Generali i Inter Partner Assistance razem w ubezpieczeniach grupowych

Generali i Inter Partner Assistance rozpoczynają współpracę w zakresie ubezpieczeń grupowych. Jak informuje "Bankier"(www.bankier.pl  z 11.07.2011 r.), na   początku  lipca br.  weszła w życie umowa pomiędzy spółkami Grupy Generali a Inter Partner Assistance Polska S.A. (IPAP) w zakresie obsługi grupowych ubezpieczeń zdrowotnych.  Zgodnie z porozumieniem, klienci grupowych ubezpieczeń zdrowotnych w Generali uzyskali  ułatwiony dostęp do licznych placówek medycznych współpracujących zarówno z Generali oraz IPAP. Natomiast konsultanci infolinii medycznej działającej w trybie 24/7/365 maja rezerwować   wizyty u wybranych lekarzy-specjalistów w dogodnej dla klientów lokalizacji.
Sprawna obsługa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego ma być "zapewniona poprzez posiadaną przez Generali liczną sieć placówek medycznych oraz dodatkowo oferowaną refundację poniesionych przez ubezpieczonych kosztów w placówkach spoza sieci Generali".
"Generali oferuje grupowe ubezpieczenia zdrowotne w pięciu wariantach w zakresie świadczeń ambulatoryjnych oraz w dwóch wariantach w zakresie świadczeń szpitalnych, zapewniając nielimitowany dostęp do specjalistów bez skierowania na terenie całej Polski. Dodatkowo możliwe jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia m. in. o rehabilitację, wizyty domowe czy usługi stomatologiczne" - informuje "Bankier".

17 polisa  ze "Świata Zysków" PZU Życie

PZU Życie   proponuje  już  siedemnastą "odsłonę ubezpieczenia"  z  linii produktowej Świat Zysków.  Najnowsza propozycja ubezpieczyciela jest oparta na indeksie S&P BRIC 40 Daily Risk, a jego wysokość jest uzależniona jest o wartości akcji 40 spółek z Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin - pisze  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 12.07.2011 r.).  Strategia produktu oferuje dostęp do inwestycji w akcje wyselekcjonowanych spółek państw BRIC; akcje notowane na giełdach BRIC przyniosą wyższe zyski z uwagi na dynamiczny rozwój gospodarek tych krajów.
"GU" wyjaśnia, że najnowsze ubezpieczenie Świat Zysków zapewnia 100 proc. ochrony zainwestowanego kapitału przy minimalnej  składce  5 tys. zł (dla osób powyżej 70. roku życia – 20 tys. zł). Natomiast umowa trwa 3 lata;  a przystąpić do niej mogą osoby w wieku 13–80 lat. Nie ma także ani opłat wstępnych ani  w trakcie trwania umowy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT