Nadal nie ma regulacji prawnych dotyczących wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych

Zalety dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych  to  krótsze kolejki do lekarzy i wyższa jakość usług - uważają eksperci. Z kolei w opinii sceptyków - wprowadzenie dodatkowych polis zdrowotnych nie rozwiąże wszystkich problemów publicznej służby zdrowia - pisze "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 26.11.2013 r.), powołując się na   debatę w sprawie ochrony zdrowia,  która niedawno odbyła się w Warszawie.
Jak zauważa portal, dyskusja o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych toczy się w Polsce od wielu lat i budzi wiele kontrowersji, zaś "i kolejnym ekipom rządzącym nie udało się ich wprowadzić". Zdaniem  Marka  Balickiego, byłego ministra zdrowia ,  z przeprowadzonych  badań wynika, że  tylko 4 procent rodzin  byłaby  skłonna płacić na ubezpieczenie zdrowotne, gdyby to poprawiło dostęp do lekarza i skróciło kolejki.
Z kolei w opinii  profesora  Bolesława  Samolińskiego,  krajowego  konsultanta  do spraw zdrowia publicznego,  dzięki dodatkowym ubezpieczeniom "pacjent, który płaci, będzie wymagał i poprawi się jakość" świadczonych usług medycznych". Natomiast Krzysztof Łanda z Watch Health Care uważa, że "dodatkowe ubezpieczenia powinny umożliwić pacjentom dostęp do nowoczesnych, nierefundowanych leków lub terapii".

Jaki czas przedawnienia w dochodzeniu roszczeń za błąd medyczny ?


Początek biegu przedawnienia następuje po ujawnieniu szkody i dowiedzeniu się o osobie obowiązanej do jej naprawienia - donosi  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 29.11.2013 r.), publikując opinię Małgorzaty Świecy,  dyrektora Departamentu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego w kancelarii prawnej Świeca i Wspólnicy, która wyjaśnia w gazecie  funkcjonowanie  przedawnienia  w dochodzeniu roszczeń za błąd medyczny. Zdaniem dyrektora Świecy, przede wszystkim należy wyjaśnić jaki jest  rodzaj stosunku prawnego  łączącego pacjenta z lekarzem. A więc ustalić,  czy jest to stosunek umowny, czy też może pacjent  posiadane  prawo do leczenia wywodzi z ubezpieczenia zdrowotnego. Dlaczego ? Ponieważ zasady przedawnienia w tym zakresie są zróżnicowane; istotna jest więc także kwestia rozróżnienia ze względu na charakter kontraktowy lub deliktowy odpowiedzialności - podaje gazeta. Podkreśla także, że podstawą wiedzy o szkodzie musi być miarodajne orzeczenie kompetentnej placówki medycznej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT