Ograniczą ofertę polisolokat ?

Coraz większe nadzieje na bezpodatkowe oszczędzanie pokładane są w polisolokatach - pisze "Prnews"  (www.prnews.pl z 16.12.2011 r.) za Open Finance. Klienci instytucji finansowych coraz bardziej liczą na wysokie zyski z polisolokat,  produktów w  formie  ubezpieczenia na życie i dożycie, w którym opłacona składka na koniec okresu powiększana jest o z góry ustalone świadczenie z tytuły dożycia (zysk klienta). "Jest to zatem rozwiązanie podobne do lokaty terminowej ze stałym oprocentowaniem". Nie występuje tu podatek Belki.
Polisy lokacyjne obecnie  można założyć  w mniej niż co trzecim banku przyjmującym depozyty od klientów indywidualnych.
Wejście w życie z początkiem 2013 r. unijnej  dyrektywy Solvency II, która nakłada na towarzystwa ubezpieczeniowe wyższe wymogi kapitałowe, spowoduje, iż   część ubezpieczycieli może być zmuszona ograniczyć sprzedaż polis inwestycyjnych. "Jedyną instytucją, która na razie zapowiedziała plan wprowadzenia polisolokat do sprzedaży, jest nowy bank BGŻOptima, lecz nie wiadomo jeszcze czyje produkty miałby oferować. Lista może być ograniczona wyłącznie do mniejszych towarzystw ubezpieczeniowych, które w swoich portfelach mają jeszcze miejsce na ubezpieczenia inwestycyjne".
Według portalu, większość dostępnych obecnie polis lokacyjnych obejmuje sześcio- lub 12-miesięczny okres ubezpieczenia z progiem  wejścia sięgającym " 5 lub nawet 10 tys. zł" .W przypadku zerwania polisolokat przed terminem  klient nie może liczyć nawet na śladowe zyski ograniczeniu podlega również wiek klienta (najczęściej nie może on być wyższy niż 75-80 lat).

Fitch: Grupa Europa na "liście obserwacyjnej ze wskazaniem  pozytywnym"

Agencja Fitch umieściła rating siły finansowej BB Towarzystwa Ubezpieczeń Europa oraz Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 16.12.2011 r.) za komunikatem  Fitch'a. Według dziennika, także krajowy rating (IFS) grupy TU Europa ( na poziomie BBB)  również znalazł się na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym.
Gazeta tłumaczy, że decyzje dotyczące ratingów "odzwierciedlają oczekiwania dotyczące przejęcia TU Europa przez Talanx International i Meiji Yasuda Life Insurance Company". Ma ono  poprawić  elastyczność finansową grupy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT