Brytyjski Prudential powraca

Brytyjska firma ubezpieczeniowa  Prudential. już od kilkunastu miesięcy przygotowuje się do rozpoczęcia ponownej działalności w Polsce - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 31.01.2012 r.). Według gazety, Prudential najwcześniej ruszy w sierpniu br. "Ze względu na Euro 2012 zakupy mediów pod reklamy nowego ubezpieczyciela osiągają horrendalne stawki", więc spółka zdecydowała o  przesunięciu rozpoczęcia działalności  operacyjnej  na jesień, chociaż  pierwotnie planowano to na  czerwiec br. Dziennik pisze, iż ubezpieczyciel zamierza oferować  indywidualne ubezpieczenia na życie i inwestycyjne." Spółka do pewnego stopnia wzorować się ma na tym, co w Polsce robi ING Życie".  Sprzedaż ma opierać się na modelu agencyjnym.
"Rzeczpospolita" przypomina, iż brytyjski ubezpieczyciel Prudential był już w Polsce obecny przed II wojną światową. Swoją siedzibę miał w stolicy w słynnym budynku Prudential  (16-piętrowy wieżowiec wybudowany w latach 1931 – 1933 ) na placu Powstańców Warszawy.

Najwięcej skarg do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczyło  ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych

Rzecznik Ubezpieczonych w 2012 r. otrzymał  1957 skarg dotyczących  działu I (ubezpieczenia na życie). Z tego 26 spraw (0,2 proc.) dotyczyło tzw. ubezpieczeń ze starego portfela - pisze  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 02.02.2012 r.).Natomiast  umowy zawarte po 1989 r. były przedmiotem łącznie 1931 skarg (13,4 proc.). I tak, najwięcej skarg - 1063  (7,4 proc.) -  dotyczyło ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych, będących uzupełnieniem ubezpieczeń na życie, zaś druga lokata przypadła ubezpieczeniom na życie (583 sprawy, 4,1 proc.). Według "GU", kolejne miejsca zajęły "skargi dotyczące ubezpieczeń na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (146 sprawy, 1 proc.) oraz ze sposobem naliczania, wymiarem i zwrotem składek ubezpieczeniowych, w tym najczęściej odmowy zwrotu niewykorzystanej części składki w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki (75 spraw, 0,5 proc.)". Natomiast 31 spraw (0,2 proc. ) zawierało wnioski skierowane do RzU z prośbą o interpretację przepisów ubezpieczeniowych z zakresu ubezpieczeń na życie,  dotyczących  wysokości świadczenia, w tym zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu czy  zbyt niskiej kwoty przyznanego świadczenia. "Pozostałe zarzuty odnosiły się m.in. do odmowy uznania roszczenia przez zakład ubezpieczeń, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nie mieściło się w granicach ochrony gwarantowanej umową (np. nie wystąpił nieszczęśliwy wypadek według definicji określonej w OWU) lub z powodu zatajenia lub podania przez ubezpieczonego nieprawdziwych bądź niepełnych informacji o stanie jego zdrowia przed zawarciem umowy, zbyt niskiej wobec oczekiwań wartości wykupu polisy, proponowanej osobom wypowiadającym umowy w czasie jej trwania, lub też całkowitej odmowy wypłaty, oraz spory wynikające z okoliczności towarzyszących zawarciu umowy ubezpieczenia, zwłaszcza niewłaściwa ocena produktu przez ubezpieczających" - podaje "Ubezpieczeniowa".

Nowe przepisy o ubezpieczeniach zdrowotnych rolników już obowiązują

Od 1 lutego 2012 r.  weszła  w życie ustawa o składkach zdrowotnych rolników za 2012 r., ale rolnicy pierwsze opłaty wniosą do  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po 1 kwietnia br.  Wcześniej składkę opłaci za nich budżet - pisze "Bankier.pl" (www.bankier.pl  z 31.01.2012 r.). Składka zdrowotna ma być płacona łącznie ze składkami emerytalno-rentowymi. KRUS ma wcześniej udzielić  rolnikom informacji co do sposobu opłacania składek - twierdzi "Bankier.pl. Według portalu " składki zdrowotne za rolników do NFZ będzie odprowadzała co miesiąc Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ma to być ponad 155 mln zł". Za pierwszy kwartał br. składki za rolników opłaci budżet. Także budżet,  tak jak dotychczas,   pokryje składkę  zdrowotną za   osoby w gospodarstwach do 6 ha. Resort  rolnictwa szacuje, że takich gospodarstw jest w Polsce około 65 proc. Z kolei rolnicy posiadający ponad 6 ha przeliczeniowych będą musieli płacić po 1 zł za każdy hektar za siebie jak i  za domowników.
Z wyliczeń rządu wynika, iż  rolnicy zapłacą łącznie około 83 mln zł, więc  o taką sumę  zostaną pomniejszone wydatki budżetu. Rząd chce przeznaczyć w br. na ubezpieczenia zdrowotne rolników  ponad 1,8 mld zł, a więc tyle ile w 2011 r.
"Bankier.pl" podaje, iż  ogółem w III kw.  2011 r. ubezpieczeniem zdrowotnych w KRUS (rolnicy, domownicy i emeryci) objętych było 2 mln 794 tys. osób.
Ustawa ma obowiązywać tylko w 2012 r. Od 2013 r. wysokość składek zdrowotnych ma być obliczana na podstawie dochodów indywidualnych rolnika.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT