Będzie można raz w roku wycofać pieniądze z polisy inwestycyjnej

Co roku konsument będzie miał możliwość wycofania swoich pieniędzy  z produktów inwestycyjnych, które przypominają ubezpieczenia - zapowiada "Rzeczpospolita"(Nr z 27.03.2015 r.). Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z którym  konsumenci mają raz w roku otrzymywać informacje o stanie ich polisy inwestycyjnej. A od dnia otrzymania pierwszej takiej informacji będą mieć 60 dni na rezygnację z produktu i wycofanie zgromadzonych środków - informuje dziennik. Zdaniem Anny Dąbrowskiej  z Biura Rzecznika Ubezpieczonych,  "takie rozwiązanie oznacza, że z nowej instytucji odstąpienia, a w przypadku umowy na cudzy rachunek – wystąpienia z umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, nie będzie można skorzystać w dowolnym czasie, lecz tylko raz, po uzyskaniu pierwszej informacji o przysługującym świadczeniu". Natomiast ubezpieczyciel będzie mógł pobrać w ramach opłaty likwidacyjnej  do 4 proc. wartości takiego rachunku według stanu na dzień odstąpienia od umowy.
"Na wypadek nieporozumień między klientami a firmami ubezpieczeniowymi projekt przewiduje wprowadzenie pozasądowego rozstrzygania sporów przez Rzecznika Ubezpieczonych.(...)Takie rozstrzygnięcie nie będzie jednak wiążące dla stron" - pisze dziennik. Według projektu MF, 
jeżeli RzU  nie zażegna konfliktu, to konsumentowi pozostanie dochodzenie swoich praw przed sądem.

Oferta ubezpieczenia L4 także dla sędziów i prokuratorów

Umowy ubezpieczenia na wypadek zwolnienia lekarskiego ostatnio cieszą się wzięciem w środowisku prawniczym. Jak donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 27.03.2015 r.), w  ciągu zaledwie trzech dni od pokazania się  na rynku specjalnej  oferty  przygotowanej  dla sędziów i prokuratorów,  do tego ubezpieczenia przystąpiło kilkadziesiąt osób. "To dobrowolna umowa cywilnoprawna, której nie należy traktować jako próbę obejścia prawa, ale jako zabezpieczenie w razie choroby" - twierdzi w gazecie  prokurator Jacek Skała. Albowiem  po  ubiegłorocznej reformie chorobowego dostają oni na zwolnieniu lekarskim tak jak wszyscy 80 proc. wynagrodzenia, a nie 100 proc. – jak przedtem. I tak, płacąc od 37 zł do 89 zł miesięcznie, sędziowie i prokuratorzy nie tracą 20 proc. wynagrodzenia podczas choroby - wyjaśnia gazeta. Ubezpieczyciel ma zwracać różnicę między 100 proc. a 80 proc. przez trzy miesiące w roku. Ponadto, pakiety rozszerzone przewidują ochronę w razie opieki nad chorym dzieckiem, polisę NW oraz ubezpieczenie od uszczerbku na zdrowiu i na wypadek pobytu w szpitalu - pisze "Rz".  Do ubezpieczenia można przystąpić online, opłacając składkę do 20. dnia miesiąca. Wadą polisy  jest natomiast fakt, iż  choroby stwierdzone przed okresem ochrony jako przyczyna L4 nie wchodzą w zakres ubezpieczenia.  Oferta obejmuje także, poza samym ubezpieczeniem krótkotrwałej niezdolności do pracy,  również ryzyka ubezpieczeniowe, na które sędziowie mają już w pracy zbiorowe polisy zauważa "Rzeczpospolita".
Z ubezpieczenia L4 korzystają już   m.in. funkcjonariusze straży granicznej i policji.

W 2014 r, z danych NFZ "zniknęło" 250 tys. Polaków

Coraz więcej  jest w Polsce osób  bez  ubezpieczenia zdrowotnego. Według "Gazety Wyborczej"(Nr z  30.03.2015 r.), w 2014 r. z rejestru Narodowego Funduszu Zdrowia  zniknęło  ćwierć miliona ubezpieczonych rodaków. Dopóki są  oni zdrowi, jeszcze wszystko jest w porządku. Potężne problemy mogą się zacząć, gdy zachorują i trafią do szpitala. Bo z dobrowolnych ubezpieczeń korzysta niewiele osób - tłumaczy dziennik.
"Wyborcza" powołuje się na dane opublikowane ostatnio przez centralę NFZ, z których wynika, że baza osób ubezpieczonych zmniejszyła się w 2014 r. w porównaniu do  2013  r. dokładnie o 249 770 osoby. " Najwięcej na Śląsku, o prawie 49 tysięcy, w województwie łódzkim o ponad 23 tysiące, na Lubelszczyźnie o 22 444 osoby. Najmniej w Małopolsce - niespełna 2,8 tys. osób oraz w Wielkopolsce, gdzie jest mniej o ponad 9 tysięcy ubezpieczonych" - donosi gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT