Nowe fundusze w ofercie Skandii

Skandia Życie TU S.A. rozszerzyła swoją  ofertę inwestycyjną o 16 nowych polskich i zagranicznych funduszy. Jak podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 30.06.2009 r.), z  nowych funduszy  na uwagę zasługuje Templeton Frontier Markets Fund, który oferuje dostęp do mniejszych rynków w początkowych fazach rozwoju, a które będą rynkami wschodzącymi w najbliższej przyszłości (m.in. kraje Afryki - np. Kenia, Egipt, gospodarki azjatyckie - np. Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy też amerykańskie - np. Peru). Zdaniem Pawła Ziemby, prezesa zarządu Skandia Życie TU S.A, propozycja rozszerzenia możliwości inwestycyjnych jest kolejnym, po zmianie logo i wprowadzeniu nowej identyfikacji wizualnej, elementem nowego wizerunku Skandii.  Wzbogacając  ofertę, ubezpieczyciel rozszerza  ją o wiele nowych klas aktywów, które umożliwią inwestorom budowanie jeszcze bardziej zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych w zmieniających się warunkach rynkowych.
Obecnie Skandia oferuje 72 fundusze inwestycyjne polskiego i zagranicznego rynku kapitałowego, zróżnicowane pod względem klas aktywów.

Za mało pieniędzy w NFZ, za długie kolejki do lekarza i na operacje

Z danych za 2008 r. wynika, że  nawet gdy na rynku pracy jest dobrze i przypis składki zdrowotnej wzrasta o ponad 10 proc., to pieniędzy w NFZ (w ub.r. do funduszu trafiło w formie składek 50,5 mld zł) i tak nie wystarcza - donosi "Parkiet" (Nr z 30.06.2009 r.). Na koniec ubiegłego roku  ubezpieczonych w NFZ było 37,2 mln osób. A  do lekarza ubezpieczony udał się w 2008 r. średnio 4 razy. Na leczenie, refundację leków i inne koszty przypadało zaś 1357 zł na osobę - szacuje gazeta. I dodaje, że  w Polsce czas oczekiwania na najbardziej popularne zabiegi  i operacje  często przekracza rok, a nawet 2-3 lata. Jednak najwięcej problemów dotyczy osób po 65. roku życia, których prywatne przychodnie i szpitale ubezpieczać nie chcą. Według gazety, średni ważony czas oczekiwania na planowany zabieg na oddziałach chirurgii urazowo-ortopedycznej wynosił na koniec roku 540 dni. W przypadkach zakwalifikowanych jako pilne tylko... 355 dni. Na hospitalizację czekało natomiast  45,7 tys. osób. Przeciętny czas oczekiwania na zabieg na oddziałach  okulistycznych wynosił  778 dni, a 135 dni dla  pacjentów potrzebujących pilnej interwencji. Podobny problem był  z operacjami wszczepienia protezy stawu biodrowego. Na koniec 2008 r. czekało na nie  40,6 tys. osób przy czasie  oczekiwania  1106 dni.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT