ING Życie obdarowuje swoich klientów podróżnym assistance

Blisko 100 000 klientów posiadających ubezpieczenie w ING Życie, otrzymało w wakacyjnym  prezencie  pakiet  usług „Assistance w Podróży” - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 06.07.20120 r.). Większość z nich  to rodziny z dziećmi, które w okresie wakacyjnym szczególnie powinny być objęte dodatkową ochroną.
Także  każdy nowy klient ubezpieczyciela, który  do końca lipca 2010 r. wykupi polisę „Strategia Lwa”, będzie mógł skorzystać z kompleksowej opieki wakacyjnego assistance.
Zdaniem Anny Grzelońskiej, dyrektor Komunikacji Marketingowej i Zarządzania Produktami w ING Życie,  „Strategia Lwa” -  elastyczne, bezterminowe ubezpieczenie na życie, połączone z możliwością odkładania pieniędzy na przyszłość - to teraz  także dodatkowa pomoc, przydatna podczas letniego urlopu, jak również i podczas  wyjazdów w innym okresie.
Pakiet Assistance w Podróży zapewnia pomoc w sytuacjach, w których najczęściej znajdują się turyści, np. dostęp do całodobowej Infolinii Medycznej, za pomocą której ubezpieczony oraz jego rodzina mogą uzyskać poradę lekarską, co do dalszego postępowania w razie wystąpienia dolegliwości zdrowotnych. Wakacyjne assistance gwarantuje również zwrot środków w przypadku napaści oraz kradzieży gotówki podczas jej wypłacania z bankomatu, poradę, co zrobić w sytuacji kradzieży kart płatniczych i jak zdobyć paszport czy dowód zastępczy lub inny niezbędny w podróży dokument. W przypadku imprezy turystycznej, pakiet assistance zapewnia zwrot kosztów nagłego, wcześniejszego powrotu do domu z powodu ciężkiej choroby ubezpieczonego lub śmierci członka jego najbliższej rodziny, a także pożaru, włamania bądź zalania domu czy mieszkania. Gwarantuje również pomoc prawnika i tłumacza w sytuacji, gdy ubezpieczony naruszy prawo obowiązujące w kraju, w którym przebywa.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT