KNF przeanalizowała rynek struktur

Komisja Nadzoru Finansowego zainteresowała się rynkiem produktów strukturyzowanych. Według  „Parkietu” (Nr z 19.09.2008 r.), analiza rynku „struktur” przez nadzór może doprowadzić do zmiany prawa w tym zakresie, albo do wydania przez KNF nowej rekomendacji. Organ nadzoru  przebadał m.in. wzory umów stosowanych przy zawieraniu ubezpieczeń tego typu oraz sposób ich sprzedaży. Według dziennika, analiza wykazała  kilka obszarów, które mogą stanowić zagrożenie dla nieprofesjonalnych uczestników rynku i które mogą wymagać zmian prawa. KNF analizowała także   wybrane przekazy marketingowo-reklamowe. W opinii KNF np. często stosowana. nazwa „lokata strukturyzowana” lub „inwestycja dla ubezpieczenia na życie i dożycie” może wprowadzać klientów w błąd. Zdaniem Łukasza Dajnowicza z KNF, nadzorowi nie podoba się także podkreślanie "ochrony kapitału" gwarantowanej przez ubezpieczyciela, bez wyraźnego wyjaśnienia, że obowiązuje ona tylko na dzień zakończenia zawartej umowy.  KNF zwrócił uwagę, że znaczna część produktów strukturyzowanych na naszym rynku oferowanych w postaci ubezpieczenia ma prawną formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. W takim przypadku stronami umowy jest ubezpieczyciel, czyli firma ubezpieczeniowa, oraz ubezpieczający, czyli dystrybutor danego produktu.
Jednak KNF nie ma inicjatywy ustawodawczej – zauważa gazeta. Nadzór może jednak wydać rekomendację dla zakładów ubezpieczeń, aby przy konstruowaniu produktów strukturyzowanych w formie polis wypełniano polecenia Komisji. Może także zgłosić e do Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy resorcie finansów projekty  zmian w prawie.  
 
Amplico Life warte 3 mld zł ?

Gazeta giełdy „Parkiet”(Nr z 18.09.2008 r.)  wyliczyła wartość wszystkich spółek należących do grupy AIG. I tak, według tych szacunków - na podstawie danych za 2007 r. -  Amplico Life na przykład  warte jest ok. 3 mld zł. Niektórzy przedstawiciele firm ubezpieczeniowych  twierdzą jednak, że wartość polskiej życiowej spółki AIG  jest znacznie niższa – pisze dziennik. W opinii  Konstantina Kliena szefa austriackiej Uniqa, wycena towarzystwa może sięgnąć  kwoty  1,5-1,9 mld zł, czyli około 80-100 proc. przypisu składki. Z kolei  Marcin Materna, dyrektor departamentu analiz DM Millennium, bazując na wynikach za I półrocze 2008 r., oszacował wartość Amplico Life  na 2,8 mld zł. Jego zdaniem, natomiast  za OFE AIG trzeba byłoby zapłacić około 1,3 mld zł. Według Grzegorza Rojewskiego, prezesa AIG Bank,  sytuacja tegoż banku jest bardzo dobra. Rojewski twierdzi jednak, że  nie można wykluczyć zmiany jego właściciela. Jeżeliby  do tego doszło,  sprzedany zostanie bank, ubezpieczyciel oraz fundusz emerytalny i inwestycyjny – pisze dziennik.

KNF uspokaja – środki zgromadzone w ramach polis na życie są bezpieczne
 
Instytucje nadzoru  finansowego zarówno w   USA jak i w Polsce uspokajają klientów, że ich środki finansowe gromadzone w instrumentach zagrożonego bankructwem AIG są bezpieczne – donosi „Rzeczpospolita" (Nr z 18.09.2008 r.).  W opinii   Sandy Praeger, szefowej nadzoru ubezpieczeniowego Kansas i równocześnie prezes Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych USA, grupa AIG  jest wypłacalna i ma zdolność do regulowania odszkodowań czy świadczeń. Z kolei według Łukasza Dajnowicza z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), polski organ nadzoru  jest w kontakcie z firmami AIG. Dajnowicz powiedział gazecie,  że w przypadku upadłości firmy ubezpieczeniowej w naszym kraju zobowiązania bankruta przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W przypadku  polisy na życie UFG zwraca klientom  połowę wierzytelności ubezpieczyciela, jednak  nie więcej niż 30 tys. euro.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT