Grupowe ubezpieczenia życia i zdrowia z Generali

Generali wprowadziło na początku września br. dla klientów grupowych dwa nowe produkty ubezpieczeń na życie i zdrowie . Nowe produkty ubezpieczeniowe kierowane są do przedstawicieli firm i organizacji, które chciałby objąć opieką zdrowotną swoich pracowników - informuje  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl   z 14.09.2009 r.).  Grupowe  Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie obejmuje  ryzyko śmierci, a Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne nie obejmuje ryzyka śmierci. Polisa zawierana jest w zależności od wyboru, na rok z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy lub bezterminowo - pisze "GU".
Grupowe Ubezpieczenie jest produktem o charakterze ochronnym, który można zawrzeć zarówno w wersji indywidualnej (przedmiotem jest ochrona zdrowia i życia ubezpieczonego), jak i rodzinnej (ochroną jest objęty ubezpieczony, współmałżonek lub partner, dzieci do lat 24).
Zakres świadczeń medycznych w ramach nowych produktów ubezpieczeniowych jest uzależniony od wybranego wariantu pakietu ambulatoryjnego (Basic, Komfort, Complex, Premium, VIP) lub szpitalnego (optimum, maximum). Nowe ubezpieczenie zapewnia nielimitowany dostęp do konsultacji lekarskich w zakresie ponad 30 specjalności, podstawowych i wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych, kompleksowej rehabilitacji, stomatologii, wizyt domowych jak również realizację programu prowadzenia ciąży, corocznego przeglądu zdrowia czy pogotowia ratunkowego. Istnieje również możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia w zakresie świadczeń medycyny pracy, drugiej opinii medycznej lub assistance medycznego. Ubezpieczony ma zaś dowolność w wyborze placówek medycznych i lekarzy, z usług, których chciałby korzystać.
Produkt Generali zapewnia możliwość nieograniczonego korzystania z placówek medycznych na terenie całego kraju. Klient poza siecią placówek rekomendowanych, w których rozlicza się bezgotówkowo, może np. leczyć się u swojego dotychczasowego lekarza poza siecią rekomendowaną bez dodatkowej zgody. Korzystając z placówek poza siecią klient rozlicza się gotówkowo płacąc za wizytę, która następnie jest refundowana przez Generali na podstawie formularza do zgłaszania roszczeń oraz załączonych oryginałów rachunków, faktur, bądź tez innych dokumentów, potwierdzających realizację usługi medycznej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT