Można więcej zarobić na polisie lokacyjnej niż na lokacie bankowej

W ostatnim czasie nastąpiła ewolucja pojęcia lokata, które obecnie odnosi się nie tylko do depozytów bankowych, ale również m.in. do polis ubezpieczeniowych, nazywanych lokacyjnymi – uważa Katarzyna Siwek, analityk Expandera. W jej opinii („Gazeta Prawna”, Nr z 21.04.2008 r.), większość polis lokacyjnych jest bardziej atrakcyjna od depozytów bankowych pod względem oprocentowania. Zdaniem Katarzyny Siwek,  oprocentowanie to nie zawsze jest identyczne z wskazywanym przez reklamę. Albowiem chociaż  oprocentowanie polis w skali rocznej znajduje się obecnie na poziomie około . 4,2-6,08 proc., to jednak stawka 6,08 proc.  odpowiada odsetkom z tradycyjnej lokaty oprocentowanej na 7,5 proc. ), podczas gdy oprocentowanie najlepszej lokaty stałej na rynku wynosi  do 6,5 proc.

Nordea Gwarant na indeksie DJ Euro Stoxx Banks

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA zaproponowała Nordea Gwarant – Europejskiego Sektora Finansowego,  produkt strukturyzowany oferowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, który daje pełną gwarancję kapitału i szanse na ponadprzeciętne zyski – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  21.04.2008 r. Minimalna wpłata wynosi 5000 zł. Nordea Gwarant jest oparty  na indeksie największych europejskich instytucji finansowych i ma  2,5 letni okres inwestycji.  Zysk osiągnięty przez inwestora będzie proporcjonalny do wzrostu indeksu europejskiego rynku finansowego - DJ Euro Stoxx Banks, odzwierciedlającego  ceny akcji 40 największych i najbardziej stabilnych europejskich spółek sektora finansowego. Decydującą  dla włączenia spółki do indeksu jest kapitalizacja rynkowa poszczególnych akcji.. Jeśli kryzys hipoteczny się nasili i wpłynie na akcje spółek w Europie – kapitał zainwestowany w Nordea Gwarant będzie w pełni zabezpieczony. Jeśli natomiast- pisze „Ubezpieczeniowa” -  ceny akcji na europejskim rynku finansowym będą rosły, zgodnie z przewidywaniami Nordea, będą także rosły zyski z Nordea Gwarant.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT