KNF chce zmian ustawowych w bancassurance

Komisja Nadzoru Finansowego zajęła się sprawą polis dołączanych do kredytów na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych. KNF chce zmian ustawowych  - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 21.02.2012 r.);  ubezpieczyciele i banki muszą zmienić konstrukcje umów ubezpieczeń dołączanych do kredytów. Według "Wyborczej", chodzi głownie o polisy na życie, od utraty pracy czy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które musi wykupić klient banku, zaciągając kredyt.  "KNF rozesłała do banków ankiety z pytaniami, jak w praktyce działają takie polisy ' - pisze gazeta.. KNF zauważa bowiem  konflikt interesów. "Z jednej strony bank gra w jednej drużynie z kredytobiorcą, a z drugiej dostaje prowizję od sprzedanych polis" .Chodzi o to - wyjaśnia "GW" - że umowę podpisują między sobą bank i ubezpieczyciel na rzecz osoby trzeciej, czyli kredytobiorcy, a jednocześnie bank pobiera prowizję za pozyskanie nowych klientów. Ponadto, "w  razie wypadku odszkodowanie z polisy dostaje bank, a w razie problemów z wypłatą odszkodowania tylko bank może dochodzić swoich praw w sądzie. Ubezpieczony klient (a potem jego spadkobiercy) nie ma takiego prawa, choć to on płaci składkę". Zdaniem KNF, to  także powinno się zmienić. Nadzór kwestionuje także wysokość  prowizji dla banku, w opinii KNF, zbyt wysokiej. Według  banki dostają nawet kilkadziesiąt procent od wartości wpłaconych składek. Czyli de facto tylko mała część składki ubezpieczeniowej idzie na realną ochronę klienta, a reszta stanowi zysk banku. - Tego typu działania stoją w rażącej sprzeczności z koniecznością budowania zaufania klientów do rynku finansowego - podkreśla Komisja.
Banki i ubezpieczyciele do końca marca br. muszą przesłać nadzorowi  informacje o sposobie i terminie wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości.

Zróżnicowana wysokość składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych


 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zróżnicowania składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 22.02.2012 r.). Nowela  określa  nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. I tak, w przypadku pracowników zaliczanych do jednej z 28 grup zawodowych ich pracodawcy będą płacić niższe składki niż w 2011 r. Natomiast w  tej samej wysokości będą ją odprowadzać przedsiębiorcy wykonujący 22 inne rodzaje działalności; zaś wzrost kategorii ryzyka i tym samym stopy procentowej składki dotyczy 14 grup. "Każda firma musi sprawdzić numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). Na jej podstawie ustali wysokość ubezpieczenia" - pisze gazeta. Według dziennika, po zmianach, które wejdą  od  1 kwietnia 2012 r., najniższa stopa procentowa składki wyniesie  jak dotychczas 0,67 proc., natomiast najwyższa wzrośnie z 3,33 do 3,86 proc.
Z wyliczeń MPiPS wynika - informuje "DGP" -  że podniesienie wysokości składki spowoduje zwiększenie wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. "W sumie większe składki zapłaci 1,119 mln płatników. Z tego tytułu w 2012 roku do kasy FUS wpłynie 99 mln, w następnym – 156 mln, a w 2014 roku już 165 mln zł".

Meiji Yasuda Life Insurance Company : strategia dla Warty po zgodzie KNF

 W branży ubezpieczeń na życie, trzeba brać pod uwagę kulturę kraju i jego korzenie, wewnętrzne regulacje prawne jak również narodowość - mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej"(Nr z 21.02.2012 r.)  Hiroaki Tonooka , dyrektor Meiji Yasuda Life Insurance Company  i członek rady nadzorczej Talanx International. Tonooka powiedział, iż w styczniu 2011 r. konsorcjum uzgodniło wstępnie warunki przejęcia Warty od KBC. "Planujemy przejąć 30 proc. akcji Warty od Talanx po zakończeniu procesu przejęcia., ale to również wymaga akceptacji ze strony zarządu spółki i polskich władz finansowych, więc czekamy" - stwierdził.
W jego opinii,  nie da się prosto zastosować w Polsce rozwiązań japońskich . "Na razie oczekujemy na decyzję strony polskiej (KNF) i po otrzymaniu zgody zaczniemy zastanawiać się nad strategią dla tej spółki". Jak dotąd dla  Meiji Yasuda Life Insurance Company  głównym  rynkiem była Azja.
Hiroaki Tonooka powiedział gazecie, iż towarzystwo jest "drugą lub trzecią (w zależności od segmentu) co do wielkości firmą ubezpieczeniową w Japonii. Mamy "bardzo dobre wyniki z ubezpieczeń indywidualnych na życie oraz dużą paletę produktów inwestycyjnych, ubezpieczeń kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków". W Japonii ubezpieczyciel  ma 6 mln klientów.
"Polska był jednym z naszych kluczowych celów. I na szczęście udało nam się przeprowadzić dwie transakcje i oczywiście teraz chcemy skupić się na rozwijaniu naszej działalności w Polsce i umacnianiu biznesu. Naszym następnym celem są Turcja i kraje Ameryki Południowej" - powiedział Hiroaki Tonooka z Meiji Yasuda Life Insurance Company.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT