Jaka waloryzacja emerytur w 2016 r. ?

Według "Dziennika Gazety Prawnej" (Nr z 14.10.2015 r.),  w 2016 r.  waloryzacja rent i emerytur będzie na bardzo niskim poziomie, dlatego też osoby z najniższymi świadczeniami otrzymają być może jednorazowy dodatek. Rząd zdecydował się więc na wypłatę jednorazowych dodatków do najniższych świadczeń, które nie przekraczają kwoty 2 tys. zł brutto (według stanu na dzień 29 lutego 2016 roku), a które to świadczenie - wraz  z waloryzacją -  zostałoby zwiększone o 10,40 zł brutto.  Miałyby do niego prawo "osoby uprawnione do emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytur i rent służb mundurowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, emerytur i rent rolników, rent dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent socjalnych" - wylicza gazeta. Zdaniem "DGP", wypłata tych dodatków powinna nastąpić w terminie marzec-kwiecień 2016 r., tyle, że  Sejm nie zdążył uchwalić ministerialnego projektu w tej kadencji, a to oznacza, iż decyzja w tej sprawie należy już do kolejnego rządu.
Wysokość wsparcia miałby być uzależniona od wysokości pobieranych świadczeń i wynosić: 350 zł - dla świadczeń w wysokości do 900 zł; 300 zł - dla świadczeń w wysokości powyżej 900 do 1 100 zł; 200 zł - dla świadczeń w wysokości powyżej 1 100 do 1 500 zł oraz 100 zł - dla świadczeń w wysokości powyżej 1500 do 2000 zł.
"DGP" przypomina, iż  wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe podlegają waloryzacji od dnia 1 marca każdego roku. "Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację (...) Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem budżetu,  wskaźnik waloryzacji na 2016 rok wynosi 100,52 proc., a to oznacza, że w 2016 r. wszystkie świadczenia zostaną zwiększone zaledwie o 0,52 proc.".

ZUS: najwyższe świadczenie emerytalne w 2049 r. przy pracy do 67 roku życia ze stopą zastąpienia 31 proc.


ZUS opracował symulację dotyczącą wysokości naszych przyszłych świadczeń - informuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 08.10.2015 r.). Wynika z niej, iż  pracujący na tzw. umowach śmieciowych Polacy dostaną głodowe kwoty, a  "w zasadzie tylko pracując do 67. roku życia, będzie można związać koniec z końcem" - podaje gazeta i podkreśla, powołując się  na wyliczenia ZUS,  iż   to "zdecydowanie najlepsza droga do pewnej emerytury". Jednak i w tym przypadku stopa zastąpienia, czyli relacja przyznanego świadczenia do ostatniej pensji wyniesie i około   jednej trzeciej ostatniej pensji. Według wyliczenia ZUS, " kobieta, matka jedynaka, która urodziła się w 1982 r., pracę na etacie zaczęła w wieku 30 lat i przez większą część kariery zarabia przeciętne wynagrodzenie, jeśli przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat, otrzyma 1764 zł (w cenach z 2015 r.), a jeśli odczeka do ukończenia 65 lat, jej emerytura wyniesie 2836 zł . Najwyższe świadczenie otrzyma, jeśli odejdzie z pracy, mając 67 lat – będzie to 3404 zł . Czyli jedynie 31,3 proc. przeciętnego wynagrodzenia, jakie będzie obowiązywało w 2049 r." - pisze "DGP".

Konieczna edukacja emerytalna

Polacy potrzebują edukacji emerytalnej - twierdzi "Parkiet"(Nr z 13.10.2015 r.). W opinii gazety, warto byłoby więc zastanowić się  nad  wprowadzeniem  w szkołach przedmiotu z zakresu finansów osobistych. Albowiem  przeciętny obywatel nie jest świadom,  że  wysokość jego emerytury  zależy od oszczędzonych pieniędzy oraz nie  rozumie,  jakie korzyści przynosi mu posiadanie  indywidualnego konta emerytalnego  (IKE) czy indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)  - twierdzi w dzienniku  Weronika Dejneka, dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych PZU Życie. Natomiast  pracownicze programy emerytalne ( PPE) nie interesują pracodawców - uważa Dejneka. Jej zdaniem, funkcjonujące na rynku PPE  są produktami  zbyt skomplikowanymi  i mało elastycznymi - pisze gazeta. A  zachęty towarzyszące ofercie PPE są mało skuteczne, by zainteresować nimi pracodawców.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT