Amplico Life utrzyma do końca 2009 r. 5 proc. wzrost przychodów ze składek

Spadek przypisu składki w 2008 roku o 8 proc. , który dotknął Amplico Life nie jest  efektem mniejszego zaufania klientów, a raczej   odbiciem sytuacji na rynku ubezpieczeniowym, który  skurczył się o około 20 proc. - twierdzi Łukasz Kalinowski, prezes zarządu ubezpieczyciela w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej"(Nr z 14.10.2009 r.). "Klienci nie rezygnowali z naszych usług, ze względu na informacje o problemach AIG. Ogólny, 50-proc. wzrost rynku był zasługą polis inwestycyjnych, na których oferowanie nie zdecydowaliśmy się ze względu na ich niską rentowność. Stąd spadek naszego udziału w rynku w 2008 roku do 3,6 proc. -  powiedział gazecie prezes Amplico Life. Według Kalinowskiego,  po I półroczu 2009 r., towarzystwo ma - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego - już 6,1 proc., dlatego że niektóre towarzystwa wycofały się z polis inwestycyjnych. Na koniec br.  firma przewiduje utrzymanie 5-proc. wzrostu przychodów ze składek, a wynik finansowy netto powinien wynieść dwa razy tyle co po półroczu, czyli około 360 mln zł.
Wszystkie pięć głównych linii biznesowych Amplico  rośnie w równym stopniu - zdradza w dzienniku  prezes Kalinowski. Jego zdaniem. największe znaczenie ma sprzedaż polis przez agentów wyłącznych, multiagencje i banki (około 75 proc. przychodów), zaś około 10 proc. to efekt sprzedaży w ramach direct marketingu. Reszta zaś  biznesu pochodzi z ubezpieczeń grupowych.
"Nikt nie słyszał o planach sprzedaży jakiejś części Amplico należącej do AIG. Byłoby to wbrew interesom właścicieli. Cała grupa jest więcej warta niż jej poszczególne elementy" - podkreśla w gazecie  prezes Amplico.

Większość UFK we wrześniu z dodatnią stopą zwrotu

We wrześniu br. ponad 70 proc.  wszystkich funduszy (UFK) zakończyło miesiąc dodatnią stopą zwrotu – donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z 14.10.2009 r.) za  Analizy Online. Z zestawienia AO  wynika, że na 18 analizowanych przez  firmę  grup funduszy aż 15 zakończyło miesiąc ponad kreską.
Najlepiej poradziły sobie fundusze akcji zagranicznych - na blisko 300 funduszy z tej grupy tylko 18 zanotowało straty. Analitycy podkreślają, że na dobre wyniki funduszy wycenianych w złotych,   korzystnie wpłynęło umocnienie się euro  oraz amerykańskiego dolara w stosunku do polskiego złotego. Najsłabiej poradziły sobie fundusze z grupy akcji polskich małych i średnich spółek – średnia stopa zwrotu dla tej grupy za wrzesień wyniosła –1,9 proc.. Lepiej zaprezentowała się natomiast kategoria funduszy akcji polskich uniwersalnych oraz mieszanych polskich uniwersalnych, które średnio straciły -0,1 proc.. W funduszach inwestujących w polskie akcje,  jedyną grupą, która zakończyła miesiąc pozytywnym wynikiem były fundusze z segmentu stabilnego wzrostu polskie uniwersalne (+0,1 proc.). Według szacunków AO,  spośród wszystkich UFK, dzięki wysokim wzrostom na rosyjskiej giełdzie we wrześniu 2009 r. najlepiej wypadł Nordea UFK - East Capital Akcji Rosyjskich, którego jednostka zyskała na wartości +21,4 proc.(dwucyfrowe zyski odnotowały jeszcze 34 inne fundusze kapitałowe). Natomiast . najsłabiej poradził sobie t fundusz Europa - Pareto New Frontier III UFK z grupy ochrony kapitału zagranicznych uniwersalnych, którego jednostka straciła na wartości -około 6,2 proc. Według AO, w ub. miesiącu najlepiej zaprezentowała się grupa funduszy inwestujących w akcje z regionu Azji. Średnia stopa zwrotu w tej grupie UFK wyniosła +9,2 proc. Spośród wszystkich funduszy akcji zagranicznych najlepszy wynik wypracował Nordea UFK - East Capital Akcji Rosyjskich (+21,4 proc.), zaś najniższą stopę zwrotu  UFK ING (L) Invest Japan, którego jednostka wyceniana jest w euro ( inwestuje pośrednio minimum 2/3 środków w akcje spółek giełdowych, które są zarejestrowane lub notowane na terenie Japonii). We wrześniu dobrze poradziły sobie również fundusze z grupy zagranicznych funduszy mieszanych -  wypracowana przez te UFK średnia stopa zwrotu osiągnęła poziom +3,0 proc., zaś ujemny wynik inwestycyjny wypracowało tylko 7 z nich (na 73 UFK). Jak podaje "Ubezpieczeniowa",   wśród funduszy inwestujących w Polsce, najlepiej poradziły sobie te lokujące na rynku długu. Ponad +3-procentowe wzrosty wartości jednostek odnotowały trzy fundusze złotówkowych papierów dłużnych zarządzane przez Amplico TFI. Na 94 fundusze z grupy PDP_UN, jednej trzeciej nie udało się wypracować zysków, a najwięcej (-0,5 proc.) straciła jednostka Ergo Hestia - Hestia 7 Plus UFK.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT