Miliardowe zyski PZU Życie S.A.

Grupa PZU poinformowała o swoich wynikach finansowych za trzy kwartały 2009 r.- informuje "Parkiet"(Nr 24.11.2009 r.).  I tak, przypis składki w PZU Życie   wyniósł 7,25 mld zł i był niższy o 32,5 proc. w porównaniu z przypisem   wypracowanym po 9 miesiącach 2008 r. Towarzystwo życiowe zarobiło w omawianym czasie  2,3 mld zł , to jest  więcej o 74,4 proc. w porównaniu z zyskiem po trzech kwartałach 2008 r. Dochody z lokat spółce życiowej natomiast osiągnęły poziom   1,6 mld zł.  Towarzystwo  wypłaciło  7,6 mld zł odszkodowań , czyli więcej  o 72,3 proc. r/r. Wynik techniczny PZU Życie uległ zaś  poprawie  - wyniósł 2,5 mld zł i był wyższy o 43,0 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub.r.  Poziom pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnym w PZU Życie SA  osiągnął pułap 408,8 proc.
"Znaczny przyrost zysku netto w stosunku do wyniku III kwartałów poprzedniego roku (+48,7 proc.) to zasługa znacząco wyższych dochodów z działalności lokacyjnej oraz wyższego wyniku technicznego" - podała spółka w komunikacie.

Problematyczna interpretacja UZP  w sprawie ubezpieczeń  grupowych

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie udzielania zamówień na pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie  budzi wiele wątpliwości i konsekwencji praktycznych - twierdzi Sławomir Koper, radca prawny z Kancelarii Książek i Wspólnicy w "Rzeczpospolitej"(Nr z 24.11.2009 r.). Zdaniem Sławomira Kopra, formalności oraz  interpretacja UZP skomplikuje przetarg już na etapie opisywania przedmiotu umowy. Z  interpretacji UZP wynika na przykład, że podmioty zobowiązane do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych również przy ubezpieczeniach grupowych muszą stosować tryby określone w ustawie. Ponadto - uważa Koper - problematyczny jest również czas trwania umowy. Albowiem umowy z zakresu zamówień publicznych są zwykle zawierane na czas określony, podczas gdy ubezpieczenia na życie są wieloletnie. Również  względy formalne mogą spowodować, że nie zawsze w wyniku postępowania zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta - podkreśla radca Koper.

Podatek od wypłat z polisy   na życie i dożycie

Izba Skarbowa w Warszawie twierdzi, że o tym, czy  wypłaty z ubezpieczenia na dożycie w zagranicznej firmie ubezpieczeniowej podlegają opodatkowaniu powinien być pobrany zryczałtowany podatek dochodowy,  decyduje to, czy kwota ta wynika z inwestowania składki ubezpieczeniowej czy nie - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.11.2009 r.).
Gabriela Nowicka, prawnik w Auxilium wyjaśnia w dzienniku, iż  w ubezpieczeniach na życie i dożycie,  powiązanych z funduszem kapitałowym,  podatek liczony jest od różnicy między wypłaconym świadczeniem a sumą wpłaconych składek.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT