Jaka polisa grupowa dla kredytobiorców?

Pracodawcy nie kwapią się do opłacania składek za ubezpieczenia na życie dla swoich pracowników. Warto jednak skłonić ich do zorganizowania takiego programu w firmie. Nawet jeśli składki trzeba będzie opłacać samemu, to i tak dla osoby, która musi mieć polisę, np. jako zabezpieczenie kredytu, to najtańsza oferta – twierdzi „Gazeta Prawna”(Nr z 24.01.2008 r.). Według dziennika, jeśli polisa grupowa ma pełnić głównie funkcję zabezpieczającą kredytobiorcę czy jego rodzinę, trzeba odpowiednio dobrać jej zakres. Zdaniem Marka R. Jankowskiego, prezesa ProBroker Outsourcing, na którego powołuje się dziennik,   warto wybrać te zapisy, które dają zabezpieczenie kredytobiorcy, czyli m.in. wypłatę w razie: zgonu, zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, poważnego zachorowania oraz trwałej, krótkotrwałej i czasowej niezdolności do pracy .  Albowiem jak wynika z raportu „GP”,  poświęconego ubezpieczeniom terminowym, a więc najtańszym polisom zabezpieczającym na wypadek śmierci - podstawowe wersje polis dla 40-latków kosztują od około 50-60 zł miesięcznie dla kobiet, do nawet 100-130 zł dla mężczyzn. Kwoty te odnoszą się do podstawowych wersji polis, które dają tylko wypłatę w razie śmierci zwykłej. Owszem można do nich dokupić opcje dodatkowe, ale to podnosi składkę. Tymczasem  program grupowy przygotowany dla kredytobiorców jest tańszy od standardowego,  przygotowywanego zwykle dla grup, bo wyrzucono z niego bardzo drogie ryzyka (czy raczej zdarzenia dla całej grupy pewne), czyli np. zgon rodziców czy teściów i urodzenie dziecka. Nie ma w nim też opcji objęcia ochroną małżonka. Efekt jest taki, że za porównywalne składki możemy liczyć na zdecydowanie wyższe wypłaty za zdarzenia podstawowe, czyli np. zgon z różnych przyczyn. W  programach grupowych wiek ubezpieczonego nie ma znaczenia dla składki (choć trzeba uważać na limity wieku, do których towarzystwa udzielają ochrony, czyli zwykle 65 lat). Przy kalkulacji składki bierze się pod uwagę średnią wieku całej grupy i jej liczebność. Oczywiście im większa grupa i im niższa średnia wieku, tym składki będą niższe (szczególnie przy założeniu wyłączenia wypłat w razie urodzenia dziecka). Dla osób starszych to często jedyna okazja, żeby uzyskać jakąkolwiek ochronę ubezpieczeniową i to za przystępną cenę.

Ubezpieczyciele życiowi będą wypłacać emerytury z OFE ?

Nie jest wykluczone, że to towarzystwa ubezpieczeń na życie  będą wypłacać świadczenia z II filara,  chociażby  ze względu na brak czasu na powstanie odrębnych zakładów emerytalnych i niższe koszty wypłaty  świadczeń. Według „Rzeczpospolitej” (Nr z 25.01.2008 r.), taką propozycję złożyła Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych i Polska Izba Ubezpieczeń . I zdaniem gazety, nie jest tajemnicą, że resort finansów optuje za firmami ubezpieczeniowymi. Dziennik pisze, że zakłady ubezpieczeń na życie są najbardziej predysponowane ze wszystkich instytucji finansowych do wypłat emerytur, chociażby przez  fakt zatrudnienia w nich aktuariuszy,  zajmujących się szacowaniem ryzyka i cen ubezpieczeń ( także na podstawie tablic dalszego trwania życia, które będą używane do wyliczania emerytur). „Rzeczpospolita” twierdzi, że w przypadku podjęcia decyzji, iż  to prywatni ubezpieczyciele zajmą się wypłatą emerytur, zapewne taką instytucję będzie musiał utworzyć również i Skarb Państwa.
Tymczasem wstępną deklarację o zainteresowaniu udziałem w powyższym procesie złożyły już: CU, ING NN, PZU Życie, Generali, Amplico Life, Allianz, Axa, FinLife oraz Warta i Nordea. Większość z tych firm jest właścicielem funduszu emerytalnego. Zdaniem Jarosława Jamki z zarządu ING Nationale-Nederlanden,  to będzie zatem strategiczna decyzja dla grup kapitałowych. Jamka stwierdza, że zyski z tej działalności pojawiają się po pięciu – dziesięciu latach.

Nowe produkty strukturyzowane w formie ubezpieczenia na życie i dożycie

Noble Banku zaoferował dwa nowe produkty strukturyzowane, przygotowane we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. Premierowe inwestycje to: lokata „Global Market”, która  pozwala zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach  oraz produkt związany z infrastrukturą na rynkach rozwijających się – „Industry Impact” – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  23.01.2008 r.  Produkty, oferowane bez opłat wstępnych,  gwarantują również zwolnienie zainwestowanego kapitału z obowiązku płacenia taksy od spadków i darowizn.
Lokata „Global Market” – to 4-letnia inwestycja ze 100-proc. gwarancją kapitału. Produkt został oparty o aktywnie zarządzany indeks o z góry ograniczonym ryzyku – BNP Paribas Millennium Index. Jego zarządzający inwestują na całym świecie na rynkach: akcji, nieruchomości, surowców oraz walutowym., przy szerokiej dywersyfikacji geograficznej (Europa, Chiny, Japonia, USA) i znacznym ograniczeniu ryzyka, co chroni indeks przed nagłymi zmianami koniunktury. Strategia zarządzania oparta jest na teorii, za której wynalezienie Harry M. Markowitz otrzymał nagrodę Nobla. Natomiast inwestycja „Industry Impact” pozwala zarabiać na spółkach związanych z infrastrukturą w krajach rozwijających się. Produkt opiera się o indeks Merrill Lynch Emerging Market Infrastructure (na tle indeksu S&P 500). Posiada 100-proc. gwarancję kapitału i 4-letni horyzont inwestycyjny.

KNF zgodziła się na zmiany w akcjonariacie TUna Życie CARDIF POLSKA SA

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podczas trzydziestego  siódmego posiedzenia w  dniu 23 stycznia 2008 r.  jednogłośnie  podjęła decyzję  dotyczącą  zmian własnościowych w firmie z rynku ubezpieczeniowego  - podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  24.01.2008 r.  KNF wyznaczyła do 30 kwietnia 2008 r. maksymalny termin nabycia akcji Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie CARDIF POLSKA SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc.  głosów na WZA bezpośrednio przez BNP Paribas Assurance SA z Francji i pośrednio przez BNP Paribas SA z Francji.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT