Bezpieczne polisy strukturyzowane

W ofertach ubezpieczycieli pojawiają się coraz częściej produkty strukturyzowane – pisze „Gazeta Prawna”(Nr z 08.02.2008 r.). Dlaczego?   Według dziennika, który powołuje się na Wojciecha Trybuszkiewicza, dyrektora Departamentu Bancassurance w grupie Generali, jest to spowodowane atrakcyjnością tego typu ofert - gwarantują brak straty kapitału - sytuacji dużych wahań indeksów na europejskich rynkach kapitałowych. Ponadto, zyski z produktów strukturyzowanych, oferowanych w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, są wolne od tzw. podatku Belki, a w przypadku śmierci klienta osoby wskazane w  polisie dostają pieniądze bez postępowania spadkowego. „Gazeta Prawna” szacuje, że w 2007 r.  ulokowano w tego typu produktach ok. 10 mld zł. A w opinii Macieja Kossowskiego prezesa Wealth Solutions, ogólna wartość polis strukturyzowanych  może wzrosnąć w 2008 r.  nawet o połowę.

Klienci zainteresowani polisami z regularną składką

Łączące się ze sobą Aspecta Życie i Gerling Życie zebrały w 2007 roku ponad 360 mln zł składek (276 mln zł rok wcześniej). Aspecta Życie poprawiła zaś znacznie w ub.r. swój wynik finansowy netto, który  wyniósł w 1,5 mln zł, przy prawie 13 mln zł straty wypracowanej rok wcześniej – podaje „Parkiet”(Nr z 08.02.2008 r.). Według gazety, Gerling Życie natomiast cały czas odnotowuje ujemny wynik finansowy (w 2007 r. ponad 4,6 mln zł straty przy 10 mln zł straty w2006 r.). Celem obu firm, których fuzja ma być sfinalizowana do końca kwietnia tego roku.  jest uzyskanie w 2008 r. poziomu przypisu składki z 2007 r. Zdaniem Sławomira Walerysia, prezesa zarządu  obu spółek, wzrost przypisu może zostać zahamowany przez spadki na giełdzie. Albowiem – pisze dziennik - dotychczasowa sytuacja na giełdzie spowodowała m.in. to, że 6 proc.  klientów obu towarzystw  zdecydowało się na konwersję z agresywnych funduszy do bezpiecznych. Odnotowano  jednak wzrost zainteresowania polisami z regularną składką, z dłuższym horyzontem inwestycyjnym.

Ubezpieczeniowe polisy jako lokaty inwestycyjne w Citi Handlowy

Nowe rozwiązanie ubezpieczeniowo-inwestycyjne, łączące ochronę kapitału w z wysokooprocentowanymi lokatami  wprowadził Citi Handlowy  - informuje „Gazeta  Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl z 06.02.2008 r.).
W ramach nowego produktu , który oferowany jest w subskrypcjach, klient może założyć lokatę z oprocentowaniem: 7 proc. w skali roku dla lokat 3-miesięcznych oraz 6 proc.  w skali roku dla lokat 6-miesięcznych. Oferta dostępna jest dla klientów, którzy przystąpią do nowej subskrypcji inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Agroprodukty i Woda” . Jest to rozwiązanie gwarantujące zwrot 100 proc. zainwestowanego kapitału przy jednoczesnej możliwości udziału w zyskach z inwestycji na niezwykle atrakcyjnym rynku agroproduktów (kukurydza, soja, pszenica) oraz w sektorze firm związanych z przemysłem wodnym.
Od stycznia br.  Citi Handlowy posiada również w swojej ofercie lokatę 12 proc. na 3 miesiące oraz lokatę 9 proc. na 6 miesięcy; produkty  przeznaczone dla osób, które do 30 czerwca 2008 br. zdecydują się na przystąpienie do ubezpieczenia  „Globalny Portfel Inwestycyjny” lub „Portfel Funduszy Zagranicznych”. „Globalny Portfel Inwestycyjny” i „Portfel Funduszy Zagranicznych” są  to  długoterminowe rozwiązania inwestycyjne w formie polisy ubezpieczeniowej, gdzie można samodzielnie określać swoją strategię inwestowania, przenosząc środki między funduszami bez podatku i opłat manipulacyjnych. Portfelem można również zarządzać przez Internet - szybko i bezpiecznie. Oferta banku to możliwość skorzystania, za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, z 46 polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych z 10 renomowanych TFI w przypadku „Globalnego Portfela Inwestycyjnego”.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT