Nadchodzi era ubezpieczeń rentowych ?

Nadciąga era nowej oferty wśród towarzystw, w skład której mogą wejść znane w Europie Zachodniej renty zmienne (variable annuities) oraz ubezpieczenia opieki dla osób starszych (long – term care) – twierdzi  „Rzeczpospolita” (Nr z 15.02.2008 r.), powołując się na Według Zygmunta Kostkiewicza, wiceprezesa zarządu Commercial Union Życie.  Powiedział on dziennikowi, że spadki na giełdach mogą spowodować wzrost innowacyjności ubezpieczycieli życiowych w Polsce i przyspieszyć przygotowanie nowej oferty. Albowiem w  sytuacji, gdy ponad 80 proc. przychodów ubezpieczycieli na życie dotąd pochodziło ze sprzedaży polis powiązanych z funduszami inwestycyjnymi, w wyniku giełdowych spadków i niepewności, co dalszego rozwoju sytuacji na parkietach, maleje liczba chętnych do takich inwestycji. Z kolei w opinii  Aleksandra Rejmana z firmy konsultingowej Tillinghast z Kolonii,  wprowadzenie do oferty ubezpieczeń rentowych zostanie prędzej czy później wymuszone przez klientów, ponieważ  zbliżająca się wypłata emerytur z II filara będzie wystarczającą lekcją dla Polaków.
Renty zmienne na pozór podobne są do ubezpieczeń z funduszem inwestycyjnym - pisze „Rzeczpospolita”. Różnica polega na tym, że osoba ubezpieczona sama określa strategię inwestycyjną, przelewając pieniądze między wskazanymi pięcioma – dziesięcioma funduszami. Towarzystwo zapewnia na koniec umówionego okresu wypłatę renty z gwarantowanymi zyskami, bez względu na wynik tych inwestycji. W Europie takie renty znajdują się w ofercie m.in.: Aegon, Axa, Ergo czy Twin Star Credit Union i  często są one tańsze od tradycyjnych, w których klient nie ma wpływu na strategię inwestycyjną.
Dziennik zauważa, że w Polsce  oferowane są jedynie klasyczne ubezpieczenia rentowe, różniące się od typowej polisy w III filarze tym, iż po przejściu na emeryturę świadczenie wypłacane jest zazwyczaj dożywotnio, a nie do wyczerpania się kwoty określonej w umowie. Wartość sprzedaży takich rent nie stanowi nawet 1 proc. portfela działających w Polsce ubezpieczycieli życiowych.

Research and Markets: rynek będzie wzrastał ponad 23 proc. rocznie
 
Składki z ubezpieczeń na życie w latach 2008 - 2012 r. będą rosły średnio rocznie o 23,3 proc. – informuje „Gazeta Prawna”(Nr z 14.02.2008 r.), powołując się na wyniki   analiz firmy Research and Markets. Według gazety, motorem napędowym rynku życiowego w tym okresie  ma być wzrost sprzedaży polis przez banki, a w szczególności produktów inwestycyjnych. A jak twierdzi „Gazeta Prawna”, to  właśnie ten segment będzie rósł najbardziej, bo o około o 33 proc. Z analiz Research and Markets  wynika ponadto że największą konkurencją dla działających w Polsce towarzystw ubezpieczeń na życie będzie  rozwój funduszy inwestycyjnych oraz rynek nieruchomości. Dlaczego? Ograniczają one bowiem  popyt na polisy inwestycyjne i klienci bowiem coraz częściej lokują wolne  środki w TFI i nieruchomościach

Ergo Hestia proponuje: na spadki giełdowe ubezpieczenia rentowe

Ubezpieczenia oszczędnościowe dające pełną gwarancję i bezpieczeństwo świadczeń zyskują w ostatnim czasie ponownie na popularności. Na przykład Ergo Hestia proponuje na okres spadków indeksów giełdowych  produkty rentowe: ubezpieczenia na życie Eventus i Sjesta. Są one teraz - jak pisze  „Gazeta Ubezpieczeniowa”(www.gu.com z 15.02.2008 r.)  -  jeszcze lepiej dostosowane do potrzeb klientów. Według Tomasza  Malińskiego, dyrektora Biura Produktów na Życie STUnŻ Ergo Hestia SA., ubezpieczyciel  wprowadził w tych ubezpieczeniach  szereg nowych rozwiązań - klient ma teraz możliwość podnoszenia i obniżania składki ubezpieczeniowej. Każda taka operacja powoduje zmianę wysokości renty. Ergo Hestia wydłużyła też okres gwarantowanej wypłaty renty. Świadczenie jest teraz realizowane dożywotnio, ale nie krócej niż do 80. roku życia klienta. W razie wcześniejszej śmierci ubezpieczonego rentę przejmie wyznaczona przez niego osoba. Ubezpieczenie Sjesta zyskało zaś dodatkowy atut: możliwość nieograniczonego podnoszenia świadczeń dzięki dokonywaniu wpłat dodatkowych. Są one inwestowane zgodnie z wybraną przez klienta strategią. Posiadacz polisy może dysponować swobodnie tymi środkami, dokonując wypłat lub przeznaczając kapitał na powiększenie renty.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT