Zwyżki cen komunikacyjnego OC ?

Średnia składka za OC komunikacyjne w ostatnich latach wynosiła  już 380-390 zł, a  w tym roku może wzrosnąć do poziomu  400 zł - pisze "Gazeta Prawna"(Nr z 29.10.2008 r.).  Zdaniem Artura Borowińskiego, wiceprezesa  PZM TU VIG, co roku średnia składka będzie rosła o ok. 10 proc. , do poziomu ok. 200 euro. Natomiast Tomasz Piekarski, dyrektor biura rozwoju produktów komunikacyjnych w Warcie, uważa, że konkurencja cenowa spowoduje, że średnia składka za OC nie będzie rosła dramatycznie. Na wysokość składki mogą wpłynąć  m.in. haracz Religi, który obowiązuje od roku, spadek wskaźnika rentowności na udziale własnym (po I półroczu 2008 r. wynosił - 4,5 proc.), wzrost wysokości wypłat za szkody osobowe. W pierwszym  półroczu br. zebrano z  ubezpieczeń komunikacyjnych  6,02 mld zł składki przypisanej brutto, o 720 mln zł więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost składki odnotowało PZU (175 mln zł), jednak - jak podkreśla gazeta -  największy ubezpieczyciel stopniowo traci udział w rynku; nastąpił spadek jego udziału z  48 proc. obecnie   wobec 51 proc.  przed rokiem. Drugie miejsce na podium  pod względem wzrostu składki z ubezpieczeń komunikacyjnych zajmuje Ergo Hestia (137 mln zł), a trzecie Generali (86 mln zł). Obecnie na trzech pierwszych miejscach, jeśli chodzi o udział w rynku, plasuje się:  PZU (47,8 proc.), Ergo Hestia (8,6 proc. ) oraz  Warta  (8,3proc. ).

Koszty ubezpieczeń limitowane

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów także wydatki związane z użytkowaniem samochodu, w tym np. ubezpieczenia - wyjaśnia  "Rzeczpospolita" (Nr z 27.10.2008 r.). Musi  jednak uwzględnić w kalkulacji dwa limity , a wiec  limit kilometrówki, w ramach którego rozlicza się wydatki związane z ubezpieczeniem OC i AC samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz limit składki, jaka może być zaliczona do kosztów.  Po drugie kierowca musi pamiętać o treści art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określającym limit składki, jaka może być zaliczona do kosztów. Ogranicza on możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na ubezpieczenie pojazdu. Kosztem nie będą składki na ubezpieczenie samochodu od tej części jego wartości, która przekracza równowartość 20 tys. euro. Ograniczenie to dotyczy zarówno składek OC, jak i AC. Z kolei art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy pozwala zaliczyć do kosztów tylko wydatki do wysokości kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. Limit ten jest wspólny dla wszystkich wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych,  niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych, przy spełnieniu warunku, że pojazd jest użytkowany w działalności gospodarczej a poniesienie tego wydatku służy osiągnięciu przychodu. Dotyczy on również wydatków związanych z ubezpieczeniami OC i AC.

Stawki ubezpieczeń  będą rosły
 
Witold Janusz, reprezentant Lloyd's of London w Polsce, twierdzi, że tegoroczne spotkanie w Baden-Baden upłynie pod znakiem powrotu rynku do korzystania z tradycyjnej reasekuracji. Ubezpieczyciele cierpią obecnie bowiem na niedobór kapitałów, dlatego nie będą mogli przyjmować ryzyk o tak dużej wartości, jak dotychczas - informuje "Gazeta Prawna" (Nr z 29.10.2008 r.  Marek Czerski, prezes PTR, potwierdza, że niektórzy reasekuratorzy już zredukowali oferowane pojemności reasekuracyjne. Co oznacza, że wielkość ryzyk, które będzie można ulokować w ramach umów obligatoryjnych będzie znacznie niższa niż dotychczas. W opinii Adama Romana, członka zarządu ds. ubezpieczeń grupy Ergo Hestia, wzrost stawek jest nieunikniony. Najwięcej będą musieli płacić ci, którzy w ostatnich latach korzystali na dobrej koniunkturze, czyli firmy zajmujące się produkcją i przesyłem, oraz te, które ubezpieczały ryzyko konstrukcyjne. Stawki mogą wzrosnąć również w komunikacji. Według dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października br. (IPPB2/415-1082/08-2/SP),  koszt wykupienia OC dla członków zarządu, kadry kierowniczej czy pracowników nie stanowi dla tych osób przychodu ze stosunku pracy, który miałby być opodatkowany. Nie  jest możliwe ustalenie przychodu, jeżeli w umowie nie określono z góry osób ubezpieczonych w taki sposób, aby można było je zidentyfikować jako osoby ubezpieczone, a są identyfikowane dopiero w chwili zajścia wypadku.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT