Nie wszyscy ubezpieczyciele przystąpią do rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie przystąpią w wyznaczonym przez Polską Izbę Ubezpieczeń terminie do jej rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr 10.10.2013 r). Według Marcina Tarczyńskiego  z Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), deklarację przystąpienia do rekomendacji złożyło 19 ubezpieczycieli mających 97-proc. udział w rynku UFK mierzony przypisem składki. Tarczyński dodaje, iż PIU oczekuje y wciąż na odpowiedzi z kilku zakładów. "W zdecydowanej większości są to firmy, których główna część biznesu nie jest oparta na UFK" – twierdzi w "DGP" Tarczyński.
Według gazety, teraz zostanie  przesłana do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lista towarzystw, które zadeklarowały przystąpienie do rekomendacji.  Lista zakładów, które działają zgodnie z rekomendacją, będzie publikowana na stronie KNF. Dziennik przypomina, iż termin wprowadzenia rekomendacji zaproponowany zakładom - 1 maja 2014 r. -  pozostaje niezmieniony. 
Jak przypomina "DGP", to KNF  rekomendowała ubezpieczycielom  przyjęcie karty ułatwiającej porównanie kosztów oraz korzyści i ryzyk związanych z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) ze względu na ogromną liczbę skarg klientów. "Karta ma w przystępny i obrazowy sposób zaprezentować symulację inwestycji klienta w zależności od żądanych parametrów. Klient otrzyma ją przed podpisaniem umowy".

UOKiK zgodził się na przejęcie przez PKO BP m.in  ubezpieczeniowej spółki Nordei w Polsce

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie  przez Bank PKO BP działających w Polsce firm z grupy Nordea:   Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie , Nordea Bank Polska oraz  Nordea Finance Polska  - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 15.10.2013 r.). W opinii UOKiK, "transakcja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję" - pisze gazeta. Według dziennika,  wniosek w tej sprawie trafił do UOKiK w lipcu 2013 r., albowiem zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, "jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce". 
I tak - podaje „Rz" - przeprowadzone postępowanie wykazało, że uczestnicy transakcji posiadają łącznie największe udziały na krajowych rynkach kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, depozytów dla gospodarstw domowych oraz produktów kartowych dla osób fizycznych. "Wynikają one jednak z dotychczasowej pozycji PKO BP, "dlatego transakcja nie wpłynie negatywnie na konkurencję" - uznał UOKiK. Albowiem  "Po zakupie spółek grupy Nordea, bank nadal będzie musiał rywalizować na tych rynkach z innymi podmiotami". 
Jak stwierdził Zbigniew Jagiełlo, prezes PKO BP, przejęcie przez PKO BP firmy  Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie , pozwoli " na przyspieszenie osiągnięcia celów strategicznych w obszarze bancassurance, które zakłada nasza strategia".  
Przewidywany termin zakończenia fuzji prawnej to połowa 2014 roku, a fuzji operacyjnej w ramach połączonego banku - na przełomie roku 2014/2015.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT