Duży spadek zysków ubezpieczycieli w IV kwartale ub.r.

Ubezpieczyciele na życie odnotowali  w IV kwartale 2011 r. ponad 13-proc. spadek zysków - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 19.03.2011 r.), powołując się na  dane  zebrane przez dziennik wśród 35 firm sektora polis na życie. Towarzystwa  oferujące polisy na życie zarobiły  w  IV kwartale  2011 r.   1,24 mld zł (wobec 1,41 mld zł wypracowanych w analogicznym czasie rok wcześniej ). Ponadto,  spółki życiowe   osiągnęły w analizowanym okresie wynik techniczny w wysokości 1,21 mld zł (na podstawowej działalności, nie wliczając działalności inwestycyjnej (spadek o 10-proc.). Natomiast przychody towarzystw z  lokat spadły aż o 82 proc. do 517 mln zł - informuje dziennik. Zdaniem Grzegorza Szatkowskiego, wiceprezesa Ergo Hestii "na ubezpieczenia na życie należy patrzeć przez pryzmat spadającej akcji kredytowej w bankach. Wiele polis jest bowiem z nimi ściśle powiązanych" - mówi Grzegorz Szatkowski. Z kolei Witold Jaworski, członek zarządu PZU twierdzi w gazecie, iż "wynik techniczny segmentu ubezpieczeń na życie uwzględnia wynik na działalności inwestycyjnej, a tutaj ostatnie kwartały stały pod znakiem bardzo dużych spadków. Dodatkowo porównujemy się z 2010 r., który był bardzo dobry pod względem rentowności obligacji i akcji".  W jego opinii,  nie bez znaczenia jest też odpływ oszczędności z rynku ubezpieczeniowego (z ubezpieczeniowych  funduszy kapitałowe) na lokaty  bankowe.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT