Nowela ustawy o działalności ubezpieczeniowej ułatwi nowym pracownikom przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie

Nowy pracownik może przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie; wystarczy tylko jego zgoda - wynika ze zmiany w przepisach  o działalności ubezpieczeniowej, które weszły właśnie  w życie (Dz. U. nr 42, poz. 341). Jak informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 18.06.2009 r.), zliberalizowane zostały  także zasady wyrażania zgody na zmiany w warunkach takiego ubezpieczenia. Gdy jak dotąd   była ona wymagana w razie jakichkolwiek zmian, to teraz będzie ona niezbędna tylko w razie zmiana na niekorzyść ubezpieczonego. Według dziennika, zmiana w k.c. to tylko element obszernej nowelizacji, natomiast lwią jej część stanowią zmiany dotyczące działalności reasekuracyjnej. Jak powiedział gazecie Jacek Piekarski, starszy specjalista w Polskim Towarzystwie Reasekuracyjnym SA., do tej pory posiłkowano się często przepisami dotyczącymi działalności stricte ubezpieczeniowej.  Wskutek implementacji dyrektywy unijnej o równym traktowaniu mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług, w  ustawie o działalności ubezpieczeniowej wyraźnie zezwolono zakładom ubezpieczeń - zgodnie z przewidzianą w dyrektywie dla krajów członkowskich opcji  -  na różnicowanie składek ze względu na płeć, gdy jest ona czynnikiem decydującym w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. "Rzeczpospolita" podkreśla, że różnicowanie takie (w praktyce od dawna stosowane) jest uzależnione od gromadzenia, podawania do publicznej wiadomości oraz uaktualniania przez zakład ubezpieczeń dokładnych danych uzasadniających zastosowanie kryterium płci. Zdaniem Marcina Tarczyńskiego  z Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU),  trudno zresztą taki element pomijać w kalkulacjach ryzyka, więc także i składek. W konsekwencji to rozwiązanie właściwie nie miało więc przeciwników – powiedział Tarczyński .

Blisko 80 proc. Polek bez indywidualnej polisy ubezpieczenia na życie

Z badań przeprowadzonych w maju br. przez IQS & Quant Group  na zlecenie ING TUnŻ  wynika, że deklarowane priorytety Polek nie koniecznie są zgodne z ich codziennymi zachowaniami - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl  z 17.06.2009 r.).  Ponad 90 proc. badanych jako  kluczowe  wartości wymienia bezpieczeństwo, odpowiedzialność oraz miłość i rodzinę. Jednocześnie jednak częściej niż na przyszłości rodziny i dzieci (72 proc.), koncentrują się one na dbaniu o wygląd i urodę (78 proc.).  Kobiety w Polsce znacznie częściej niż mężczyźni zastanawiają się nad przyszłością. Znaczna większość z nich deklaruje, że robi wszystko, żeby zabezpieczyć rodzinę przed nieprzewidywalnymi sytuacjami, ale jednocześnie większość - 80 proc. -  nie posiada żadnej indywidualnej polisy na życie i nie podejmuje działań, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat możliwości zabezpieczenia rodziny. Według "GU", 26 proc. ankietowanych kobiet deklaruje, że po prostu nie zna się na tym (17 proc. mężczyzn). Aż 61 proc. Polek  beztrosko stwierdza, że nie zastanawia się, jak ich życie będzie wyglądało za kilka lat. W  strukturze wydatków kobiet nieposiadających ubezpieczeń na życie dominuje wyłącznie bieżąca konsumpcja (nowe ubrania, odzież – 72 proc., kosmetyki – 61proc., wakacje, podróże – 46 proc, urządzanie domu czy mieszkania – 43 proc.).
Badania ING pokazują - twierdzi "Ubezpieczeniowa" - że w świecie finansów Polki poruszają się niepewnie. W tym aż 25 proc. kobiet, które nie posiadają ubezpieczenia na życie, jako powód podaje brak wiedzy na ich temat.

Nowe progi udziałów w spółkach ubezpieczeniowych

Nowe progi udziałów w firmach ubezpieczeniowych, o przekroczeniu których trzeba będzie informować nadzór finansowy, przewiduje uchwalona 18.06.2009 r. przez Sejm nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej. Według  "Gazety Ubezpieczeniowej" (www.gu.com.pl  z 19.06.2009 r.),  zmiany w obu ustawach dotyczą przepisów nakładających na spółki obowiązek informowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), gdy liczba głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym firmy ubezpieczeniowej, przekroczyła lub spadła poniżej określonych w ustawie progów. I tak  obecny próg 33 proc. zostanie zastąpiony progiem 33,1/3 proc.(trzydzieści trzy i jedna trzecia proc.). Z kolei w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, próg 33,1/3 proc. zostanie dodany do obecnie istniejących. Jak podaje "Ubezpieczeniowa", posłowie PO, którzy projekt zmian przygotowali,  wnosili o jak najszybsze ich przyjęcie, bowiem dostosowują one polskie prawo do regulacji unijnych.  Polska miała na ich wprowadzenie czas do 21 marca 2009 r., ale terminu tego nie dotrzymała. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT