Kiedy funkcjonuje polisa ubezpieczenia na życie przy umowie kredytowej

Kredytobiorca, który miał wykupioną polisę na życie, zmarł, a jego spadkobiercy nie dostali odszkodowania. Jak informuje  "Gazeta Wyborcza" (Nr z 05.01.2012 r.), umarł "za wcześnie", zaledwie w niecały  miesiąc po zawarciu umowy ubezpieczenia. Ale  "ubezpieczyciel twierdzi, że nawet jakby stało się to później, to i tak nie dostałby ani złotówki" - pisze dziennik. Powód? "Wyborcza" wyjaśnia, że w  ubezpieczeniach na życie obowiązuje okres tzw. karencji, który najczęściej wynosi 90 dni. Jest to standardowy zapis w OWU. Tak więc, jeśli  śmierć ubezpieczonego "nastąpi wcześniej niż 3 miesiące po podpisaniu umowy kredytowej, firma jest zwolniona od wypłaty odszkodowania". Ponadto, takie "ubezpieczenie jest zawierane na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń związanych ze zdrowiem, ale z wyłączeniem poważnych chorób istniejących przed datą zawarcia umowy ubezpieczeniowej" - twierdzi dziennik. Ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłaty świadczenia m.in. w razie śmierci w wyniku działań wojennych lub ataku terrorystycznego - pisze "GW". Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są także  samobójstwa (ale tylko przez pierwsze dwa lata trwania umowy) czy śmierć  w wyniku choroby, o której istnieniu klient nie poinformował; zgony, do których doszło w wyniku używania środków zabronionych (np. narkotyków) czy uprawiania niebezpiecznych sportów.

W 2011 r. najzyskowniejsze UFK Ergo Hestii, najsłabsze fundusze z TU Europa
 
Rok  2011 tylko  304 z 1214  ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (funkcjonujących  dłużej niż rok  zakończyło zyskiem. UFK wypracowały w ub.r. średnią stopę  zwrotu  na poziomie minus (-) 11,7 proc. - podaje   "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 05.01.2012 r.). Według gazety, najefektywniejszym w 2011 r. okazał się  okazał się  bazujący  na kursie złota  UFK Ergo Hestia db Gwarancja - Złota Era, który zarobił 30,4 proc. Dobrze zarobiły także  4 inne UFK Ergo Hestii, również oparte na cenach surowców. Jak  pisze gazeta, w pierwszej dziesiątce najzyskowniejszych UFK  znajdują się także: fundusz  PZU zbudowany  na kursach akcji  firm z branży energetycznej, ekologicznej i medycznej   oraz  fundusze  ING, Nordea i Aegon, bazujące  na papierach dłużnych. Według "DGP", największe straty w 2011 r. przyniósł UFK  Europa Strategia Libra II (strata 73,7 proc.), zbudowany na kursie akcji spółek z krajów rozwijających się. Gazeta podkreśla, iż  9 miejsc w  ostatniej dziesiątce UFK zajęły  fundusze TU Europa, które straciły po ponad 60 proc.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. proponuje Better Future
 
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. wprowadził do  oferty "Better Future",  długoterminowy program oszczędnościowo-inwestycyjny ze składką regularną już od 100 zł  miesięcznie - informuje "Prnews"(www.prnews.pl z 05.01.2012 r.  Better Future to grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie, którego końcowy wynik oparty jest na UFK, powiązanych ze znanymi i cenionymi funduszami inwestycyjnymi. Produkt przeznaczony  jest dla osób w wieku od 18 do 65 lat  z co najmniej 10-letnim horyzontem inwestycyjnym. Klient może nie tylko sam decydować, w których funduszach będzie inwestowana jego składka, lecz także w dowolnym momencie, bez ponoszenia dodatkowych opłat  zmienić sposób jej alokacji  oraz  dokonywać konwersji zgromadzonych środków, między funduszami dostępnymi w ramach programu.
W opinii  Izabeli Śliwowskiej z  zarządu Open Life TU Życie S.A., w 2012 r. sprzedaż w  sektorze planów  systematycznego oszczędzania  może znacznie wzrosnąć. Firma przy tym  przewidziała  działania odciążające inwestorów, a więc " możliwość obniżenia zadeklarowanej wysokości składki bieżącej o 50 proc. oraz możliwość jednokrotnego zawieszenia opłacania składki bieżącej na okres 6 miesięcy polisowych".

Ma powstać Centralny Wykaz Ubezpieczonych

od 1 lipca br. ma  być  dostępny w przychodniach i na  specjalnym portalu dla lekarzy - donosi "Bankier"(www.bankier.pl  z 05.01.2012r.), powołując się na Michała Boni, ministra  administracji i cyfryzacji. Odpowiednia ustawa - jej pierwsza wersja - ma być  gotowa w ciągu 2 tygodni, do 20 stycznia br.  "Rządowy projekt ma być jak najszybciej skierowany do parlamentu" - pisze "Bankier". Według portalu, "Michał Boni powiedział Polskiemu Radiu, że chodzi o to, by stworzyć warunki bezpiecznej wymiany danych, i ich aktualizacji, między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Narodowym Funduszem Zdrowia".  Jednostki służby zdrowia będą miały dostęp do tego wykazu. "Lekarzowi odpadnie  problem sprawdzania, czy ubezpieczenie jest aktualne, a i dla pacjenta będzie prościej" - podaje www.bankier.pl.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT