Link4 Life w Open Finance

Open Finance podpisał z Link4 TU przedwstępną umowę kupna Link4 Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Uzyskana w wyniku transakcji licencja posłuży do stworzenia Open Life,   platformy  produkującej  wieloletnie programy oszczędnościowe w formie ubezpieczenia. Koszt samej licencji na działalność ubezpieczeniową eksperci szacują na  kwotę  od 0,5 mln do 1,5 mln zł. Zaś kupno  Link4 Life razem z kapitałami to prawdopodobnie koszt rzędu 18-20 mln zł. Jak twierdzi  "Parkiet"(Nr z 24.02.2011 r.),  Open Finance złożył już w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o przekroczenie 50 proc.  progu w akcjonariacie Link4 Life Sfinalizowanie umowy pomiędzy Open Finance i Link4 TU jest bowiem uzależnione od otrzymania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Według gazety,  środki na działalność nowego towarzystwa grupa chce pozyskać z tegorocznej emisji akcji.  Trwa już  rekrutacja specjalistów, którzy mieliby pracować w nowym towarzystwie.
W październiku ub.r. KNF zatwierdziła przeniesienie portfela ubezpieczeń z Link4 Life do  Signal Iduna  Życie.

Projekt ustawy o dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych gotowy do konsultacji

Projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne w najbliższych dniach powinien być skierowany do konsultacji. Ustawa ma wejść w życie przed wyborami parlamentarnymi - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 24.02.2011 r.). W opinii resortu,  dodatkowe ubezpieczenia nie spowodują dopłat do świadczeń medycznych, które są obecnie gwarantowane ze środków publicznych, a zwiększą  dostęp do leczenia i uregulują  system ubezpieczeń prywatnych, który już w Polsce funkcjonuje.  "GU" pisze, iż rynek ten   ma wartość od 22 do 30 mld zł rocznie, co oznacza to, że do 30 proc. środków przeznaczanych na ochronę zdrowia pochodzi z dodatkowych dopłat pacjentów. Resort zdrowia chce - twierdzi "Ubezpieczeniowa" -  aby obowiązywały dwa rodzaje dodatkowych ubezpieczeń: suplementarne i komplementarne. I tak, pierwsze mają zapewnić m.in. krótszy czas oczekiwania na świadczenia, które są obecnie gwarantowane, zaś  drugie  powinny umożliwić dostęp do świadczeń, które nie są finansowane przez państwo. Dla osób wykupujących dodatkowe ubezpieczenia gwarantujące dostęp do świadczeń deficytowych ma być przewidziana ulga podatkowa.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT