GUS: towarzystwa życiowe zarobiły w I półroczu br. 2,3 mld zł

W I półroczu   2009 r.  wynik netto ubezpieczycieli wyniósł 4.538,5 mln zł , czyli wzrósł  o 4,0 proc. w skali roku. W tym ubezpieczyciele  na życie wypracowali zysk netto w  wysokości 2,30 mld zł, a więc wyższy o 955 mln zł niż w analogicznym czasie 2008 r. - podaje Bankier.pl (www.bankier.pl z 18.09.2009 r.) za komunikatem  Głównego  Urzędu  Statystycznego (GUS). Towarzystwa  majątkowe  z  kolei   odnotowały zysk w wysokości 2,24 mld zł (spadek o 781 mln zł w skali roku). Według GUS,  aktywa ubezpieczycieli  na koniec czerwca 2009 roku wyniosły 140,29 mld zł ( wzrost w skali roku o 5,5 proc.), w tym  aktywa ubezpieczycieli na życie stanowiły 83,82 mld zł (wzrost o 0,7 proc.).  Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto  wzrosły ogółem do 20,91 mld zł (wzrost o 78,4 proc.), z tego w ubezpieczeniach na życie do 14,97 mld zł odnotowano wzrost o 115,5 proc. w stosunku do I półrocza 2008 r.,  gdy w pozostałych ubezpieczeniach osobowych i majątkowych wzrosły  o 24,4 proc. do 5,94 mld zł. Ubezpieczyciele życiowi poprawili także wyniki techniczny - wyniósł on  2,49 mld zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 871 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT