Czy bank ma prawo do części składki z bancassurance ?

Do Rzecznika Ubezpieczonych wpływa coraz więcej skarg związanych z bancassurance- informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 18.02.2012 r.).  Najczęściej zgłaszane są  problemy dotyczące  braku  rzeczywistej ochrony ubezpieczeniowej z  polis sprzedawanych  w bankach. Problematyczne są też wypadki - pisze dziennik -  kiedy  koszty dla klienta podnosi podział  składki  pomiędzy bank  a ubezpieczyciela. Dlaczego ?   Nie jest bowiem  jasne, czy  bank może pobierać   opłatę  za  dystrybucję  w  sytuacji,  kiedy jest jednocześnie  ubezpieczającym. I tak, zdaniem  Cezarego  Orłowskiego  z Wydziału Prawnego Biura Rzecznika Ubezpieczonych, takie zapisy umów, które dzielą  składkę  pomiędzy ubezpieczającego (tzn. bank) a ubezpieczyciela, powinny być uznane za nieważne w takiej sytuacji. Z kolei w opinii  Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń, banki  mają  prawo do środków pochodzących  ze składki jako wynagrodzenia za pośrednictwo w dystrybucji polis.
Natomiast  Katarzyna Mazurkiewicz z Urzędu Komisji  Nadzoru Finansowego stwierdza, iż  przepisy prawne dotyczące bancassurance  są nieprecyzyjne - twierdzi "Rzeczpospolita". Organ nadzoru zamierza dyskutować na ten temat na posiedzeniu jeszcze w pierwszym kwartale br.

UKNF: ubezpieczeni nie mają pełnej wiedzy na temat warunków zawieranych umów

W 2011 r. do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego trafiły 8034 skargi klientów instytucji finansowych, to jest o 7 proc. mniej niż w 2010 r.  - donosi "Gazeta Wyborcza" (Nr z 19.02.2012 r.), powołując się na  informacje Urzędu  Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast  stosunkowo o niewiele wzrosła w 2011 r.  liczba skarg klientów sektora ubezpieczeniowego; z 3309 w 2010 r. do 3330 w 2011 r. Przy tym, większość  skarg do UKNF  (3108) dotyczyło ubezpieczeń osobowych i majątkowych, natomiast  222 skarg było związanych z ubezpieczeniami na życie, przeważnie o  indywidualnym charakterze. W opinii urzędu nadzoru ,  skargi  wskazują, że ubezpieczeni często nie posiadają pełnej wiedzy na temat warunków zawieranych umów ubezpieczenia - pisze "Wyborcza".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT