Open Life TU Życie SA - błyskotliwy start-up

Open Life TU Życie SA zebrała  w I kwartale 2012 r. 691,6 mln zł składki przypisanej brutto. Zdaniem Krzysztofa Bukowskiego, prezesa zarządu Open Life TU Życie SA. Taki przypis po I kwartale 2011 r. dałby firmie " trzecie miejsce wśród towarzystw ubezpieczeń na życie" Ubezpieczyciel po pierwszych trzech miesiącach br. miał już 85 tysięcy  klientów, wypracowując wynik finansowy netto na poziomie 5,1 mln zł - informuje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 17.05.2012 r.).  Izabela Śliwowska, członek zarządu Open Life TU Życie SA. twierdzi w portalu, iż towarzystwo zaczynając od zera (start-up) w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy działalności zebrało  miliard zł składki. "Bankier.pl" podaje, iż suma bilansowa  ubezpieczyciela wyniosła po I kw. 2012 r. blisko 1,8 mld zł (o 30 proc. więcej niż w 2011 r.), zaś kapitały własne Open Life urosły w okresie I-III 2012 r. aż o 138 proc. (z 29,7 do 70,6 mln zł) w porównaniu ze stanem na koniec 2011 r.
I tak, Open Life TU Życie SA. zebrał w I kw.2012 r. z  produktu  „Better Future” (ubezpieczenie z regularną składką, umożliwiające  m.in. zawieszenie opłacania składek, a nawet bezterminowe obniżenie składki o 50 proc.) blisko 59 mln zł przypisu. Zaś  „Bezpieczny Zysk”( lokujący środki w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Open Life Obligacji Korporacyjnych i umożliwiający kwartalną wypłatę uzyskanych przez fundusz odsetek) osiągnął sprzedaż od marca 2012 r. na   poziomie  52 mln zł.
Według portalu, Open Life TU Życie SA planuje do końca 2012 r. zebrać około  2 mld zł składki przypisanej brutto " wprowadzając do oferty co najmniej kilkanaście nowych produktów".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT