Nordea Gwarant - Rynki Wschodzące, nowe grupowe ubezpieczenie na życie

Nordea Gwarant – Rynki Wschodzące, drugi już tej jesieni produkt strukturyzowany z gwarancją kapitału wprowadziła do swojej oferty   Nordea Polska TUnŻ. Jak pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 09.10.2009 r.), jest   to  2-letnią inwestycja w formie grupowego ubezpieczenia na życie,  oparta  na koszyku walut czterech krajów:  brazylijskiego reala, chińskiego yuana, indyjskiej rupii i rosyjskiego rubla. Według "GU", zysk będzie zależny od zmiany wartości koszyka tych 4 walut w relacji do dolara przez najbliższe dwa lata. Umowa ubezpieczenia trwa od 12 października 2009 do 2 grudnia 2011r. Produkt zapewnia 96 proc. gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji. Minimalna kwota składki wynosi 5 tys. zł.

Co trzecie gospodarstwo domowe ma oszczędności

Według  Diagnozy Społecznej 2009, tylko co trzecie gospodarstwo domowe w Polsce posiada oszczędności - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 08.10.2009 r.). Wysokość zaoszczędzonych środków  sięga  średnio poziomu  3 miesięcznych pensji. Jak podaje gazeta, Polacy  gromadzą oszczędności najczęściej  na wypadek nagłych zdarzeń losowych. takich jak sytuacja utraty pracy czy pogorszenie się stanu zdrowia. Zmniejsza się natomiast liczba osób odkładających pieniądze  na dodatkową emeryturę. Obecnie robi to co trzeci Polak, a jeszcze 4 lata temu oszczędzał w tym celu  co drugi obywatel naszego kraju.

Nowe ubezpieczenie Generali dla klientów Alior Banku

Ubezpieczenie na życie, alokację środków w 37 wybranych  polskich  i zagranicznych funduszach inwestycyjnych  oraz trzy portfele modelowe  o różnym potencjale zysku i ryzyka oferuje Generali klientom Alior Banku. Zdaniem Wojciecha Trybuszkiewicza, dyrektora Departamentu Bancassurance w Generali Życie,  umiejętność indywidualnego podejścia i gotowość do proponowania partnerom bankowym niestandardowych rozwiązań powoduje, że  Generali oferuje w kanale bancassurance pełne spektrum produktów ubezpieczeniowych - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 09.10.2009 r.). Minimalna wpłata w ramach składki regularnej wynosi 150 zł miesięcznie, przy czym klient sam decyduje o częstotliwości opłacania składek pomiędzy: miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną. Możliwa jest też zmiana wysokości składki oraz częstotliwości opłacania w czasie trwania inwestycji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, gdzie alokacji podlega 100 proc. wpłaty. Według "GU", produkt umożliwia dywersyfikację  środków zarówno pod względem przedmiotu inwestycji jak i pod względem geograficznym. Możliwe jest też modyfikowanie wybranej strategii inwestycyjnej i przenoszenie środków między funduszami.
Polisa zawierana jest w jednym z oddziałów Alior Banku za pomocą deklaracji elektronicznej. Z datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej towarzystwo otwiera rachunek, na którym ewidencjonuje jednostki uczestnictwa. Zarządzanie środkami, dokonywanie operacji związanych z inwestycjami, dostęp do informacji o polisie, umożliwia specjalnie dedykowany klientom portal internetowy. Do ich dyspozycji uruchomiany został również standartowo informacyjny serwis sms dla klientów.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT