Mniej składki z bancassurance

W pierwszym półroczu 2013 r. banki sprzedały o 25 proc. mniej polis niż rok wcześniej - informuje "Puls Biznesu"(Nr z 24.10.2013 r.). Podczas kiedy  w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. wartość sprzedanych w bankach ubezpieczeń sięgnęła blisko 12 mld zł, to w analogicznym czasie br. jest to niecałe 8 mld zł.  Zdaniem gazety, ten największy  od 2010 r.   spadek  składki zbieranej   z  tytułu bancassurance  jest  efektem  zniknięcia polisolokat. Negatywnie odbiło się na zwłaszcza na przypisie środków  w segmencie życiowym (7,1 mld zł zebranych składek). Jak podkreśla "PB", po raz pierwszy od początku badań Polskiej Izby Ubezpieczeń, sprzedaż polis w bankach stanowi mniej niż 50 proc. całego rynku życiowego. I tak, w drugim kwartale 2013 r.  banki zebrały zaledwie 44 proc. przypisu życiówki, podczas gdy rok temu było to prawie 60 proc.
Według dziennika, polisy inwestycyjne  dostarczają  aż 85 proc. przypisu segmentu bancassurance w życiówce, "ubezpieczenia powiązane z produktami bankowymi (głównie kredytami) odpowiadają za 13,4 proc. przypisu, a ubezpieczenia „stand-alone” (czyli nie powiązanymi z innymi produktami) za 1 proc." Przy tym  spadła średnia roczna składka z  polis inwestycyjnych. O ile wynosiła ona na początku 2012 r. 35 tys. zł, to obecnie spadła do zaledwie 15 tys. zł ( wynik najgorszy w historii badań).Natomiast sprzedaż polis majątkowych przez banki jest zdecydowanie większa; wyniosła w pierwszej połowie br. 860 mln zł. - podaje "PB" i jest to   wynik lepszy od ubiegłorocznego (690 mln zł).

UOKiK zgodził się na przejęcie przez Bank Zachodni WBK kontroli nad spółkami  ubezpieczeniowymi  BZ WBK – AVIVA

Prezes UOKiK wydała zgodę na przejęcie przez Bank Zachodni WBK kontroli nad BZ WBK – AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz BZ WBK – AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 22.10.2013 r.). Według gazety, przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji, ponieważ " brak jest wspólnych rynków na których uczestnicy koncentracji prowadzą działalność'. W wyniku koncentracji BZ WBK przejmie większość akcji tych dwóch współkontrolowanych obecnie spółek - pisze "DGP". I tak, Bank Zachodni WBK wraz z podmiotami zależnymi tworzy grupę BZ WBK, oferującą m.in. usługi bankowe, maklerskie oraz zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Razem z Aviva International Insurance posiada po 50 proc. udziałów w BZ WBK – AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, BZ WBK – AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych.
"Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania" - informuje dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT