Od 1 stycznia 2014 r. podatek od polisolokat ?

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustaw o CIT i PIT jest  kolejna próbą uszczelnienia systemu opodatkowania dochodów kapitałowych. Nowela  przewiduje m.in opodatkowanie zysków  z tzw. polisolokat - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 24.02.2013 r.).  W uzasadnieniu do projektu resort wyjaśniał - pisze dziennik -  że " opodatkowane będą również świadczenia z ubezpieczeń na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń na życie jest ustalane w zależności od wartości określonego indeksu lub wartości innego świadczenia bazowego, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zmiana zapewni równe traktowanie świadczeń o charakterze inwestycyjnym z obu rodzajów ubezpieczeń w rozumieniu przepisów podatkowych" . Według gazety, ministerstwo  spodziewa się, że w związku ze zmianą  "zwiększą się dochody podatkowe budżetu", jednak "skala tego wzrostu - zdaniem MF - jest trudna do oszacowania".
Dziennik cytuje za PAP opinię  Łukasza Bączyka  z firmy doradczej Taxand Polska,  że   nieopodatkowane  obecnie zyski z lokat,  wypłacane w formie zwrotu składki ubezpieczeniowe "Okazały się korzystną formą lokowania oszczędności po likwidacji tzw. lokat antybelkowych. Resort finansów zauważył to i postanowił zmienić, wprowadzając opodatkowanie zysków z takich lokat". Według  Bączyka,  "Ministerstwo Finansów w swoim projekcie nie przewidziało przepisów przejściowych, co oznacza, że wejdą one w życie 1 stycznia 2014 r. "

AXA Polska chce poprawić rentowność biznesu m.in. dzięki polisom z UFK

Grupa AXA przedstawiła nowy plan biznesowy. Według "Pulsu Biznesu"(Nr z 22.02.2013 r.),  do 2015 r. AXA Polska ma osiągnąć zyskowność wszystkich linii biznesowych. Stąd decyzja zarządu grupy o  mocniejszej koncentracji  na poprawie rentowności biznesu. A ponieważ  najmniej rentowne było AXA TFI, dlatego podjęto  decyzję o przedefiniowaniu priorytetów w AXA TFI.  Oznacza to częściowe ograniczenie sprzedaży  funduszy przez partnerów zewnętrznych i koncentrację na   pozyskiwaniu aktywów poprzez spółki z Grupy AXA w Polsce, w tym szczególnie z polis na życie z UFK - podaje "PB". Jak podkreśla w gazecie Aleksandra Leszczyńska, rzecznik AXA Polska, grupie nadal zależy "na utrzymaniu relacji z najlepszymi dystrybutorami". Powstały  w 2010 r. AXA TFI   nadal ma  zarządzać funduszami inwestycyjnymi. "Zapewniamy, że nie zmieni się również nasze podejście do zarządzania" – zapewnia A.Leszczyńska w dzienniku. 

Kara 4 mln zł dla  PZU Życie SA utrzymana

Sąd Apelacyjny  oddalił apelację PZU Życie  SA i tym samym utrzymał  decyzję  prezes UOKiK z grudnia 2010 r. o nałożeniu blisko  4 mln zł kary na ubezpieczyciela za  stosowaną przez towarzystwo definicję  zawału serca, która  "mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę odszkodowania" - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 25.02.2013 r.).  Przeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, że stosowane przez PZU Życie do czerwca 2010 r. wzorce umowne ubezpieczenia na życie zawierały definicję, która nie odpowiada obowiązującej wiedzy medycznej - pisze dziennik. Ubezpieczyciel uzależniał bowiem wypłatę odszkodowania w przypadku zawału serca od przesłanek, "które nie muszą wystąpić w przypadku takiego zdarzenia - załamka Q w EKG".  Zdaniem sądu,  działanie towarzystwa  słusznie zostało uznane przez prezesa UOKiK  za nieuczciwą praktykę rynkową, polegająca na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji wprowadzających w błąd. Jak podaje gazeta, ubezpieczony , czytając zapis umowy dotyczący zawału, m.in.  fachowe, nieznane terminy,  mógł się czuć dodatkowo zabezpieczony, nie zdając sobie sprawy - z powodu  braku wiedzy medycznej - iż  zapis ten "chronił go słabiej".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT