Aktywa towarzystw przekroczyły wartość 101,7 mld zł

Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń, wynika,  iż  łączna wartość aktywów ubezpieczycieli sprzedających polisy na życie wynosiła w 2013 r. 101,7 mld zł - pisze „Rzeczypospolita”(Nr z 09.11.2014 r.). Na koniec 2013 r. zakłady życiowe miały w swych portfelach 10,1 mln sztuk czynnych polis, tj. 92 proc. stanu sprzed 2012 r. Z kolei przypis składki  brutto stanowił w omawianym czasie  31,3 mld zł, czyli o 5,1 mld zł mniej niż w 2012 r.- podaje dziennik. Przy tym sektor ubezpieczeń  rynkowych charakteryzuje się dużą  koncentracją:   trzy największe firmy posiadają  aż 43,8 proc. udziałów w rynku, a pierwsza piątka życiowych ubezpieczycieli trzyma aż   56,7 proc. rynku. Liderem rynku było  nadal PZU Życie, którego udział rynkowy mierzony składką wynosi 28,3 proc.- informuje gazeta. Według raportu PIU,  liczba wypłat odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń życiowych wynosiła 4,1 mln, to jest o 10,4 proc. więcej niż w 2012 r. Natomiast łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto zmniejszyła się do 23,1 mld zł z 25,9 mld zł.

Raport Rzecznika Ubezpieczonych:  wzrasta liczba skarg na ubezpieczenia na życie z UFK
 
Z najnowszego raportu Rzecznika Ubezpieczonych wynika – donosi „Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z 12.11.2014 r.), że w dalszym ciągu wzrasta liczba skarg na ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym  (UFK). Tylko w ciągu trzech kwartałów 2014 r. wpłynęło 1110 skarg na tzw. polisolokaty, gdy w analogicznym czasie ub.r., było ich o niemal 200 mniej – podaje gazeta. W opinii  mec. Aleksandra Daszewskiego, radcy prawnego z Biura RzU, jest to pochodną „ głębokiego niezadowolenia konsumentów z oferowanych im produktów, a także informacji medialnych o karach, jakie nałożył na ubezpieczycieli i dystrybutorów tych polis prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”. Według prognoz ekspertów  z Biura RzU, liczba  skarg będzie nadal rosła – pisze „DGP”. W  2013 r. było ich już  ponad 1,2 tys., podczas gdy rok wcześniej odnotowano ich 516, a w 2011 r.  146. Według „DGP”, jeszcze w trakcie wymierzania kar przez UOKiK „m.in.  Aegon TU na Życie czy Idea Bank nadal stosowały zakwestionowane praktyki”. Gazeta podkreśla, iż UOKiK „zapowiedział, że złoży do Ministerstwa Finansów propozycje dotyczące zmian legislacyjnych, które zabezpieczyłyby konsumentów”. 

Wyższy  zysk PZU Życie w ciągu 9 miesięcy br.
 
Do końca września 2014 r. grupa PZU zarobiła  2,56 mld zł,  to jest o  ponad 7 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. - donosi 'Gazeta Wyborcza”(Nr z 13.11.2914 r.). Według dziennika, wzrost przypisu nastąpił głównie dzięki  składce  regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnych oraz w ubezpieczeniach finansowych.  I tak,  PZU Życie w ciągu  III kwartałów  2014 r. zebrało  przypis składki na poziomie 6,18 mld zł, podczas  gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku było to  6,81 mld zł  Zysk netto wyniósł 1,48 mld zł, rok wcześniej było to 1,38 mld zł. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie ukształtował się na poziomie 1,61 mld zł, po III kwartale 2013 roku było to 1,37 mld zł.

Wytyczne KNF w sprawie sprzedaży polisolokat  „kłopotliwe”  dla agentów

Towarzystwa   ubezpieczeniowe mają problem z interpretacją nowych zasad rozliczeń za sprzedane polisy. .Tymczasem zmiany zawarte w  wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego mają wejść w życie do końca marca 2015 r.- informuje „Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z 12.11.2014 r.).  Z  -zaleceń KNF wynika zaś, iż  „wypłata prowizji agenta z tytułu sprzedaży polisy powinna być rozłożona równomiernie w czasie trwania całej umowy ubezpieczeniowej (…) Wyjątek stanowią umowy dłuższe, np. na 10 lat. Wówczas wypłatę prowizji można nieco przyspieszyć, ale i tak powinno to trwać przez minimum 5 lat”. W opinii  gazety, nowe zasady są na rękę  ubezpieczycielom. Dlaczego ? Wypłata prowizji dla agentów rozłoży się   czasie, a na agentów spadnie też część ryzyka finansowego związanego z możliwością wycofania się klienta z umowy – pisze dziennik. W opinii „DGP”, może to doprowadzić do „odejścia dużej grupy agentów, zmniejszenia dostępności ubezpieczeń i wzrostu cen, bo mniejsza konkurencja wśród pośredników może zmusić towarzystwa do podniesienia prowizji”. Ponadto, zmiany w rozliczaniu umów ubezpieczeniowych będą wymagały wdrożenia nowych systemów rozliczeniowych lub aktualizacji już działających, co wiąże się z kosztami.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT