Lokaty ubezpieczycieli zmienne są

Wartość środków ulokowanych w  bankach przez towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie się zmienia - wynika z danych  Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF).  Na koniec 2008 r. lokaty ubezpieczycieli wynosiły 22 mld zł, podczas gdy pół roku wcześniej było to 16 mld zł. Natomiast na koniec I półrocza 2009 r. stanowiły one 17,6 mld zł - informuje "Parkiet" (Nr z 02.11.2009 r.).  Gazeta tłumaczy to,  powołując się na Adama Fornalika, dyrektora w Dziale Rynków Finansowych Ernst&Young, który wiąże zaistniałą sytuację  ze sprzedażą polisolokat oraz rosnącym oprocentowaniem. "DGP" zauważa, ze w bieżącym roku  we współpracę ubezpieczycieli z bankami zaingerował organ  nadzoru finansowego. Według dziennika, KNF, podkreślając niebezpieczeństwo  koncentracji ryzyka  przypomniał  towarzystwom  o konieczności dywersyfikacji partnerów bankowych w bancassurance.
Rośnie wartość środków ulokowanych w papierach dłużnych. Na koniec I półrocza br. w ten sposób ubezpieczyciele zainwestowali 64,2 mld zł, wobec 61 mld zł rok wcześniej. W porównaniu do poprzedniego okresu, nie zmienia się za to wartość aktywów ulokowanych w akcjach i jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Gold Metal z Warty i Kredyt Banku

Warta i Kredyt Bank wypuściły na rynek "GOLD METAL", blisko  3,5-letni nowy produkt inwestycyjny ze składką jednorazową w formie polisy na życie z funduszem kapitałowym. Oferta kierowana jest do osób preferujących bezpieczne inwestycje; konstrukcja produktu zapewnia bowiem ochronę powierzonego kapitału. Oznacza to - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z  02.11.2009 r.), że nawet w sytuacji, gdy wartość funduszu spadnie poniżej wartości początkowej, klient otrzyma na koniec okresu umowy zainwestowany kapitał pomniejszony jedynie o opłatę za zawarcie umowy. Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 tys. zł.
Ubezpieczeniem może być objęta osoba między 18.a 80. rokiem życia, a zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego (także w wyniku wypadku), trwałą i całkowitą niezdolność do pracy, powstałą w wyniku wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia Według "GU", zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia równe jest wartości środków zgromadzonych w funduszu powiększonych nawet o 25 proc. wpłaconej składki.
Na koniec okresu ubezpieczenia, tj. 10 sierpnia 2013 r., klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o wypracowany zysk. który uzależniony będzie od cen 9 metali; każdy metal ma równy udział w koszyku. W tym  5 z nich należy do kategorii metali przemysłowych: aluminium, cynk, miedź, nikiel, ołów,  a 4 do kategorii metali szlachetnych:(złoto, srebro, pallad, platyna. Wpłacona składka, po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy, inwestowana będzie w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy GOLD METAL, a wszystkie jego aktywa ulokowane  w luksemburskim funduszu ze 100 proc./ ochroną kapitału - KBC Select Investors Warta Heavy Metal 1.

Przez cały okres umowy klient objęty jest też ochroną ubezpieczeniową zdrowia i życia.

Ceny ubezpieczenia zdrowia wzrosły o blisko jedną czwartą
 
We wrześniu 2009 r. ceny ubezpieczeń zdrowotnych i wypadkowych wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. o ponad 23 proc.- szacuje  Eurostat.  Według "Parkietu" (Nr z 31.10.2009 r.), tak duże podwyżki cen  polis  w tym segmencie rynku, są  efektem  wzmożonego zainteresowania prywatną służbą zdrowia. Dziennik podkreśla, iż jest to z kolei spowodowane  dużymi kolejkami w systemie publicznym. Gazeta przytacza  opinię Adama Kozierkiewicza, eksperta  ochrony zdrowia, zdaniem którego ceny usług medycznych zwykle rosną szybciej niż inflacja. A spowodowane jest to w dużej mierze  przez rozwój technologiczny i rosnące płace specjalistów.
Wzrost cen polis zdrowotnych i wypadkowych to największy wzrost zanotowany we wrześniu 2009 r.  wśród towarów i usług konsumpcyjnych. Na przykład,  na podwyżki zarówno dla nowych, jak i dotychczasowych klientów zdecydowało się  PZU Życie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT