Na równości płci przy wyliczaniu stawek ubezpieczeniowych stracą kobiety

Na  nowych  regulacjach  zakazujących  różnicowania wysokości składek ubezpieczeniowych ze względu na płeć stracą kobiety, ponieważ będą płacić  więcej za ubezpieczenie na życie  - informuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr  z  07.01.2013 r.). Jak powiedział w rozmowie z gazetą  Petr Bohumsky, dyrektor ds. zarządzania ryzykiem, Generali PPF,  nie ma potrzeby wprowadzania zmian w wycenach "specyficznie kobiecego ryzyka" jak   np. od raka szyjki macicy czy  raka piersi.  Kobiety będą płaciły taką samą cenę za polisę na życie, pomimo że  narażone są na mniejsze ryzyko niż mężczyźni. Ale panie  żyją dłużej, są zdrowsze, jeżdżą bezpieczniej itd. Zdaniem  Bohumskiego, "nie możemy oferować tańszych polis, ponieważ Unia Europejska tego zakazuje. Jeżeli kobiety przestaną kupować ubezpieczenia na życie (lub zaczną otrzymywać oferty tańszych polis poza UE), średnia stawka spadnie poniżej poziomu potrzebnego dla ubezpieczonych mężczyzn".  A to -  w jego  opinii -  zagrozi  wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Przy tym  ceny  ubezpieczeń  zostaną ujednolicone na poziomie cen ubezpieczeń mężczyzn (zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń dla obu płci)  - podaje  "DGP".  "Dlatego zmiana uderzy w popyt na prywatne ubezpieczenia, co w konsekwencji obciąży system ubezpieczeń społecznych".
Wprawdzie Unia przekazała dość szczegółowe wytyczne w zakresie sposobu wdrożenia dyrektywy, ale nie wyklucza to pojawienia się  sytuacji  kontrowersyjnych. Może więc się zdarzyć, że  "nowe zasady będą wprowadzane w różny sposób na różnych rynkach ubezpieczeniowych, a popyt będzie się przesuwał z kraju do kraju". Nowe ustawodawstwo spowoduje nie tylko wzrost cen polis, lecz także wpłynie negatywnie na cały segment ubezpieczeń na życie.  Niekiedy płeć  może być bowiem czynnikiem ryzyka.
Dziennik podaje, iż  pierwotna dyrektywa UE przewidywała  "wyjątek dla produktów ubezpieczeniowych, w których przypadku istnieją obiektywne przesłanki dla odmiennej wyceny dla obu płci. Kraje członkowskie uwzględniły ten wyjątek w swoim ustawodawstwie, ale Trybunał Sprawiedliwości UE unieważnił tę opcję po otrzymaniu skargi złożonej przez grupę konsumencką".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT