MetLife na podium

MetLife znalazł się po pierwszym kwartale 2014 r.  w gronie trzech najlepszych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce pod względem wielkości składki przypisanej brutto - informuje "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 28.07.2014 r.). Firma zebrała w omawianym czasie  495 083 tys. zł  składki  przypisanej  brutto, to jest  o 16 procent więcej  w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Portal podkreśla, iż w tym czasie "cały sektor ubezpieczeń (...)  zanotował spadek w wysokości 14 proc."  I tak,  wartość aktywów ubezpieczyciela kształtuje się obecnie na poziomie i  9 504 391 tys. zł, zaś  pokrycie  rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami wynosi 7 mld 776 mln 631 tys. zł. (wzrost o 5 proc.) Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi MetLife utrzymuje się natomiast na  poziomie 460 proc.
Jak powiedział "Prnews.pl"  Łukasz Kalinowski, prezes i dyrektor generalny   MetLife, "jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się osiągnąć blisko półmiliardowy przypis składki brutto w pierwszym kwartale br., który uplasował nas w pierwszej trójce towarzystw ubezpieczeń na życie".
Towarzystwo, które funkcjonowało w Polsce wcześniej jako Amplico Life,    od maja 2014 r.  działa pod nazwą i marką MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (MetLife TUnŻiR S.A.) .

Firmy oszczędzają na grupowych  polisach   NNW

Grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) chroni  zarówno  pracownika, jak i pracodawcę. Tymczasem, chociaż z  danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika , że  liczba wypadków przy pracy wzrasta (w latach 2001–2011 wzrosła z 84 do 97 tys.), to według informacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) od 2010 r.  liczba sprzedawanych grupowych  polis NNW systematycznie maleje. Jak donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 02.07.2014 r.), o  ile "cztery lata temu wykupiono blisko 1,3 mln takich ubezpieczeń, o tyle w ubiegłym roku już tylko 660 tys. – czyli połowę mniej. Z kolei opłacona z tego tytułu składka spadła od 2011 roku o ponad 300 mln zł".
Zdaniem Filipa Przydróżnego, dyrektora Biura Ubezpieczeń Osobowych w Concordii, grupowymi polisami  NNW najbardziej zainteresowane są  przede wszystkim przedsiębiorstwa, na przykład  firmy budowlane, których pracownicy są w dużym stopniu narażeni na ryzyko, zaś z  takiej ochrony częściej rezygnują firmy, w których ryzyko wypadku jest niższe.  Tymczasem  ubezpieczenie grupowe pozwala uśrednić ryzyko w ramach danego przedsiębiorstwa - pisze  dziennik. Ponadto, towarzystwa ubezpieczeń  zwracają uwagę, że ubezpieczenie NNW to budowanie lojalności pracowników drogą inną niż finansowa.
W opinii Marcina Tarczyńskiego z  Polskiej Izby Ubezpieczeń,  ubezpieczenie grupowe może obejmować również dostęp do prywatnej opieki medycznej. Przy tym zakres ubezpieczenia grupowego za niższą cenę jest taki sam jak w przypadku ubezpieczenia indywidualnego - informuje gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT