Nowy UFK w ofercie Aegon TU na Życie

Aegon TU na Życie wprowadził do oferty nowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Aegon Alfa, dostępny wyłącznie dla klientów towarzystwa   - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 12.01.2010r.). Aktywa nowego  funduszu są w 100 proc.  lokowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Aegon Atticus Alfa Derivative Fund (nazwa zarejestrowana: Aegon Atticus Alfa Szarmaztatott Befektetesi Alap), a  zarządza nimi Aegon Global Asset Management.  Według "GU", fundusz Aegon Atticus Alfa Derivative Fund inwestuje głównie w akcje, indeksy akcyjne, waluty oraz na rynkach towarowych. Nowy UFK  ma także możliwość zastosowania dwukrotnej dźwigni finansowej, tzn. może podwoić wartość aktywów - w stosunku do ich wartości wyjściowej - poprzez inwestycje w instrumenty pochodne. Jednak - zauważa "Ubezpieczeniowa"  - dźwignia finansowa może generować większe zyski, ale także i większe straty. Fundusz może zajmować zarówno pozycje długie (aby zarabiać na wzrostach), jak i krótkie (aby zarabiać na spadkach). AEGON Atticus Alfa Derivative Fund zamierza  wypracować  roczne  stopy  zwrotu w wysokości  15-20 proc.  zarówno w czasie hossy, jak i bessy, przy rozsądnym poziomie ryzyka.

Ratingi  TUnŻ Europa i TU Europa na liście obserwacyjnej  Fitch

Agencja Fitch Ratings umieściła międzynarodowe ratingi siły finansowej (IFS) na poziomie "BB" oraz krajowe ratingi IFS (BBB(pol)) spółek Towarzystwo Ubezpieczeń Europa i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa na liście obserwacyjnej (RWE) - donosi "Parkiet"(Nr z 12.01.2010r.), powołując się na komunikat  Fitch Ratings.  Agencja podała, że ta decyzja wynika z działań Fitcha w stosunku do Getin Noble Bank, w którym grupa kapitałowa  Europa skoncentrowała wiele swoich aktywów".   Według dziennika, 7 stycznia  2010 r.  Fitch przyznał bankowi długoterminowy rating podmiotu (IDR)  na poziomie "BB", umieszczając go na liście obserwacyjnej bez wskazania kierunku zmiany.
Analitycy Fitch podkreślają, że Grupa Europa jest blisko związana z Getin Noble Bankiem. Bank jest jednym z akcjonariuszy ubezpieczyciela, a portfel inwestycyjny Grupy Europa ma wysoki poziom ekspozycji na Getin Noble Bank

Uniqa TUnŻ zakłada szybki wzrost

Wprawdzie wolniej niż średnia na rynku   kurczył się przypis składki w Uniqa TUnŻ w 2009 r. (portfel Uniqa TUnŻ kurczył się o 15,7 proc),  ale w ubezpieczeniach na życie, biorąc pod uwagę kluczową dla towarzystwa  składkę z umów regularnych, ubezpieczyciel odnotował spory wzrost  - stwierdził w wywiadzie dla "Parkietu"(Nr z 11.01.2010 r.)  Jarosław Parkot, prezes zarządu Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń i Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie . W opinii prezesa Parkota, także wyniki finansowe netto obu spółek w 2009 r. będą o wiele lepsze niż w 2008 r., kiedy to Uniqa TUnŻ miała  0,8 mln zł zysku, a Uniqa TU  zarobiła 14 mln zł. Parkot powiedział gazecie, iż w planach Uniqa TUnŻ  jest  zwiększenie w br. przypisu składki o kilkadziesiąt procent, w sytuacji szacowanego na  kilkanaście procent wzrostu tego segmentu rynku. Uniqa TUnŻ  zamierza  to osiągnąć poprzez  inwestycje w usprawnienie obsługi klienta i obsługi sprzedażowej. "Wprowadzimy tzw. elektroniczne teczki, które usprawnią obieg dokumentów ubezpieczeniowych wewnątrz spółek. Stworzymy portal internetowy do obsługi sprzedaży polis dla współpracujących z nami pośredników. Dzięki niemu będą mieli dostęp do pełnych danych o kliencie. A to ułatwi im pracę i pomoże sprzedać więcej naszych produktów" - powiedział Jarosław Parkot .Prezes zapowiedział też przeprowadzkę z Łodzi do Warszawy  części pracowników firmy z tzw. front office, a więc z departamentów związanych ze sprzedażą. W jego opinii, ma to  zapewnić towarzystwu  lepszy kontakt z dużymi klientami, partnerami biznesowymi oraz urzędami i innymi organizacjami. Ubezpieczyciel chce  w br. zwiększyć sieć placówek własnych o 15 proc. W planach jest  zwiększenie  liczby   agentów wyłącznych i multiagentów z obecnych  2,5 tys. do  około 2,7 tys. oraz  pozyskanie jak największej  liczby niezależnych pośredników. Towarzystwo planuje też rozpocząć współpracę z kilkoma dużymi instytucjami finansowymi. Grupa zamierza stosować  strategię tzw. pełnego klienta, tak aby np. klienci życiowej spółki kupowali ubezpieczenia majątkowe. I odwrotnie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT