.).  Dziennik pisze, że grupa PZU w  pierwszych trzech kwartałach 2010 r.  wypracowała 1,87 mld zł zysku, a zysk za cały rok "nie będzie w znaczący sposób odbiegał od  wyniku wypracowanego do  końca września". Do akcjonariuszy może trafić nawet 0,84 mld zł (9,72 zł na akcję), z czego 0,38 mld zł do Skarbu Państwa (ma 45,19 proc. papierów) - szacuje gazeta.
Dziennik przypomina,  że w listopadzie 2010 r. prezes PZU "sygnalizował, że dywidenda będzie bliżej górnej granicy wspomnianych widełek, jeśli spółka nie przeprowadzi akwizycji".  A  wskazuje więc na to, że PZU nie przejmie w 2011 r. żadnego ubezpieczyciela - twierdzi "Parkiet".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT