Na Polaka przypada rocznie 660 zł składki wydanej na ubezpieczenie na życie

Ochrona majątku i zabezpieczenie rodziny powinny być standardem - postuluje "Rzeczpospolita"(Nr z 24.01.2012 r.).  W odróżnieniu od polis majątkowych, które wykluczają ewentualność wzbogacenia się na skutek wypłacenia odszkodowania, polis ubezpieczenia na życie można mieć kilka, i za to samo zdarzenie pobierać gwarantowane kwoty od  każdej z nich. Mogą one może mieć funkcję ochronną lub inwestycyjną. Natomiast wykupienie polisy, w zależności od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU; powinny być lekturą obowiązkową każdej osoby podpisującej polisę), zapewni wypłatę kwoty, na jaką opiewała polisa w przypadku śmierci ubezpieczonego. Będzie też bardzo pomocna, by utrzymać podobny poziom życia rodziny (przynajmniej przez jakiś czas), gdy objętego polisą zabraknie - przypomina gazeta.
Dziennik radzi, aby  zwłaszcza polisami ochronnymi  zainteresowały  się szczególnie osoby, które "są jedynym żywicielem rodziny, mające duży wkład w domowy budżet oraz ci, na czyich barkach spoczywają poważne zobowiązania". A chociaż teoretycznie nie ma obowiązku wykupu ubezpieczenia na życie przy zaciąganiu kredytu hipotecznego,  banki często od jego posiadania uzależniają wysokość marży.
Według  danych Swiss Re, w Polsce na głowę przypada rocznie tylko 235 dol. (660 zł) wydanych na polisę ubezpieczenia na życie i 230 dol. (645 zł) na polisy majątkowe, gdy  średnia światowa wynosi  odpowiednio 364 dol. i 263 dol. - pisze gazeta. Polska jest na 40. miejscu na świecie, mogąc pochwalić się składką w wysokości 3,7 proc. PKB, podczas gdy na przykład  Czesi  wydają na ubezpieczenie  4 proc. PKB, a  Słoweńcy 5,9 proc. PKB.

Ubezpieczenie z funkcją kapitałową do podziału pomiędzy rozwodzących się małżonków 

W skład wspólnego dorobku wypracowanego w trakcie trwania małżeństwa,  oprócz mieszkania czy samochodu, wchodzą także  polisy ubezpieczenia na życie, przede wszystkim polisy  z funkcją kapitałową, które umożliwiają gromadzenie oszczędności i inwestowanie w nie - informuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 25.01.2012 r.) . I jeśli małżonkowie nie ustanowili wcześniej rozdzielności majątkowej,  jednym ze skutków  podziału  majątku  po rozwodzie jest konieczność podziału wspólnego dorobku.  W tym trzeba podzielić i polisę ubezpieczenia na  życie -  podkreśla gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT